فهرست مطالب

مقدمه

همه جوامع، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع، فضولاتی را تولید می کنند. بخش مایع این فضولات، همان آب مصرفی است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است. از نظر منابع تولید، فاضلاب را می توان ترکیبی از فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی، اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی تولید شده و به آب های زیرزمینی، آب های سطحی تخلیه می شود.

فاضلاب تصفیه نشده حاوی میکروارگانیسم های بیماریزا و مواد آلی است که تجزیه مواد آلی فاضلاب تصفیه نشده باعث تولید گازهای بدبو می شود. همچنین فاضلاب به دلیل داشتن مواد مغذی می تواند باعث تحریک رشد گیاهان آبزی شود. بنابراین تصفیه و بی خطر سازی فاضلاب از اقدامات ضروری است که باید قبل از تخلیه به محیط زیست انجام داد.  

هدف نهایی مدیریت فاضلاب ، حفاظت محیط زیست بوده به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد .

تصفیه فاضلاب و اهداف تصفیه

فاضلاب عبارت است از آبی که برای مصرف خاص تهیه شده و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف از دست داده و آلوده شده است. 

یک متر مکعب فاضلاب می تواند 14 تا 20 متر مکعب آب را آلوده کند. برخی از این آلاینده ها مانع از استفاده آب برای مصارفی مانند آشامیدن ، استحمام ، تفریح ، زراعت ، مصارف صنعتی و غیره می شود .

 

منظور از تصفیه فاضلاب سرعت بخشیدن به نیروهای طبیعی تحت شرایط کنترل شده برای اهداف اولیه زیر است :

 1.  حذف مواد معلق و شناور
 2.  شکستن مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی (مواد آلی فساد پذیر ) به مواد معدنی کم ضرر
 3. نابودی پاتوژن و پارازیت ها
 4. حذف مواد سمی

مهم ترین اهداف تصفیه فاضلاب نیز عبارتند از :

 1.  تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
 2.  پاک نگهداشتن محیط زیست
 3.  بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

با توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع آب ، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن می تواند گامی موثر در جهت کاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی باشد .

تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب و منشا آن

اجزا تشکیل دهنده فاضلاب و انواع فاضلاب هر اجتماعی تابع نوع سیستم جمع آوری است که ممکن است که شامل موارد زیر باشد:

فاضلاب خانگی

فاضلابی است که از واحد های مسکونی، تجاری، صنعتی و تاسیسات مشابه تخلیه شده،که به این نوع فاضلاب، فاضلاب بهداشتی است که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود.

از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیتهای انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا خانگی نیز گفته می شود.

سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیتهایی هستند که تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی می کنند. حجم فاضلاب بهداشتی ارتباط مستقیم با سرانه مصرف آب که نسبت به سطح رفاه و فرهنگ جامعه متفاوت است، دارد. طبق استاندارد های موجود تقریبا 90-80 درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می شود.

فاضلاب صنعتی

فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است. این نوع از فاضلاب ها متغیرترین نوع فاضلاب است چون هر کارخانه و صنایع با توجه به ماهیت فاضلاب تولیدی خود، دارای شرایط خاص از فاضلاب می‌باشد.

فاضلابهای صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید و خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل می دهند.

فاضلاب های صنعتی بسته به نوع صنعت و میزان آلایندگی روش های متفاوتی جهت تصفیه فاضلاب دارند.

فاضلاب کشاورزی

بیشتر به زهکش زمین های کشاورزی اشاره داشته و معمولا حاوی آفت کش های مختلف ، سموم و کودهای شیمیایی است .

سیلاب ها

جریان های سطحی است که شامل بارش باران و ذوب برف است که این  بطور مجزا یا مشترک با فاضلاب های شهری جمع آوری ، تصفیه و دفع می شود .

جریان نفوذی

آب خارجی است که از طریق درز ها، شکاف ها، شکستگی ها و یا دیواره های متخلخل وارد شبکه فاضلاب می شود.

مشخصه های کیفی و کمی فاضلاب

مقدار فاضلاب تولیدی بسته به شرایط اقلیمی متفاوت می باشد. ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهرهای ایران را می توان 50 تا 80 % انتخاب کرد.

فاضلاب خانگی از فاضلاب دستگاه های بهداشتی خانه ها نظیر توالت ها، دستشویی ها، حمام ها، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه ها و یا فاضلاب حاصله از شستشوی قسمت های مختلف خانه تشکیل می شود. ویژگی های فاضلاب خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه آب در شهرها مختلف است.

99.9 درصد از فاضلاب شامل آب است و به تنها 1 % فاضلاب را جامدات تشکیل می دهند .

فاضلاب ها بر اساس خصوصیات از لحاظ شدت آلودگی به سه دسته ضعیف ، متوسط و قوی تقسیم می شود.

مشخصه های فیزیکی فاضلاب

مهمترین مشخصه های فیزیکی فاضلاب عبارتند از کل جامدات فاضلاب که شامل کل جامدات محلول، جامدات معلق و جامدات قابل ته نشینی است.

از دیگر مشخصه های فیزیکی فاضلاب می توان به دما، چگالی، کدورت، بو، رنگ و درجه اسیدی فاضلاب اشاره کرد.

تصفیه فاضلاب

مشخصه های شیمیایی فاضلاب

خصوصیات شیمیایی فاضلاب شامل مواد آلی، اندازه گیری محتوای آلی فاضلاب، مواد غیر آلی و گازها است.

اندازه گیری محتوای آلی فاضلاب به دلیل اهمیت آن در تعیین میزان آلایندگی فاضلاب و طراحی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب مهم است. اندازه گیری محتوای آلی فاضلاب شامل میزان BOD و COD  فاضلاب است که جهت کنترل کیفیت پساب خروجی کاربرد دارد.

مشخصه های بیولوژیکی فاضلاب

 خصوصیات بیولوژیکی فاضلاب از جمله ویژگی های مهم فاضلاب است. شناخت ارگانیسم های موجود در فاضلاب و نقش آنها در تصفیه فاضلاب مهم و کاربردی است.

در واقع میکروارگانیسم های فاضلاب نقش اصلی تصفیه را بر عهده داشته و به اصلاح کارگران تصفیه خانه هستند که عملیات اصلی تصفیه فاضلاب را انجام می دهند.

مراحل تصفیه فاضلاب

بطور معمول تصفیه فاضلاب  در سه مرحله انجام می شود که عبارتند از :

تصفیه مقدماتی یا اولیه primary treatment

تصفیه اولیه شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری، دانه گیری و ته نشینی اولیه است .

هدف تصفیه اولیه فاضلاب شهری حذف مواد معلق (جامدات معلق و بخشی از BOD معلق) است. این جداسازی معمولا با عملیات فیزیکی مانند آشغالگیری و ته نشینی انجام می شود. جامدات معلق در حوض دانه گیر و حوض ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند .

یک سیستم تصفیه اولیه باید تقریبا نیمی از جامدات معلق را از فاضلاب جدا کند و  BOD مربوط به این جامدات تقریبا 30% از کل بار آلی ورودی فاضلاب است.

تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولوژیکی فاضلاب biological or secondry treatment

تصفیه ثانویه فاضلاب شامل تصفیه بیولوژیکی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتری ها برای تصفیه فاضلاب است.

هدف اصلی تصفیه ثانویه فاضلاب جداسازی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و مواد جامد معلق است. این جداسازی از طریق تبدیل بیولوژیکی مواد آلی به لخته هایی است که در مرحله ته نشینی از فاضلاب جدا و حذف می شود.

راهبری تاسیسات تصفیه  ثانویه نسبت به مرحله مقدماتی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد.

تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته tertiary or advanced treatment

کیفیت پساب خروجی از تصفیه فاضلاب از تصفیه ثانویه ممکن است که همیشه مطابق با استانداردهای پساب نباشد .

این شرایط معمولا در هنگام تخلیه به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم ظریف دریافت کننده پساب هستند ایجاد می شود.

تصفیه پیشرفته فاضلاب شامل زلال سازی و تصفیه های تکمیلی از قبیل تکمیل عملیات نیترات زدایی، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای، کاربرد کربن فعال، نمک زدایی به روش تبادل یونی، حذف فسفر و نیتروژن فاضلاب و … است .

در واقع هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده هایی است که در تصفیه اولیه و ثانویه جدا نشده اند، ولی بیشترین کاربرد آن حذف نیتروژن و فسفر و نیز مواد آلی مقاوم از فاضلاب است. 

فرآیند های تصفیه فاضلاب

آلاینده های موجود در فاضلاب را با روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی جداسازی می شود. هر یک از این روش ها را معمولا تحت عنوان عملیات واحد فیزیکی، فرآیند های واحد شیمیایی و فرآیند های بیولوژیکی دسته بندی می شود.

عملیات واحد فیزیکی

روشهای تصفیه ای که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی غالب است را عملیات واحد فیزیکی می نامند.

واحد هایی نظیر آشغال گیری ، دانه گیری، اختلاط، انعقاد، ته نشینی، شناور سازی، صافی سازی و انتقال گاز از واحد های فیزیکی هستند .

واحد آشغال گیری

آشغال گیر اولین واحد فیزیکی در تصفیه خانه های فاضلاب بوده و در واقع دستگاهی با روزنه های عموما هم اندازه که برای نگهداری مواد جامد معلق درشت موجود در فاضلاب کاربرد دارد.

واحد دانه گیری

دانه گیری اولین واحد در تصفیه خانه است که عمل ته نشینی در آن انجام می شود.

حوضچه دانه گیری برای جداسازی دانه هایی مانند شن، سنگریزه و سایر جامدات سنگین که سرعت ته نشینی یا وزن مخصوص آنها بیشتر از جامدات آلی فساد پذیر موجود در فاضلاب است، به کار می رود.

واحد یکنواخت سازی جریان

یکنواخت سازی جریان یا واحد متعادل ساز  به منظور غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات میزان جریان، بهبود عملکرد واحد های بعدی تصفیه خانه مورد استفاده قرار می گیرد .

 

تصفیه مقدماتی

جهت بهبود تصفیه پذیری فاضلاب و جداسازی چربی و کف می توان از عملیاتی مانند پیش هوادهی و لخته سازی در تصفیه مقدماتی استفاده نمود. 

فرآیند های واحد شیمیایی

روش های تصفیه ای که در آنها جداسازی یا تبدیل آلاینده ها بر اثر افزودن مواد شیمیایی یا در نتیجه واکنش های شیمیایی انجام می شود را فرآیند های واحد شیمیایی می نامند.

ترسیب شیمیایی، جذب سطحی و ضد عفونی کردن از رایج ترین فرایند های تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب هستند. 

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روش های تصفیه ای که در آنها جداسازی آلاینده ها از طریق فعالیت بیولوژیکی انجام می شود را فرآیند های واحد بیولوژیکی می نامند .

تصفیه بیولوژیکی، موثرترین روش برای کاهش مواد آلی در آب ها و پساب ها است. فرآیند های متداول فاضلاب بر اساس نوع میکروارگانیسم های فعال ، به سه گروه اصلی تقسیم می گردند :

 • فرآیند های هوازی
 • فرآیند های بی هوازی
 • فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی (هوازی ، بی هوازی ،انوکسیک ) که بعنوان فرآیند های پیشرفته فاضلاب در حذف ازت و فسفر می باشند .

بسته به این که تصفیه بیولوژیکی در سیستم های رشد معلق، رشد چسبنده یا ترکیبی از آنها انجام می شود، هر یک از فرآیند ها را می توان به انواع دیگری تقسیم کرد.

دیفیوزر هوادهی

تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب

در تصفیه بیولوژیکی به روش هوازی، فاضلاب توسط میکروارگانیسم های هوازی و در حضور اکسیژن شروع به حذف مواد آلی و تصفیه فاضلاب می کنند.

تصفیه بیولوژیکی به روش هوازی بسته به نوع محیط رشد و روش تصفیه انواع مختلفی دارد که در زیر برخی از روش های بیولوژیکی فاضلاب را به اختصار توضیح می دهیم. 

فرآیند لجن فعال

لجن فعال یک سیستم کشت میکروبی رشد معلق است .

دلیل نام گذاری این روش به دلیل وجود میکروارگانیسم های زنده و فعال در لجن ته نشین شده است که برای افزایش جرم زنده و بهبود فرآیند تصفیه به سیستم برمی گردد.

لجن فعال با هوادهی گسترده (EASS)

فرآیند هوادهی گسترده نوعی لجن فعال است که در آن زمان هوادهی طولانی تر و بارگذاری آلی کمتر است.

در این روش با توجه به طولانی بودن هوادهی، میزان لجن تولیدی کمتر است و این فرآیند برای اجتماعات کوچک کاربرد دارد.

لجن فعال با رشد ثابت (IFAS)

در اين مخزن با استفاده از پكينگ هايي از جنس PVC محيطي مناسب جهت رشد چسبنده باكتري ها ایجاد شده و شرایط هوازی نیز بوسیله هوادهي عمقي ديفيوزهايي كه در كف مخزن قرار دارد، انجام می شود.

اين سيستم نسبت به سيستم هاي قديمي و متعارف نياز به فضاي بسيار كمي دارد و در اين راكتورها از هيچ گونه دستگاه هاي پيچيده مكانيكي و الكترومكانيكي استفاده نمي شود.

لجن فعال با بستر رشد متحرک (MMBR)

تصفیه فاضلاب به روش MMBR نوعی لجن فعال می یاشد که در این روش برای افزایش سطح تماس و سطح رشد میکروارانیسم ها از پکینگ مدیا متحرک استفاده می گردد که در داخل مخزن به صورت معلق قرار دارد.

راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

SBR یک راکتور پر و خالی شونده است و در واقع یک نوع راکتور اختلاط کامل مجزا است که در آن تمامی مراحل فرآیند لجن فعال به وقوع می پیوندد. مایع مخلوط در طی تمامی چرخه ها درون راکتور باقی می ماند، به همین علت نیازی به تانک های ته نشینی مجزا نیست.

تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC)

RBC نوعی از بیو راکتورهای لایه ثابت هستند که از یکسری صفحات مدور نزدیک به هم از جنس پلی استریم و یا پلی وینل کلرید تشکیل شده اند. این صفحات در داخل فاضلاب به آرامی می چرخند. مواجه متناوب مواد آلی موجود در فاضلاب با اکسیژن موجود در هوا باعث می شود که فاضلاب تصفیه شود.

بیو راکتور های غشایی (MBR)

تصفیه فاضلاب به روش MBR در واقع همان لجن فعال می باشد با این تفاوت که برای جداسازی و ته نشینی مواد معلق از فاضلاب از سیستم های غشایی استفاده می شود که سیستم غشایی جهت جداسازی می تواند در واحد هوادهی و یا در واحدی مجزا انجام شود.

تصفیه بیولوژیکی بی هوازی فاضلاب

در تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی فاضلاب ، پساب با تعداد زیادی از میکروارگانیسم ها مخلوط می شود که در این روش هوا دخالتی ندارد .

در این روش باکتری ها رشد می کنند و مواد آلی موجود در پساب را به دی اکسید کربن و گاز متان تبدیل می کنند .

از جمله روش های تصفیه بی هوازی فاضلاب شامل روش های زیر می باشد :

سپتیک تانک

سپتیک تانک نوعی روش بی هوازی تصفیه فاضلاب می باشد .

در واقع سپتیک تانک یک روش مقدماتی تصفیه فاضلاب می باشد , که در این روش مواد معلق قابل ته نشینی ، ته نشین شده و با این طریق سبب تصفیه فاضلاب می گردد .

فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB)

در فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) ، فضولات تصفیه نشدنی را از پایین راکتور به آن وارد می کنند .

فاضلاب از میان یک لایه لجنی مرکب از دانه ها یا ذرات تشکیل شده به روش بیولوژیکی به طرف بالا جریان می یابد .

فرآیند لایه ثابت با جریان رو به بالا (UAFB)

در روش تصفیه فاضلاب به روش UAFB ، آكنده هايي از جنس پلاستيك يا P.V.C براي رشد و تكثير ميكروارگانيسمها كه معمولاً بسيار سريع مي باشد به وجود مي آورند.

ميزان كاهش BOD و COD در اين سيستم ها ( 80 الي 95 درصد ) مي باشد .

فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی

فرآیندهای بیولوژیکی ترکیبی (هوازی ، بیهوازی و آنوکسیک ) که بعنوان فرآیندهای پیشرفته فاضلاب در حذف فسفر و نیتروژن موثر می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش MLE

یکی از روش های بیولوژیکی ترکیبی جهت حذف ازت و فسفر روش MLE  می باشد . این روش در بسیاری از تصفیه خانه‌ها به کار گرفته شد ولی سال‌ها بعد محققان با انجام آزمایشات فراوان دریافتند که اگر فاضلاب خروجی از حوض هوادهی به حوض انوکسیک منتقل شود راندمان حذف نیتروژن چند برابر شده و به این ترتیب این فرآیند را روش “اصلاح” شده‌ی لودزاک و اتینگر نامیدند .

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب مکانی است که کلیه واحدهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در کنار یکدیگر قراردارند تا بتوانند آلاینده های موجود در فاضلاب ورودی را حذف نمایند و پساب خروجی عاری از آلایندگی و مطابق با استاندارد های ساز مان محیط زیست را تصفیه نمایند .

تصفیه خانه فاضلاب شامل مراحل زیر می باشد :

 1.  آشغالگیری
 2.  دانه گیری
 3.  واحد متعادل ساز
 4.  ایستگاه پمپاژ
 5.  واحد هوادهی
 6.  واحد ته نشینی
 7.  واحد گندزدایی
 8.  واحد ذخیره و هضم لجن
 9.  واحد فیلتراسیون

انواع تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب بسته به ماهیت فاضلاب و حجم آن می تواند به صورت بتنی ، پکیج فلزی و پلی اتیلن اجرا گردد . انواع روش های تصفیه فاضلاب را می توان در هر سه نوع تصفیه خانه با توجه به حجم و کیفیت فاضلاب ورودی به کار برد .

تصفیه خانه بتنی فاضلاب

کارشناسان شرکت پاکان پالایش البرز با توجه به میزان حجم فاضلاب و میزان آلیندگی فاضلاب ، فرآیند تصفیه فاضلاب را طراحی می نمایند و نقشه های اجرایی و سازه بتنی تصفیه خانه را طراحی کرده ودر کلیه مراحل بر اجرای آن نظارت دارند .

در طراحی و ساخت این تصفیه خانه ها کلیه ملاحظات مربوط به ساخت، بهره برداری، حفاظت از خوردگی و کارایی تصفیه خانه مدنظر قرارگرفته و عملیاتهای طراحی و ساخت براساس آخرین استانداردهای روز بین المللی و داخلی به انجام می رسد . تصفیه خانه های بتنی در ظرفیت های بالا و برای فاضلاب های صنعتی با آلایندی بالا کارایی بیشتری دارد .

مزایای تصفیه خانه بتنی

 1.  طول عمر بیشتر نسبت به پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب
 2.  هزینه کمتر در ظرفیت های بیش از 100 متر مکعب در شبانه روز
 3.  امکان اجرا به صورت دفنی
شهرک صنعتی لیا

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب واحد های کوچکی هستند که جهت تصفیه فاضلاب های بهداشتی ، صنعتی و فاضلاب مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد . این پکیج ها دارای تمامی مراحل و واحد های لازم جهت تصفیه فاضلاب می باشند و پساب خروجی پکیج های فلزی مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست می باشد .

مزایای پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

 1. سرعت بالا در ساخت ، نصب و راه اندازی
 2. امکان جابجایی حتی پس از نصب
 3. ابعاد متناسب و امکان بهینه سازی بر اساس فضای موجود
 4. مصرف انرژی پایین
 5. عدم نیاز به عملیات ساختمانی در محل پروژه
 6. راهبری و بهره برداری آسان
 7. پایین بودن هزینه نسبت به تصفیه خانه های بتنی در ظرفیت های پایین
 8. سهولت امکان تغییر و ارتقاء سیستم حتی پس از نصب

پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب

با توجه به مزایای زیاد مواد پلی اتیلنی، در سالهای اخیر استفاده از اینگونه مواد در ساخت تجهیزات تصفیه و انتقال فاضلاب بسیار گسترده تر شده است. شرکت پاکان پالایش البرز آمادگی ساخت پکیج های پلی اتیلن بر اساس حجم های مختلف را دارا می باشد .

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب

کاربرد و استفاده از انواع پکیج های تصفیه فاضلاب و تصفیه خانه در اماکنی که به سیستم جمع آوری فاضلاب متصل نمی باشند بسیار کاربردی و مقرون به صرفه می باشد .

استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب درمجتمع ها و شهرک های مسکونی ، کمپ های کارگری ، بیمارستان ها و کارخانجات جهت تصفیه فاضلاب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز امری ضروری می باشد .

استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب علاوه بر حفظ محیط زیست در کاهش مصرف آب نیز نقش بسزایی دارند .

 

 سیستم های تصفیه فاضلاب به علت راحتی در نصب و اجرا و قابلیت جابجایی بالا در تمام موارد زیر میتوانند به کار روند:

 1. شهرک ها و مجتمع های مسکونی و انواع مجتمع اداری
 2. بیمارستان ها و کلینیکها ، مراکز بهداشتی و درمانی
 3. صنایع ، کارخانه ها و کارگاههای تولیدی فعال در زمینه های گوناگون
 4. انواع مراکز تفریحی ، آموزشی و نظامی
 5. ترمینال های مسافری ، بنادر و فرودگاهها
 6. هتل ها ، مسافرخانه ها و اقامتگاه های مسافری و گردشگری، استراحتگاههای بین شهری
 7. تأسیسات و کارگاههای مجاور سدها ، رودخانه ها و چاههای آب

طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب

تخلیه انواع فاضلاب ها به محیط زیست می تواند موجب صدمه جدی به محیط زیست و به خطر افتادن حیات آبزیان به سبب کاهش شدید در اکسیژن محلول موجود در آبهای سطحی ، ایجاد بوی نامطبوع  و همچنین انتشار بیماریهای واگیردار گردد. مطابق با قوانین محیط زیست ایران، تخلیه فاضلاب ، مستقیما و بدون انجام عملیات تصفیه به منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع می باشد.

یکی از اهداف شرکت پاکان پالایش البرز طراحی سیستمهای نوین تصفیه فاضلاب می باشد که علاوه بر سادگی در راهبری بتواند استاندارد های پساب خروجی مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست را کسب نماید تا بدین طریق بتواند گامی موثر در حفظ و حراست از محیط زیست برداریم .

 ما محیط زیست را از پیشینیان به ارث نبرده ایم ، بلکه از آیندگان به امانت گرفته ایم. در حفظ و حراست از این امانت کوشا باشیم .

جهت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات ساخت، نصب و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب با دپارتمان فنی شرکت تماس حاصل فرمایید .

تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

 

12 دیدگاه دربارهٔ «تصفیه فاضلاب چیست؟ | انواع روش های تصفیه پساب»

 1. سلام از مطلب جامع و خوبتون
  ما برای یک یک کمپ کارگری نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب داریم . چه روشی مناسب هست و حدود قیمت ان به چه صورت است؟

  1. ساناز کاکاوند

   سلام
   متداول ترین روش تصفیه فاضلاب بهداشتی، روش هوادهی گسترده می باشد که با توجه به میزان حجم فاضلاب دارای قیمت های متفاوتی هستند. جهت مشاوره و اطلاع از قیمت با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

 2. سلام
  مشاوره جهت تصفیه خانه فاضلاب برای فاضلاب صنعتی و بهداشتی کارخانه مواد غذایی میخواستم
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. ساناز کاکاوند

   با سلام
   جهت تصفیه فاضلاب صنعتی آنالیز فاضلاب جهت اطلاع از مشخصات فاضلاب الزامی می باشد. جهت راهنمایی بیشتر در خصوص تصفیه فاضلاب در صورت امکان شماره تماس خود را بفرمایید تا کارشناسان فنی شرکت با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم را در این زمینه خدمتتان عرض کنند.

  1. ساناز کاکاوند

   سلام
   استاندارد فاضلاب ورودی به تصفیه خانه شهرک با توجه به قوانین هر شهرک صنعتی متفاوت است ولی استاندارد رایج فاضلاب ورودی به تصفیه خانه شهرک صنعتی به این شرح می باشد.
   COD:2000 mg/l ، BOD: 1000 mg/l ، TSS: 300 mg/ l، TSS:3000 mg/l ، PH: 6.5-8.5
   چربی و روغن : 50 میلی گرم در لیتر

 3. سلام
  تشکر بابت مطالب کاملتون
  ما برای یک مجتمع مسکونی که تقریبا ۱۰۰۰ متر مکعب روزانه تولید فاضلاب دارد، بایستی تصفیه خانه فاضلاب احداث کنیم .
  به چه طریق میتونیم از کمک شما بهره بگیریم ؟

  1. ساناز کاکاوند

   سلام ممنون بابت دیدگاهتون
   جهت ارائه مشاوره در خصوص سیستم تصفیه فاضلاب می توانید با کارشناسان بخش فنی این شرکت تماس حاصل نمایید و در صورت امکان شماره تماس خود را اعلام نمایید تا همکاران در اسرع وقت خدمتتان تماس بگیرند.

 4. سلام
  ممنون از مطلب جامع و همچنین فیلم تصفیه فاضلاب که روند تصفیه فاضلاب را به صورت واضح به نمایش گذاشته است.
  پاینده و برقرار باشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شرکت پاکان پالایش البرز با سابقه دو دهه فعالیت در زمینه طراحی و مشاوره و ساخت انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب آماده همکاری با شرکت ها و کارفرمایان عزیز می باشد.
   در صورت نیاز به مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان این شرکت نماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا