Uncategorized

بحران کم آبی در ایران

بحران کم آبی در ایران و راه های مقابله

هشدار بحران کم آبی آب عنصری اساسی برای زندگی و ادامه حیات همه موجودات زنده است و اساس پایداری زندگی در کره زمین است. در قرن حاضر مسئله آب یکی از چالش های مهم است که باعث ایجاد تحولات وسیعی درکل جهان شده است. در دهه های اخیر موضوع آب و چالش های مربوط به …

بحران کم آبی در ایران و راه های مقابله Read More »

انواع آشغالگیر فاضلاب (آشغالگیری دستی و آشغالگیر مکانیکی فاضلاب)

آشغالگیری اولین واحد عملیات فیزیکی در تصفیه خانه آب و فاضلاب بوده و در واقع آشغالگیر فاضلاب دستگاهی با روزنه های عموما هم اندازه است که برای حذف مواد درشت موجود در آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. جامدات درشت شامل تکه های چوب، تکه های پارچه، کاغذ، قطعات شیشه و سنگ، برگ …

انواع آشغالگیر فاضلاب (آشغالگیری دستی و آشغالگیر مکانیکی فاضلاب) Read More »

هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی در تصفیه فاضلاب هوادهی یکی از مراحل اصلی تصفیه فاضلاب می باشد که مقدار اکسیژن لازم جهت رشد میکروارگانیسم را تامین می کند تا عملیات تصفیه فاضلاب به درستی انجام شود . میکروارگانیسم ها برای رشد و نمو نیاز به ماده غذایی و اکسیژن دارند که مواد غذایی را از مواد آلی موجود در …

هوادهی در تصفیه فاضلاب Read More »

اسکرول به بالا