شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز https://pakan-palayesh.com/ Tue, 06 Sep 2022 06:36:02 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://pakan-palayesh.com/wp-content/uploads/2018/12/PPA-1-80x80.png شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز https://pakan-palayesh.com/ 32 32 بحران کم آبی در ایران و راه های مقابله https://pakan-palayesh.com/elementor-6206/ https://pakan-palayesh.com/elementor-6206/#respond Tue, 05 Jul 2022 07:53:12 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=6206 هشدار بحران کم آبی آب عنصری اساسی برای زندگی و ادامه حیات همه موجودات زنده است و اساس پایداری زندگی در کره زمین است. در قرن حاضر مسئله آب یکی از چالش های مهم است که باعث ایجاد تحولات وسیعی درکل جهان شده است. در دهه های اخیر موضوع آب و چالش های مربوط به …

بحران کم آبی در ایران و راه های مقابله Read More »

The post بحران کم آبی در ایران و راه های مقابله appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/elementor-6206/feed/ 0
راه هایی برای رفع تشنگی در ماه رمضان https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/ https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 04 Apr 2022 11:42:56 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=6119 مصرف آب در ماه رمضان روزه گرفتن یکی از واجبات است که در ماه مبارک رمضان انجام می شود. انسان با روزه گرفتن به بازسازی بدن کمک می کند. در مدت روزه داری به دلیل فعالیت کمتر سیستم گوارش سلول های دستگاه گوارش بازسازی شده و متابولیسم و سوخت و ساز بدن تنظیم می شود. …

راه هایی برای رفع تشنگی در ماه رمضان Read More »

The post راه هایی برای رفع تشنگی در ماه رمضان appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/feed/ 0
محاسبه دوز تزریق آنتی اسکالانت https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/ https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/#respond Tue, 01 Feb 2022 11:26:48 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5645 مقدار مصرف آنتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس، عوامل بالقوه تشکیل رسوب مانند ترکیبات کلسیم، باریوم، استرانسیوم، فلوراید و سیلیس وجود دارد که فرایند رسوب زمانی اتفاق می افتد که میزان این نمک ها فراتر از میزان حلالیت آن ها باشد. برای جلوگیری از فرآیند تشکیل رسوب باید از مواد ضد رسوب مانند آنتی …

محاسبه دوز تزریق آنتی اسکالانت Read More »

The post محاسبه دوز تزریق آنتی اسکالانت appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/feed/ 0
انعقاد الکتریکی در حذف نیترات و فسفات آب https://pakan-palayesh.com/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8/ https://pakan-palayesh.com/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8/#respond Sun, 10 Oct 2021 07:37:10 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5499 تاثیر نیترات و فسفات در محیط های آبی در میان آلاینده های مختلف آب، نیترات و فسفات به دلیل خطرات زیادی که برای اکوسیستم آبی و موجودات زنده دارند، بسیار حائز اهمیت هستند. امروزه به دلیل استفاده بیش از حد از کودهای نیتروژن دار، حضور آلاینده های معدنی فسفات و نیترات در منابع آب های …

انعقاد الکتریکی در حذف نیترات و فسفات آب Read More »

The post انعقاد الکتریکی در حذف نیترات و فسفات آب appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8/feed/ 0
دستگاه تصفیه آب صنعتی 25 متر مکعب https://pakan-palayesh.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-25-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8/ https://pakan-palayesh.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-25-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8/#respond Mon, 30 Aug 2021 05:07:35 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5459 دستگاه تصفیه آب صنعتی به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز دستگاه تصفیه آب صنعتی به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز (25000 لیتر در شبانه روز) جهت تصفیه آب در صنایع مختلف از جمله در صنایع کشاورزی و دامپروری، صنایع دارویی، صنایع غذایی و دیگر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. اساس …

دستگاه تصفیه آب صنعتی 25 متر مکعب Read More »

The post دستگاه تصفیه آب صنعتی 25 متر مکعب appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-25-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8/feed/ 0
بیماری های منتقله از آب https://pakan-palayesh.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8/ https://pakan-palayesh.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8/#respond Wed, 04 Aug 2021 06:01:00 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5443 مقدمه با توجه به اين كه تامين و حفظ سلامتي انسان هدف اصلي بهداشت محيط مي باشد، شناخت و كنترل عوامل بيماريزا و نحوه انتقال آنها از محيط به انسان از مباحث اصلي در اين مقوله است. بيشترين سهم بيماري هاي منتقله توسط محيط مربوط به آب و مواد غذايي است .بسياري از بيماري هاي …

بیماری های منتقله از آب Read More »

The post بیماری های منتقله از آب appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8/feed/ 0
پارامترها و روش های اندازه گیری فاضلاب https://pakan-palayesh.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8/ https://pakan-palayesh.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8/#respond Wed, 28 Jul 2021 11:03:33 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5419 آنالیز مشخصات فاضلاب و روش های اندازه گیری آنها در طراحی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب، شناخت پارامترهای فاضلاب اهمیت بالایی دارد.فاضلاب دارای خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. با توجه به مقادیر هر یک از پارامترهای فاضلاب، روش تصفیه فاضلاب متفاوت می باشد. به طور کلی پارامترهای فاضلاب شامل: کل جامدات، جامدات …

پارامترها و روش های اندازه گیری فاضلاب Read More »

The post پارامترها و روش های اندازه گیری فاضلاب appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8/feed/ 0
تصفیه آب صنعتی و فرایند آن در صنعت https://pakan-palayesh.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/ https://pakan-palayesh.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/#respond Sun, 13 Jun 2021 04:30:58 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5226 تصفیه آب صنعتی چیست ؟ تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن، یک روش نوین در تصفیه آب می باشد که از فرآیند اسمز معکوس RO، جهت تصفیه آب استفاده می شود.  دستگاه تصفیه آب صنعتی دستگاهی است که قابلیت تبدیل آب شور به آب شیرین را دارد. دستگاه های آب شیرین کن در مدل …

تصفیه آب صنعتی و فرایند آن در صنعت Read More »

The post تصفیه آب صنعتی و فرایند آن در صنعت appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/feed/ 0
منهول و دریچه منهول https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84/ https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84/#respond Thu, 20 May 2021 10:44:55 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5200 منهول چیست؟ منهول یا همان آدم رو محفظه‌ای است که برای اتصال و بازبینی خطوط انتقال آب و فاضلاب، انتقال کابل ها و تاسیسات زیر زمینی استفاده می شود. نصب و فاصله بین منهول ها در طول مسیر خط لوله بایستی مطابق با استانداردهای تاسیسات مربوطه انجام شود. جنس منهول ها با توجه به کاربردشان …

منهول و دریچه منهول Read More »

The post منهول و دریچه منهول appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84/feed/ 0
تصفیه بی هوازی فاضلاب uafb https://pakan-palayesh.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-uafb/ https://pakan-palayesh.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-uafb/#respond Mon, 26 Apr 2021 12:29:48 +0000 https://pakan-palayesh.com/?p=5183 تصفیه بی هوازی فاضلاب تصفیه بی هوازی فاضلاب شامل فرآیند های بیولوژیکی بدون حضور اکسیژن می باشد که جهت تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های بهداشتی به کار برده می شود. در تصفیه بی هوازی فاضلاب با استفاده از باکتری های بی هوازی عمل تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب انجام می شود.  …

تصفیه بی هوازی فاضلاب uafb Read More »

The post تصفیه بی هوازی فاضلاب uafb appeared first on شرکت تصفیه پاکان پالایش البرز.

]]>
https://pakan-palayesh.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-uafb/feed/ 0