تصفیه فاضلاب

 

در اواسط قرن نوزدهم در انگلستان ، بیماری های منتقله از آب نظیر وبا شایع شد و همچنین اپیدمی در لندن هزاران قربانی به بار آورد .

افزایش آگاهی نسبت به نقش میکروارگانیسم ها در ایجاد بیماریها ، احساس نیاز به تصفیه فاضلاب راتشدید کرد .

این موضوع باعث گذراندن قانونی شد که ساخت واحد های تصفیه فاضلاب را تشویق نمود . عملیات تصفیه فاضلاب اولین بار در شروع قرن بیستم انجام شد .

در اواخر قرن اخیر ، انجمن سلطنتی انگلستان راجع به دفع فاضلاب پیشنهاد کرد که هدف تصفیه فاضلاب باید تولید پساب نهایی با 30 میلی گرم در لیتر جامدات معلق و 20 میلی گرم در لیتر اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD ) باشد .

آلاینده های فاضلاب

آلاینده های اصلی موجود در فاضلاب عبارتند از :

مواد آلی تجزیه پذیر بیولوژیکی ، ترکیبات آلی فرار ، گزنوبیوتیک مقاوم و کند تجزیه شونده ، فلزات سمی ، جامدات معلق ، مواد مغذی ( نیتروژن) ، پاتوژن میکروبی و انگل ها .

در ابتدا حذف مواد آلی و جامدات معلق نیاز اساسی واحد های تصفیه فاضلاب متمرکز است .

اهداف تصفیه فاضلاب

اهداف تصفیه فاضلاب

اهداف تصفیه فاضلاب به قرار ذیل می باشد :

1-      کاهش محتوای آلی فاضلاب ( یعنی کاهش BOD )

2-      حذف / کاهش م.اد آلی ناچیز که نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم هستند و ممکن است سمی یا سرطان زا باشند .

3-      حدف / کاهش فلزات سمی

4-      حذف / کاهش مواد مغذی (نیتروژن و فسفر ) بمنظور کاهش آلودگی های آب های سطحی پذیرنده یا آبهای زیرزمینی ریخته شود .

5-      حذف یا غیر فعال سازی میکروارگانیسم های بیماریزا و انگل ها

 

فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی ترکیبی از مخروجات انسان و حیوانات و نیز آبی خاکتری رنگ که حاصل از شستشو و استحمام ، پخت و پز است ، می باشد .

هر شخص روزانه 20-15 گرم BODدر روز ایجاد می نماید .

فاضلاب خانگی متشکل از پرتئین ها (60-40 %) ، کربوهیدرات (50-25% ) ،چربیها و روغن ( 10% )، اوره حاصل از ادرار و تعداد زیاد مواد آلی ناچیز شامل آفت کش ها ، عوامل فعال سطحی (سورفاکتانت ها ) ، فنل ها و آلاینده های اولویت دار است .

 

فاضلاب صنعتی

میزان جریان فاضلاب صنعتی بسته به نوع و اندازه تاسیسات ، میزان مصرف مجدد آب ، و روش تصفیه فاضلاب در جاهای مختلف متغیر است .

روش تصفیه ای که برای فاضلاب های صنعتی انتخاب می گردد با توجه به نوع ترکیبات و میزان مواد آلی متغیر می باشد .

 

Save

تصفیه فاضلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =