تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

منظور از تصفیه فاضلاب سرعت بخشیدن به نیروهای طبیعی تحت شرایط کنترل شده برای اهداف اولیه زیر است :

1- حذف مواد معلق و شناور

2- شکستن مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی (مواد آلی فساد پذیر ) به مواد معدنی کم ضرر

3- نابودی پاتوژن و پارازیت ها

4- حذف مواد سمی

مهم ترین اهداف تصفیه نیز عبارتند از :

1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

2- پاک نگهداشتن محیط زیست

3- بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

 

 

محتویات 
  1. انواع فاضلاب
  2. فرایند تصفیه 
  3. روشهای تصفیه فاضلاب
  4. تصفیه فاضلاب صنعتی
  5. تصفیه فاضلاب بهداشتی
  6. پیش تصفیه فاضلاب
  7. پکیج تصفیه فاضلاب

 

تعریف فاضلاب و انواع فاضلاب

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف از دست بدهد . آب پس از مصرف به ناخالصی هایی آلوده می شود که اهی با روش های متداول و حتی مدرن تصفیه نیز قادر به حذف آن نخواهیم بود .

اجزا تشکیل دهنده فاضلاب و انواع فاضلاب هر اجتماعی تابع نوع سیستم جمع آوری است که ممکن است شامل موارد زیر باشد :

1- فاضلاب خانگی :

فاضلابی است که از واحد های مسکونی ، تجاری ، صنعتی و تاسیسات مشابه تخلیه می گردد ، که به این نوع فاضلاب ، فالاب بهداشتی نیز می گویند .

2- فاضلاب صنعتی :

فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است . 

این نوع از فاضلاب ها متغیرترین نوع فاضلاب می‌باشد به این دلیل که هر کارخانه و صنایع با توجه به ماهیت فاضلاب تولیدی خود، دارای شرایط خاص از فاضلاب می‌باشد.

3- فاضلاب کشاورزی :

بیشتر به زهکش زمین های کشاورزی اشاره داشته و معمولا حاوی آفت کش های مختلف ، سموم و کودهای شیمیایی است .

4- سیلاب ها :

جریان های سطحی است که از بارش باران و ذوب برف حاصل می شود .

این جریان سطحی بطور مجزا یا مشترک با فاضلاب های شهری جمع آوری ، تصفیه و دفع می گردد .

 

شهرک صنعتی لیا

تصفیه خانه

فرایند تصفیه فاضلاب

آلاینده های موجود در فاضلاب را با روش های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی جداسازی می کنند .

هر یک از این روش ها را معمولا تحت عنوان عملیات واحد فیزیکی ، فرآیند های واحد شیمیایی و  فرآیند های بیولوژیکی دسته بندی می کنند .

عملیات واحد فیزیکی

روش تصفیه ای که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی غالب است را عملیات واحد فیزیکی می نامند . واحد هایی نظیر آشغالگیری ،دانه گیری ،  اختلاط ، انعقاد ، ته نشینی ، شناور سازی ، صافی سازی و انتقال گاز در زمره واحد های فیزیکی هستند .

فرآیند های واحد شیمیایی

روش های تصفیه ای که در آنها جاسازی یا تبدیل آلاینده ها بر اثر افزودن مواد شیمیایی یا در نتیجه واکنش های شیمیایی انجام می پذیرد را فرآیند های واحد شیمیایی می نامند . ترسیب شیمیایی ، چذب سطحی و ضد عفونی کردن از رایج ترین فرایند های تصفیه مورد استفاده در تصفیه خانه ها هستند .

فرآیند های واحد بیولوژیکی

روش های تصفیه ای که در آنها جداسازی آلاینده ها از طریق فعالیت بیولوژیکی انجام می شود را فرآیند های واحد بیولوژیکی می نامند .

 

روشهای تصفیه فاضلاب

بطور معمول تصفیه در سه مرحله انجام می پذیرد که عبارتند از :

1- تصفیه مقدماتی یا  اولیه primary treatment :

که شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری ، دانه گیری و ته نشینی اولیه است .

هدف تصفیه اولیه فاضلاب شهری حذف مواد معلق است .

 

2- تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  biological or secondry treatment :

که شامل تصفیه بیولوژیکی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتری های گوناگون موجود در فاضلاب برای تصفیه آن است .

راهبری تاسیسات تصفیه  ثانویه نسبت به مرحله مقدماتی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد .

 

3- تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته tertiary or advanced treatment :

که شامل زلال سازی و تصفیه های تکمیلی از قبیل تکمیل عملیات نیترات زدایی ، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای ، کاربرد کربن فعال ، نمک زدایی به روش تبادل یونی ، حذف فسفر و نیتروژن و … است .

در واقع هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده هایی است که در تصفیه اولیه و ثانویه جدا نشده اند ، ولی بیشترین کاربرد آن حذف نیتروژن و فسفر و نیز مواد آلی مقاوم از فاضلاب است .

 

تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلابهای صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل میدهند.

 

 

 

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی فاضلابی است  که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود .

از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیتهای انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا خانگی نیز گفته می شود.

سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیتهایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می شوند.

حجم فاضلاب بهداشتی ارتباط مستقیم با سرانه مصرف آب که نسبت به سطح رفاه و فرهنگ جامعه متفاوت است ، دارد .

طبق استاندارد های موجود تقریبا 90-80 درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می گردد.

 

کمپ کارگری تونل حکیم

پکیج تصفیه پساب

کیفیت فاضلاب بهداشتی نیز تابع مواد خارجی است که طی فعالیت های انسانی وارد آب می شود .

از آنجا که ماهیت فعالیت های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است.

لذا نوع مواد خارجی آلاینده ای که وارد آب مصرفی می شوند در محدوده مشخصی قرار دارند.

 

پیش تصفیه فاضلاب

پیش تصفیه عبارتست از جداسازی مواد جامد معلق و بخشی از BOD معلق که توسط عملیات فیزیکی صورت می گیرد .

از جمله روش های پیش تصفیه می توان سپتیک تانک ، ایمهاف تانک و صافی های بی هوازی را نام برد .

 

پکیج فلزی تصفیه پساب بهداشتی

 

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه  سیستم هایی هستند که برای فاضلاب بهداشتی – انسانی و  فاضلاب صنعتی طراحی و ساخته شده اند.

از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، به آنها پکیج تصفیه گفته می شود.

پکیج های تصفیه  شرکت پاکان پالایش البرز جهت فاضلابهای بهداشتی ، مجتمع های مسکونی ، بیمارستان و کارخانجات و بطور کلي کليه اماکني که به شبکه عمومي متصل نمي‌باشند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

جهت اطلاعات بیشتر  با این شرکت تماس حاصل فرمایید .

تلفن:

۳۲۷۱۴۶۵۹ ۰۲۶

۳۲۷۱۴۶۵۹ ۰۲۶

همراه:

۸۹۹۴ ۸۶۶ ۰۹۱۲

۸۹۹۵ ۸۶۶ ۰۹۱۲

 

تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب بهداشتیتصفیه فاضلاب صنعتی

امکان ارسال نظر وجود ندارد!