فهرست مطالب

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با توجه به ماهیت و نوع تولیدات آن مانند شیر، ماست، دوغ و پنیر در مرحله اول توسط روش های فیزیکی، شیمیایی و در مرحله دوم توسط روش های بیولوژیکی صورت می گیرد.

قوانین سختگیرانه زیست محیطی و همچنین افزایش هزینه های تأمین آب و تصفیه فاضلاب، عزم و انگیزه مدیران را جهت بهبود فرایند تصفیه فاضلاب صنایع لبنی افزایش داده است. درجه تصفیه به قوانین زیست محیط كشوری و منطقه ای بستگی دارد.

در حالی كه عمده كارخانجات بزرگ لبنی دارای تصفیه خانه های اختصاصی بوده و یا در صورت امكان فاضلاب خود را به درون فاضلاب رو شهری دفع می نمایند، مواردی از دفع فاضلاب به دریا و یا آبیاری مزارع مشاهده می شود. در حال حاضر، مدیران صنایع لبنی میتوانند از دامنه وسیعی از تكنولوژیها برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی بهره گیرند.

در مقابل بیشتر كارخانجات كوچك لبنی فاضلاب خود را با استفاده از روش آبیاری مراتع و پخش در سطح زمین تصفیه می نمایند. بنابراین پتانسیل آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی از این طریق وجود دارد .

فرآیندهای لبنی و خصوصیات محصولات لبنی

قبل از اینكه فرایندهای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی مورد بررسی و انتخاب قرار گیرد، فرایندهای مختلف تولید محصولات لبنی و پتانسیل آلودگی هر كدام از این محصولات در زیر ارائه می گردد.

میزان آلودگی فاضلاب در هر یک از مراحل تولید محصولات لبنی متفاوت می باشد. در جدول زیر میزان BOD  و  COD فاضلاب محصولات لبنی در مقایسه با فاضلاب شهری بیان گردیده است.

 

محصول

BOD 5 (mg/ l)

COD (mg/l)

شیر کامل ( بدون چربی گیری )

114000

183000

شیر با چربی بسیار پایین

90000

147000

دوغ ناشی از کره گیری

61000

134000

خامه

400000

750000

شیر تغلیط شده

271000

378000

آب پنیر

45000

65000

بستنی

292000

فاضلاب شهری

300

500

تصفیه صنایع لبنیات

منابع تولید فاضلاب لبنی در صنایع لبنی

عمده آب مصرفی  و تولید فاضلاب لبنی در كارخانجات لبنی برای فرایندهای تمیز كردن و شستشوی كف سالن، شستشو و تمیز کردن بطریها و جعبه ها، شستشو وسایل نقلیه و  تجهیزات و مخازن كارخانه و شستشو و درون تانكرهای حمل و ذخیره سازی شیر می باشد.

شستشوی مخازن خط تولید در 3 مرحله انجام می شود، این مراحل شامل به شرح ذیل می باشد:

✅ آبكشی مقدماتی برای حذف مواد خام یا محصولات خارج شده از تجهیزات

✅ شستشوی سطوح تجهیزات تمیز شده در مرحله اول با استفاده از آب داغ حاوی مواد قلیایی

✅ شستشوی سرد پایانی برای آبكشی و حذف باقیمانده مواد قلیایی سوزش آور

انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب

مشخصات فاضلاب صنایع لبنی

حجم و میزان غلظت آلایندهای فاضلاب لبنی با توجه به نوع محصول تولیدی کارخانه و میزان مصرف آب در خط تولید، طراحی خط تولید متفاوت می باشد.

فاضلاب های صنایع لبنی به سه گروه عمده تقسیم می گردند:

👈1- آب مصرفی در طی فرایند تولید كه شامل آب به كار رفته برای سرد كردن و گرم كردن فرایندها است.

این فاضلاب ها معمولاً عاری از آلاینده بوده و با حداقل تصفیه میتوان آنها را مورد استفاده مجدد قرار داده و یا به درون كانال جمع آوری آب های ناشی از بارش دفع نمود.

👈 2- فاضلاب ناشی از تمیز كردن كه عمدتاً از تمیز كردن تجهیزاتی كه در تماس با شیر، محصولات شیری، ریخت و پاش شیر و محصولات آن، آب پنیر، آب ناشی از فشرده سازی پنیر، آب نمك و آب ناشی از تجهیزات تولید و حتی خطاهای بهره برداری است.

این فاضلاب ممكن است حاوی كلیه تركیبات شیر، پنیر، آب پنیر و آبهای ناشی از زلال سازی لبنیات، آب به كار رفته برای رقیق سازی، مایه ماست، آب میوه ها و تركیبات تثبیت كننده باشد.

👈 3- فاضلاب بهداشتی كه به طور معمول مستقیماً به تصفیه خانه فاضلاب هدایت می گردد.

فاضلاب حاوی شستشوی ماشین الات و تجهیزات حاوی مقادیر زیادی دترجنت و مواد ضد عفونی کننده می باشد که با توجه به نوع ماده مصرفی دارای ph مختلفی می باشند.

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به دلیل ماهیت فاضلاب لبنی و بار آلی بالای این نوع فاضلاب به روش های بیولوژیکی و شیمیایی قابل انجام می باشد.

تصفیه بیولوژیكی یكی از بهترین روشهای حذف مواد آلی از فاضلاب صنایع لبنی است. با این حال تولید لجن، بخصوص در فرایندهای تجزیه هوازی وجود دارد كه ممكن است هزینه دفع را افزایش دهد.

به دلیل اینكه لجن تولیدی میتواند مواد آلی ویژه و فلزات سنگین را جذب سطحی نماید، مشكلات حادتر میشوند. با این حال سیستم های تصفیه بیولوژیكی دارای مزیت تجزیه میكروبی مواد آلی پیچیده و جذب سطحی احتمالی فلزات سنگین توسط میكروارگانیسم های مناسب است.

فرایندهای بیولوژیكی نسبتاً پیچیده نیستند و انعطاف زیادی در تركیب چندین واحد از آنها برای ایجاد یك سیستم اختصاصی جهت تصفیه فاضلاب های حاوی مواد آلی ویژه وجود دارد.

⬅ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش هوازی

 روش تصفیه بیولوژیكی هوازی شامل رشد میكروارگانیسم ها در یك محیط غنی از اكسیژن برای اكسیداسیون مواد آلی به دی اكسید كربن، آب و سلولهای میكروبی است. اطلاعات قابل توجه آزمایشگاهی و عملی در مورد تصفیه هوازی نشان داده است كه تصفیه هوازی مطمئن ترین و اقتصادی ترین روش در تولید پسابی با كیفیت بالا است.

راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب نیازمند مدت زمانی است تا میکروارگانیسم ها با محیط سازگاری پیدا کنند . در فرآیندهای هوازی به دلیل حذف قابل قبول نیتروژن آمونیاکی موجود در فاضلاب، مشکلات زیست محیطی ناشی از وجود نیتروژن در پساب خروجی را نخواهد داشت.

از مشکلات رایج فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب تولید کف در واحد هوادهی و ته نشینی ضعیف لجن می باشد‌. مشكلات معمول فرایندهای هوازی عبارت از تولید كف و جداسازی ضعیف دو فاز جامد و مایع است.

⬅تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش بی هوازی

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش بی هوازی یک فرایند بیولوژیكی است كه توسط جمعیتی از میكروبهای فعال، در عدم  هضم بی هوازی حضور گیرنده نهایی الكترون خارجی انجام می شود.

در این سیستمها تا 95 % از بار آلی موجود در جریان فاضلاب را میتوان به بیوگاز متان و دی اكسید كربن تبدیل نموده و مابقی آن به رشد سلولی و نگهداری سلولها اختصاص می یابد.

سیستم های بی هوازی معمولاً برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی اقتصادی تر به نظر میرسند، زیرا این فرایندها برخلاف فرایندهای هوازی به انرژی نیازی ندارند. همچنین محصول هضم بی هوازی گاز متان است كه میتوان از آن برای تولید گرما و انرژی استفاده كرد.

علاوه بر این لجن كمتری تولید میگردد. بنابراین مشكلات مرتبط با دفع لجن نیز كاهش مییابد. در این سیستمها نیاز به مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) خیلی كمتر از فرایندهای هوازی است. همچنین در این سیستمها معمولاً میكروارگانیسم های بیماری زا نابود می گردند و لجن نهایی دارای خصوصیات مناسبی برای باروری خاك می باشد.

صنایع لبنیات

مزایای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

 با توجه به مصرف بالای آب در صنایع لبنی و کمبود منابع آبی، تصفیه فاضلاب لبنی و بازچرخش فاضلاب تصفیه شده به محیط زیست می تواند کمک شایانی به حفظ منابع آبی و همچنین حفظ محیط زیست می باشد.

تصفیه فاضلاب صنایه لبنی دارای مزایایی به شرح ذیل می باشد:

✅ حفظ منابع آبی و استفاده از پساب تصفیه شده جهت آبیاری و فضای سبز و کشاورزی

✅ حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب با تخلیه پساب تصفیه شده به آب های سطحی و زیر زمینی

✅ تغذیه آبهای زیرزمینی با تصفیه فاضلاب صنایع لبنی مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست و تخلیه آن به چاه های جاذب

✅ تصفیه فاضلاب و بازگرداندن پساب تصفیه شده به چرخه تولید

تصفیه خانه فاضلاب صنایع لبنی

یکی از اهداف شرکت پاکان پالایش البرز طراحی و اجرای روش های تصفیه فاضلاب برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی است به گونه ای که کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را به همراه قابلیت اجرا از لحاظ فنی و اقتصادی را داشته باشد.

شرکت پاکان پالایش البرز  با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود توانایی طراحی، ساخت و اجرایی سیستم های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی را به صورت تصفیه خانه های بتنی و پکیج های فلزی دارا می باشد. با توجه به مشخصات کیفی فاضلاب صنایع لبنی معمولا برای تصفیه این نوع فاضلاب از روش های تصفیه بیولوژیکی استفاده می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و روش های تصفیه می توانید با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا