تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

منظور از تصفیه فاضلاب سرعت بخشیدن به نیروهای طبیعی تحت شرایط کنترل شده برای اهداف اولیه زیر است :

1- حذف مواد معلق و شناور

2- شکستن مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی (مواد آلی فساد پذیر ) به مواد معدنی کم ضرر

3- نابودی پاتوژن و پارازیت ها

4- حذف مواد سمی

مهم ترین اهداف تصفیه نیز عبارتند از :

1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

2- پاک نگهداشتن محیط زیست

3- بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

 

 

محتویات 
  1. انواع فاضلاب
  2. فرایند تصفیه 
  3. روشهای تصفیه فاضلاب
  4. تصفیه فاضلاب صنعتی
  5. تصفیه فاضلاب بهداشتی
  6. پیش تصفیه فاضلاب
  7. پکیج تصفیه فاضلاب

 

تعریف فاضلاب و انواع فاضلاب

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف از دست بدهد . آب پس از مصرف به ناخالصی هایی آلوده می شود که اهی با روش های متداول و حتی مدرن تصفیه نیز قادر به حذف آن نخواهیم بود .

اجزا تشکیل دهنده فاضلاب و انواع فاضلاب هر اجتماعی تابع نوع سیستم جمع آوری است که ممکن است شامل موارد زیر باشد :

1- فاضلاب خانگی 

فاضلابی است که از واحد های مسکونی ، تجاری ، صنعتی و تاسیسات مشابه تخلیه می گردد ، که به این نوع فاضلاب ، فاضلاب بهداشتی نیز می گویند .

2- فاضلاب صنعتی 

فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است . 

این نوع از فاضلاب ها متغیرترین نوع فاضلاب می‌باشد به این دلیل که هر کارخانه و صنایع با توجه به ماهیت فاضلاب تولیدی خود، دارای شرایط خاص از فاضلاب می‌باشد.

3- فاضلاب کشاورزی

بیشتر به زهکش زمین های کشاورزی اشاره داشته و معمولا حاوی آفت کش های مختلف ، سموم و کودهای شیمیایی است .

4- سیلاب ها

جریان های سطحی است که از بارش باران و ذوب برف حاصل می شود .

این جریان سطحی بطور مجزا یا مشترک با فاضلاب های شهری جمع آوری ، تصفیه و دفع می گردد .

 

شهرک صنعتی لیا

تصفیه خانه

فرایند تصفیه فاضلاب

آلاینده های موجود در فاضلاب را با روش های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی جداسازی می کنند .

هر یک از این روش ها را معمولا تحت عنوان عملیات واحد فیزیکی ، فرآیند های واحد شیمیایی و  فرآیند های بیولوژیکی دسته بندی می کنند .

عملیات واحد فیزیکی

روش تصفیه ای که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی غالب است را عملیات واحد فیزیکی می نامند .

واحد هایی نظیر آشغال گیری ،دانه گیری ،  اختلاط ، انعقاد ، ته نشینی ، شناور سازی ، صافی سازی و انتقال گاز در زمره واحد های فیزیکی هستند .

1- واحد آشغال گیری

آشغال گیر اولین واحد فیزیکی در تصفیه خانه های فاضلاب بوده و در واقع دستگاهی با روزنه های عموما هم اندازه است که برای نگهداری مواد جامد معلق درشت موجود در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد .

2- واحد دانه گیری

واحد دانه گیری اولین واحد است در تصفیه خانه که عمل ته نشینی در آن انجام می گیرد .

حوضچه دانه گیری به منظور جداسازی دانه هایی نظیر شن ، سنگریزه و سایر جامدات سنگین که سرعت ته نشینی یا وزن مخصوص آنها بیشتر از جامدات آلی فساد پذیر موجود در فاضلاب است ، به کار می رود .

3- واحد یکنواخت سازی جریان

یکنواخت سازی جریان یا واحد متعادل ساز  به منظور غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات آهنگ جریان ، بهبود عملکرد واحد های پایین دست مورد استفاده قرار می گیرد .

4 – تصفیه مقدماتی

به منظور بهبود تصفیه پذیری فاضلاب و جداسازی چربی و کف می توان از یکسری عملیات دیگر در تصفیه مقدماتی استفاده نمود . برای این منظور می توان از پیش هوادهی و لخته سازی استفاده نمود .

فرآیند های واحد شیمیایی

روش های تصفیه ای که در آنها جداسازی یا تبدیل آلاینده ها بر اثر افزودن مواد شیمیایی یا در نتیجه واکنش های شیمیایی انجام می پذیرد را فرآیند های واحد شیمیایی می نامند .

ترسیب شیمیایی ، جذب سطحی و ضد عفونی کردن از رایج ترین فرایند های تصفیه مورد استفاده در تصفیه خانه ها هستند 

تصفیه شیمیایی فاضلاب

در تصفیه شیمیایی فاضلاب با استفاده از مواد منعقد کننده فاضلاب را تصفیه و بار آلی آن را کاهش می دهند . تصفیه شیمیایی فاضلاب شامل مراحل زیر می باشد :

مرحله اختلاط سریع

در این مرحله ماده منعقد کننده که توسط پکیج تزریق مواد شیمیایی تهیه گردیده است با فاضلاب با سرعت بالا مخلوط می گردند .

مرحله اختلاط کند

در این مرحله اختلاط به صورت آرام صورت گرفته تا فاضلاب و ماده منعقد کننده تشکیل لخته دهند و لخته سازی در این مرحله انجام می گیرد .

مرحله ته نشینی

در این مرحله لخته های تشکیل شده در مرحله قبل در زمان ماند مشخص از فاضلاب جداسازی می گردد و فاضلاب عاری از مواد معلق از این مرحله خارج می شود .

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی برای تصفیه فاضلاب بهداشتی و کاهش بار آلی در فاضلاب های صنعتی با بار آلودگی بالا و همچنین تصفیه فاضلاب هایی که به دلیل مواد آلاینده موجود در آنها نمی توان با روش های بیولوژیکی تصفیه نمود ، کاربرد دارد .

فرآیند های واحد بیولوژیکی

روش های تصفیه ای که در آنها جداسازی آلاینده ها از طریق فعالیت بیولوژیکی انجام می شود را فرآیند های واحد بیولوژیکی می نامند .

تصفیه بیولوژیکی ، موثرترین روش برای کاهش مواد آلی در آب ها و پساب ها می باشد . فرآیند های متداول فاضلاب بر اساس نوع میکروارگانیسم های فعال ، به سه گروه اصلی تقسیم می گردند :

  • فرآیند های هوازی
  • فرآیند های بی هوازی
  • فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی (هوازی ، بی هوازی ،انوکسیک ) که بعنوان فرآیند های پیشرفته فاضلاب در حذف ازت و فسفر می باشند .

بسته به این که تصفیه بیولوژیکی در سیستم های رشد معلق ، رشد چسبنده یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد ، هر یک از فرآیند هارا باز به انواع دیگری تقسیم می کنند .

تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب

در تصفیه بیولوژیکی به روش هوازی ، فاضلاب توسط میکروارگانیسم های هوازی و حضور اکسیژن شروع به حذف مواد آلی و تصفیه فاضلاب می کنند .

تصفیه بیولوژیکی به روش هوازی بسته به نوع محیط رشد و روش تصفیه انواع مختلفی را شامل می گردد .

1- فرآیند لجن فعال

فرآیند لجن فعال یک سیستم کشت میکروبی رشد معلق است .

دلیل مام گذاری این روش به دلیل وجود میکروارگانیسم های زنده  فعال در لجن ته نشین شده است که برای افزایش جرم زنده و تسریع واکنش ها به سیستم بازگردانده می شود .

2- لجن فعال با هوادهی گسترده (EASS)

فرآیند هوادهی گسترده نوعی لجن فعال می باشد که در آن زمان هوادهی طولانی تر و بارگذاری آلی کمتر می باشد .

در این روش با توجه به طولانی بودن هوادهی ،دارای میزان لجن تولیدی کمتری می باشد و این فرآیند برای اجتماعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

3- لجن فعال با رشد ثابت (IFAS)

در اين مخزن با استفاده از پكينگ هايي از جنس PVC محيطي مناسب جهت رشد چسبنده باكتري ها فراهم آورده و با عمل هوادهي عمقي توسط ديفيوزهايي كه در كف مخزن قرار داده شده اند ، شرايط رشد هوازي فراهم مي گردد.

اين سيستم نسبت به سيستم هاي قديمي و متعارف نياز به فضاي بسيار كمي دارد و ضمناً در اين راكتورها از هيچ گونه دستگاه هاي پيچيده مكانيكي و الكترومكانيكي استفاده نمي شود .

4- لجن فعال با بستر رشد متحرک (MMBR)

تصفیه فاضلاب به روش MMBR نوعی لجن فعال می یاشد که در این روش برای افزایش سطح تماس و سطح رشد میکروارانیسم ها از پکین مدیا متحرک استفاده می گردد که در داخل مخزن به صورت معلق قرار می گیرند .

5- راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

راکتور ناپیوسته متوالی یک راکتور پر و خالی شونده است و در واقع یک نوع راکتور اختلاط کامل مجزا است که در آن تمامی مراحل فرآیند لجن فعال به وقوع می پیوندد .

مایع مخلوط در طی تمامی چرخه ها درون راکتور باقی می ماند ، از این رو نیازی به تانک های ته نشینی مجزا نیست .

6- تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC)

تماس دهنده های بیولوژیکی دوار نوعی از بیو راکتورهای لایه ثابت هستند که از یکسری صفحات مدور نزدیک به هم از جنس پلی استریم و یا پلی وینل کلرید تشکیل شده اند .

این صفحات  در فاضلاب فرو رفته و به آرامی در آن می چرخند .

مواجه متناوب مواد آلی موجود در فاضلاب با اکسیژن موجود در هوا سبب تصفیه فاضلاب می گردد .

7- بیو راکتور های غشایی (MBR)

تصفیه فاضلاب به روش MBR در واقع همان لجن فعال می باشد با این تفاوت که برای جداسازی و ته نشینی مواد معلق از فاضلاب از سیستم های غشایی استفاده می گردد .

تصفیه بیولوژیکی بی هوازی فاضلاب

در تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی فاضلاب ، پساب با تعداد زیادی از میکروارگانیسم ها مخلوط می شود که در این روش هوا دخالتی ندارد .

در این روش باکتری ها رشد می کنند و مواد آلی موجود در پساب را به دی اکسید کربن و گاز متان تبدیل می کنند .

فرآیند های تصفیه بی هوازی فاضلاب شامل روش های زیر می باشد :

1- سپتیک تانک

سپتیک تانک نوعی روش بی هوازی تصفیه فاضلاب می باشد .

در واقع سپتیک تانک یک روش مقدماتی تصفیه فاضلاب می باشد , که در این روش مواد معلق قابل ته نشینی ، ته نشین شده و با این طریق سبب تصفیه فاضلاب می گردد .

2- فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB)

در فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) ، فضولات تصفیه نشدنی را از پایین راکتور به آن وارد می کنند .

فاضلاب از میان یک لایه لجنی مرکب از دانه ها یا ذرات تشکیل شده به روش بیولوژیکی به طرف بالا جریان می یابد .

3- فرآیند لایه ثابت با جریان رو به بالا (UAFB)

در روش تصفیه فاضلاب به روش UAFB ، آكنده هايي از جنس پلاستيك يا P.V.C براي رشد و تكثير ميكروارگانيسمها كه معمولاً بسيار سريع مي باشد به وجود مي آورند.

ميزان كاهش BOD و COD در اين سيستم ها ( 80 الي 95 درصد ) مي باشد .

فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی

فرآیندهای بیولوژیکی ترکیبی (هوازی ، بیهوازی و آنوکسیک ) که بعنوان فرآیندهای پیشرفته فاضلاب در حذف فسفر و نیتروژن موثر می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش MLE

یکی از روش های بیولوژیکی ترکیبی جهت حذف ازت و فسفر روش MLE  می باشد .

این روش در بسیاری از تصفیه خانه‌ها به کار گرفته شد ولی سال‌ها بعد محققان با انجام آزمایشات فراوان دریافتند که اگر فاضلاب خروجی از حوض هوادهی به حوض انوکسیک منتقل شود راندمان حذف نیتروژن چند برابر شده و به این ترتیب این فرآیند را روش “اصلاح” شده‌ی لودزاک و اتینگر نامیدند .

 

 

روشهای تصفیه فاضلاب

بطور معمول تصفیه در سه مرحله انجام می پذیرد که عبارتند از :

1- تصفیه مقدماتی یا  اولیه primary treatment 

که شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری ، دانه گیری و ته نشینی اولیه است .

هدف تصفیه اولیه فاضلاب شهری حذف مواد معلق است .

 

2- تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  biological or secondry treatment 

که شامل تصفیه بیولوژیکی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتری های گوناگون موجود در فاضلاب برای تصفیه آن است .

راهبری تاسیسات تصفیه  ثانویه نسبت به مرحله مقدماتی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد .

 

3- تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته tertiary or advanced treatment 

کیفیت پساب خروجی از تصفیه فاضلاب از تصفیه ثانویه ممکن است که همیشه مطابق با استانداردهای پساب نباشد .

این شرایط معمولا در هنگام تخلیه به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم ظریف دریافت کننده پساب هستند ایجاد می شوند  .

تصفیه پیشرفته فاضلاب شامل  

زلال سازی و تصفیه های تکمیلی از قبیل تکمیل عملیات نیترات زدایی ، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای ، کاربرد کربن فعال ، نمک زدایی به روش تبادل یونی ، حذف فسفر و نیتروژن فاضلاب  و … است .

در واقع هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده هایی است که در تصفیه اولیه و ثانویه جدا نشده اند ، ولی بیشترین کاربرد آن حذف نیتروژن و فسفر و نیز مواد آلی مقاوم از فاضلاب است . 

 

تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلابهای صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل می دهند.

فاضلاب های صنعتی بسته به نوع صنعت و میزان آلایندگی روش های متفاوتی جهت تصفیه فاضلاب دارند .

 

 

 

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی فاضلابی است  که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود .

از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیتهای انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا خانگی نیز گفته می شود.

سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیتهایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می شوند.

حجم فاضلاب بهداشتی ارتباط مستقیم با سرانه مصرف آب که نسبت به سطح رفاه و فرهنگ جامعه متفاوت است ، دارد .

طبق استاندارد های موجود تقریبا 90-80 درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می گردد.

 

کمپ کارگری تونل حکیم

پکیج تصفیه پساب

کیفیت فاضلاب بهداشتی نیز تابع مواد خارجی است که طی فعالیت های انسانی وارد آب می شود .

از آنجا که ماهیت فعالیت های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است.

لذا نوع مواد خارجی آلاینده ای که وارد آب مصرفی می شوند در محدوده مشخصی قرار دارند.

 

پیش تصفیه فاضلاب

پیش تصفیه عبارتست از جداسازی مواد جامد معلق و بخشی از BOD معلق که توسط عملیات فیزیکی صورت می گیرد .

از جمله روش های پیش تصفیه می توان سپتیک تانک ، ایمهاف تانک و صافی های بی هوازی را نام برد .  

 

پکیج فلزی تصفیه پساب بهداشتی

 

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه  سیستم هایی هستند که برای فاضلاب بهداشتی – انسانی و  فاضلاب صنعتی طراحی و ساخته شده اند.

از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، به آنها پکیج تصفیه گفته می شود.

پکیج های تصفیه  شرکت پاکان پالایش البرز جهت فاضلابهای بهداشتی ، مجتمع های مسکونی ، بیمارستان و کارخانجات و بطور کلي کليه اماکني که به شبکه عمومي متصل نمي‌باشند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

جهت اطلاعات بیشتر  با این شرکت تماس حاصل فرمایید .

تلفن:

۳۲۷۱۴۶۵۹ ۰۲۶

۳۲۷۱۴۶۵۹ ۰۲۶

همراه:

۸۹۹۴ ۸۶۶ ۰۹۱۲

۸۹۹۵ ۸۶۶ ۰۹۱۲

 

تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب بهداشتیتصفیه فاضلاب صنعتی

امکان ارسال نظر وجود ندارد!