فهرست مطالب

سپتیک تانک مخزنی است که می تواند به شکل مستطیلی و یا به شکل بیضی باشد. فاضلاب در مخزن سپتیک تانک با سرعت کم و به صورت مداوم در جریان می باشد. سپتیک تانک برای تصفیه مقدماتی فاضلاب اجتماعات کوچک و یا واحد های مسکونی منفرد، تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی به کار برده می شود.

سپتیک تانک در واقع مخزنی است که به واسطه نوع طراحی خود می تواند جامدات را از مایع جدا کند به این شکل که وقتی فاضلاب درون سپتیک ریخته می شود، جامدات درون آن ته نشین شده و از سوی دیگر آب خارج میشود.

سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک septic tank یا گندانبار مخزنی است که جهت تصفیه مقدماتی و اولیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. در مخزن سپتیک تانک یا گند انبار مواد آلی و جامدات موجود در فاضلاب از طریق فرآیند تصفیه بی هوازی و ته نشینی از فاضلاب جداسازی و حذف می گردد.

 در سپتیک تانک مواد قابل ته نشینی به دلیل زمان ماندی که فاضلاب در مخزن سپتیک تانک دارد، ته نشین شده و فاضلابی که عاری از مواد قابل ته نشینی می باشد از سپتیک تانک خارج می گردد و به چاه جذبی هدایت می شود.

سپتیک تانک مخزنی است دفنی که به شکل استوانه ای می باشند که در انواع سپتیک بتنی، سپتیک تانک پلی اتیلن و سپتیک تانک فایبرگلاس ساخته و عرضه می گردد. راندمان حذف مواد آلی در سپتیک تانک 35-25 % می باشد که یک تصفیه ناقص و مقدماتی برای تصفیه فاضلاب می باشد.

طراحی سپتیک تانک

سپتیک تانک معمولا به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول تقریبا دو برابر قسمت دوم است.

👈 عمق  فاضلاب در سپتیک تانک 1 تا 2 متر و متوسط 1.5 متر خواهد بود.

👈 نسبت طول به عرض در سپتیک تانک هم 3-2 به 1 توصیه شده است.

در صورتی که حجم سپتیک تانک بیشتر از 60 نفر باشد از دو واحد سپتیک تانک که به طور موازی کار می نمایند استفاده خواهد شد.

ارتباط بین دو قسمت سپتیک تانک ممکن است به وسیله سوراخ هایی که در دیواره جدا کننده تعبیه شده است یا شکافی که در آن می سازند انجام گیرد. هر سپتیک تانک به مجاری ورودی فاضلاب خام و خروج فاضلاب تعبیه شده مجهز است، قطر لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک نباید از 100 میلیمتر و یا 150 میلیمتر کوچک باشد.

زمان توقف فاضلاب در سپتیک تانک بسته به بزرگی و کوچکی سپتیک تانک می تواند 12 ساعت، یک روز و حداکثر سه روز باشد، در مدت توقف فاضلاب در سپتیک تانک مواد  معلق فاضلاب در کف مخزن ته نشین شده و در مدتی نسبتا طولانی عملیات هضم بی هوازی در آن اتفاق خواهد افتاد و با این عمل  از میزان حجم لجن که باید هر چند وقت یکبار تخلیه گردد کاسته خواهد شد.

در ضمن همیشه مقداری لجن بایستی در کف مخزن سپتیک تانک باقی بماند که این لجن به عنوان هسته تولید لجن های جدید می باشد.  

محاسبه حجم سپتیک تانک

حجم سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود:

(t= (1.3-0.3 log PQ

که در این فرمول

t : زمان ماند فاضلاب در سپتیک تانک

P : جمعیت که برای تصفیه فاضلاب ناشی از فعالیت آنها سپتیک ساخته می شود.

Q : فاضلاب سرانه  تولیدی به گالن در روز است .

اگر حجم سپتیک تانک بین 60-6 متر مکعب باشد حداقل حجم آن از فرمول زیر قابل محاسبه است.

V=4500+0.75 Q

در این فرمول Q فاضلاب، کل بر حسب لیتر در روز است و V حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر تعیین خواهد نمود. باید توجه داشت که حجم سپتیک تانک برابر مقدار فاضلابی است که در زمان توقف داخل آن می شود و لجن هایی که در آن ته نشین می گردند.

میزان لجن تولیدی سپتیک تانک

میزان لجن برای هر نفر در سپتیک تانک را 0.36 لیتر در روز تعیین نموده است و در برخی کتب دیگر مقدار لجن را 0.04-0.03 متر مکعب در سال نوشته اند. ولی در اغلب دنیا 0.04 متر مکعب را برای هر نفر در سال در نظر می گیرند.

تخلیه لجن سپتیک تانک

معمولا سپتیک تانک را وقتی 1.3 آن از لجن پر باشد تخلیه می کنند، زمان تخلیه از فرمول زیر بدست می آید:

(حجم سپتیک تانک به متر مکعب )1.3

تعداد جمعیت * میزان لجن جمع شده در سپتیک تانک بر متر مکعب برای هر نفر در سال

چون حجم سپتیک تانک از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

3 روز زمان توقف * تعداد جمعیت * سرانه فاضلاب متر مکعب در روز

از ادغام دو فرمول فوق الذکر زمان تخلیه به این طریق محاسبه می گردد:

میزان جریان متر مکعب برای هر نفر در روز

 

                                            میزان لجن دائمی هر نفر به متر مکعب در سال

 

دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک تانک

مهمترین روش های دفع فاضلاب تصفیه شده به وسیله سپتیک تانک یکی از سه روش زیر است:

1-  در زمین های با نفوذ پذیری زیاد با ایجاد ترانشه ای به عمق 45 سانتی متر فاضلاب تصفیه شده را در آن وارد می سازند، این نحوه دفع فاضلاب را پخش به سطح زمین گویند.

2- اگر قابلیت نفوذ در زمین کم باشد با حفر چاه فاضلاب را به مرو رزمان در زمین دفع می نمایند.

3- اگر قابلیت نفوذ در زمین خیلی مک باشد ولی در نزدیکی سپتیک تانک رودخانه یا جریان آبی موجود باشد از صافیهای شنی برای دفع فاضلاب تصفیه شده استفاده می کنند.

محاسبات فنی چاه جاذب 

بنا به تعریف نفوذپذیری مدت زمانی است که طی آن سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد 30 سانتی متر  و عمق 45 سانتی متر، 2.5 سانتی متر پایین می رود. اگز زمان جذب معلوم باشد مقدار فاضلابی که در هر متر مربع می توان وارد ساخت از فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

Q=1.3/t+7.5

در این فرمول Q مقدار فاضلاب جذب شده به متر مکعب در هر متر مربع از کف ترانشه و t زمان جذب به دقیقه است.

انواع سپتیک تانک کدام است؟

سپتیک تانک ها به صورت سپتیک تانک بتنی و سپتیک تانک های پلی اتیلن تولید می گردند.

1. سپتیک تانک بتنی چیست؟

سپتیک تانک بتنی مخزنی است که جهت تصفیه مقدماتی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. سپتیک تانک بتنی را می توان به صورت سپتیک تانک بتنی پیش ساخته و یا به صورت اجرای سپتیک تانک بتنی در محل مورد استفاده قرار داد. سپتیک تانک های بتنی پیش ساخته  از جنس بتن مسلح  تیپ 5 و با عیار 400-300 کیلوگرم بر مترمکعب ساخته می شوند.

سپتیک تانک بتنی پیش ساخته به صورت مخازن استوانه ای عمودی بوده و در حجم های مختلف طراحی و ساخته می شود. به دلیل سهولت در اجرا و آماده بودن آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد نقشه اجرایی سپتیک تانک بتنی به سپتیک تانک های بتنی پیش ساخته مراجعه نمایید. 

2. سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است. یکی از بهترین انواع سپتیک تانک، سپتیک تانک پلی اتیلن هستند که به سبب مزایای آنها،  در حال حاضر اغلب از آنها استفاده می شود. از جمله مزایای سپتیک تانک پلی اتیلن مقاومت بالا، عدم خوردگی، عدم نیاز به عملیات ساختمانی، سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازی می توان نام برد.

سپتیک تانک پلی اتیلن

عملکرد سپتیک تانک

ابتدا فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول سپتیک تانک می شود. این بخش که توسط یک دیواره جدا کننده از بخش دوم مخزن جدا شده است، حجمی معادل دو سوم از کل حجم سپتیک تانک را شامل می شود.

ذرات معلق موجود در فاضلاب در این قسمت از سپتیک تانک به دلیل نیروی وزن خود ته نشین می گردند و در کف سپتیک تانک به صورت لجن ته نشین می گردد، روغن و چربی به دلیل ماهیت خود و دارای وزن مخصوص کمتری که نسبت به فاضلاب دارند در سطح حوضچه قرار می گیرند.

لجن ته نشین شده در کف مخزن سپتیک تحت عمل تخریب بی هوازی و اختیاری قرار می گیرند و به ترکیبات پایدارتر و گازهایی چون کربن دی اکسید(CO2)، متان(CH4) و هیدروژن سولفید(H2S) تبدیل می شوند.

گاز های تولید شده توسط لوله خروجی گاز از سپتیک تانک خارج می گردد. در ادامه فاضلاب با عبور از دیواره جداکننده به قسمت دوم که حجم آن یک سوم حجم کل سپتیک تانک می باشد، وارد می گردد. در این بخش ذرات بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضلاب باقی مانده باشد، بر روی سطح شناور می گردند.

در نهایت پساب زلال شده از طریق لوله خروجی از سپتیک تانک خارج می شود. از آنجاییکه در سپتیک تانک تصفیه کاملی بر روی فاضلاب صورت نمی گیرد، لذا فاضلاب خروجی از سپتیک تانک از نظر بهداشتی می تواند خطرناک باشد و قبل از تخلیه در هر محیطی نیاز به تصفیه تکمیلی خواهد داشت.

در حال حاضر حداکثر جمعیتی که می توان فاضلاب آن را با سپتیک تانک تصفیه نمود 300 نفر توصیه شده است. از تخلیه فاضلاب یا پساب های محتوی مواد شیمیایی که ممکن است در اعمال تصفیه فاضلاب ایجاد اختلال نماید در سپتیک تانک باید خودداری نمود.

انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب

تخلیه لجن سپتیک تانک

تخلیه لجن سپتیک تانک حداقل یکبار در سال و حداکثر 5 سال یکبار انجام خواهد گرفت .هنگام تخلیه بهتر است، کمی از لجن را در سپتیک تانک باقی گذاشت. زیرا این لجن حاوی میکروارگانیسم ها و باکتری های موثر در تصفیه بوده و تخلیه کامل آنها باعث طولانی شده زمان راه اندازی مجدد بخش بیولوژیکی سپتیک تانک می شود.  

مزایای سپتیک تانک

✅ پایین بودن هزینه تمام شده نسبت به پکیج تصفیه فاضلاب

✅ نصب سریع و راه اندازی آسان

✅ بدون نیاز به مصرف انرژی

✅ عدم وجود تجهیزات مکانیکال

✅ عمر بالا

✅ پایین بودن فضای اشغالی به دلیل خاصیت دفنی بودن

✅ هزینه پایین نگهداری و تعمیرات

معایب سپتیک تانک

❎ عدم تصفیه کامل فاضلاب

❎ عدم دستیبابی به استانداردهای خروجی پساب سازمان محیط زیست

❎ مشکلات بو

❎ پساب خروجی از سپتیک تانک نیازمند تصفیه بیشتر

کاربرد سپتیک تانک

ویژگی های سپتیک تانک سبب کاربرد گسترده آنها در بخش های مختلف خانگی، بهداشتی و صنعتی شده است.

برخی از اصلی ترین موارد کاربرد سپتیک تانک ها عبارتند از:

  • پیش تصفیه و تصفیه مقدماتی فاضلاب بهداشتی واحدهای مسکونی، مجتمع های تجاری و اداری، هتل ها و رستوران ها به دلیل قوانین شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست
  • حذف ذرات قابل ته نشینی، چربی و روغن های موجود در فاضلاب رستوران ها و سالن های غذا خوری جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله ها به سبب تجمع چربی و ذرات درشت قابل ته نشین
  • متعادل سازی و پمپاژ فاضلاب در سیستم های تصفیه فاضلاب

نحوه اجرا و نصب سپتیک تانک

چون اعمال تصفیه در سپتیک تانک بی هوازی هستند و در اثر تجزیه بی هوازی همیشه مقادیر گاز کربونیک و سایر گازهای نسبتا بد بو متصاعد می شود و برای خروج این گازها باید سپتیک تانک مجهز به لوله تهویه با قطر حداقل 100 میلیمتر باشد.

به منظور تمیز کردن احتمالی سپتیک تانک تعبیه آدم رو در آن ضروری است. هیچ گونه مواد گندزدایی نباید به درون مخزن وارد نمود زیرا موجب از بین رفتن باکتری های تصفیه کننده فاضلاب می گردد.

هنگام تخلیه مخزن سپتیک تانک نبایستی تمام مواد لجنی را تخلیه نمود زیرا وجود ته مانده ی لجن در مخزن ، عملکرد دوباره آن را بهبود می بخشد. در فاصله زمانی لازم باید لجن جمع شده در کف مخزن را تخلیه کرد. لجن آب را می توان به صورت زه کشی و ثقلی خالی نمود و لجن را معمولا با کمک پمپ بیرون آورد.

طراحی سپتیک تانک

دفع فاضلاب تصفیه شده خروجی از سپتیک تانک

فاضلاب خروجی از سپتیک تانک به دلیل تصفیه ناقص دارای آلوگی برای محیط زیست می باشد بنابراین نمی توان به همین صورت به محیط زیست تخلیه نمود. برای کاهش آلودگی ناشی از پساب خروجی سپتیک تانک را می توان به روش های ذیل اقدام نمود:

♦چاه جذبی سپتیک

پساب خروجی از سپتیک تانک را که مواد قابل ته نشینی آن حذف شده است را بایستی به چاه جاذب هدایت نمود. استفاده از چاه جاذب زمانی که سطح آب زیرزمینی پایین باشد و امکان حفر چاه جذبی موجود باشد استفاده می گردد. چاه جذبی سپتیک را بر حسب ظرفیت فاضلاب طراحی و اجرا می کنند.

استفاده از چاه جذبی فاضلابی که در سپتیک تانک تصفیه ناقص شده است، معمولا در زمین فرستاده می شود. در صورتی که سطح آب زیرزمینی پایین و امکان ایجاد چاه جذب کننده فاضلاب موجود باشد، از چاه های فاضلاب سنتی برای دفع فاضلاب به زمین استفاده می کنند.

  ♦دفع به زمین

 برای وارد کردن فاضلاب به زمین روش های زیر معمول می یاشد. در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالا و یا زمین نفوذ پذیری زیادی نداشته باشد، باید فاضلاب را در زیر زمین پخش نمود.  در این صورت فاضلاب با کمک یک شبکه لوله های سوراخ دار در زیر زمین ودر عمق 45 تا 90 سانتیمتری پخش می گردد .شیب لوله های پخش کننده 400/1 تا 500/1 انتخاب می گردد.

فاصله دو لوله موازی 2 تا 3 متر انتخاب می شود در صورتی که زمین از نفوذ پذیری کمی برخوردار باشد، باید با ایجاد ترانشه ای پر از شن و ماسه سطح تماس فاضلاب را با زمین طبیعی افزایش داد.

♦دفع به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

در مناطقی که دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب وجود دارد پساب خروجی از سپتیک تانک را بایستی جهت تصفیه بیشتر به اگوی شهری هدایت نمود.

قیمت سپتیک تانک

شرکت پاکان پالایش البرز، طراح و مجری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب می باشد و در این راستا انواع سپتیک تانک را در قالب سپتیک تانک بتنی پیش ساخته و سپتیک تانک پلی اتیلن را در تکمیل فرآیند تصفیه فاضلاب تولید و عرضه می کند. همچنین کارشناسان این شرکت با طراحی سپتیک تانک و ارائه نقشه های اجرایی سپتیک تانک آماده همکاری با مشتریانی که قصد اجرای سپتیک تانک در محل را دارند، می باشد.

قیمت سپتیک تانک بر اساس نوع سپتیک تانک و میزان فشار کاری وارده بر آن متفاوت می باشد. قیمت سپتیک تانک بر اساس جنس و متریال بکار رفته متنوع می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت سپتیک تانک بتنی و سپتیک تانک پلی اتیلن، ابعاد و ظرفیت سپتیک تانک بتنی و پلی اتیلن و مشاوره رایگان با کارشناسان  این شرکت تماس حاصل فرمایید.

فروش و نحوه خرید سپتیک تانک

برای خرید سپتیک تانک فاضلاب می توانید با مشاوران فروش ما در شرکت تصفیه آب و فاضلاب پاکان پالایش در تماس باشید. در صورت موجود بودن محصول، سپتیک تانک در روز درخواستی شما ارسال خواهد شد.

با ما تماس بگیرید:

02632714659

02632715944

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

اسکرول به بالا