فهرست مطالب

فاضلاب صنایع دارویی به دلیل تنوع بالا در تولیدات انواع داروها و مواد آرایشی یکی از فاضلاب های صنعتی خاص و سمی می باشد که بایستی نسبت به تصفیه آن اقدام نمود و از تخلیه آن بدون تصفیه به محیط زیست به طور جدی جلوگیری نمود زیرا این فاضلاب ها دارای مواد شیمیایی و سمی بالا، انواع هورمون ها، آنتی بیوتیک ها و سایر ترکیبات آلی خاص می باشند که سبب صدمات گسترده ای به محیط زیست می گردد.

داروها شامل گستره وسیعی از مواد شیمیایی هستند که جهت پیشگیری و یا درمان بیماری ها استفاده می شوند. اکثر داروها در کارخانجات با استفاده از فرمولاسیون های خاص و از مواد شیمیایی ساخته شده و شامل محصولات بسیار متنوع مانند آنتی بیوتیک ها، مسکن ها، هورمون ها، واکسن ها، ویتامین ها و مکمل های غذایی و دارویی، مواد ضدعفونی کننده،… می شوند.

فاضلاب صنایع دارویی

فاضلاب صنایع دارویی به دلیل گستردگی تولیدات دارویی و لوازم آرایشی بهداشتی تولیدی دارای کیفیت و کمیت متفاوتی می باشند، بنابراین شناخت جامع از نوع محصول تولیدی و محصولات جانبی و آنالیز کامل از فاضلاب تولیدی صنایع دارویی در انتخاب روش تصفیه فاضلاب مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.

مشخصات فاضلاب صنایع دارویی

کیفیت فاضلاب تولیدی صنایع دارویی به دلیل تنوع بالا در محصولات تولیدی متنوع می باشد. به طور کلی فاضلاب صنایع دارویی دارای میزان آلایندگی بالایی هستند و میزان BOD و COD  در فاضلاب صنایع دارویی بالا می باشد. میزان  COD محلول در صنایع صنایع دارویی معمولا بسیار زیاد بوده و اکثرا از نوع دیرتجزیه پذیر به لحاظ زیستی می باشند. در صنایع تولید الکل، با توجه به اینکه از موادی مانند ملاس جهت تولید الکل استفاده می شود، میزان COD حتی به 100000 میلی گرم در لیتر  هم می رسد. همچنین در مراکز تولید واکسن با توجه به استفاده از عوامل بیماریزا جهت تولید محصولات، بایستی حتماً پساب خروجی قبل از دفع به خوبی ضدعفونی گردد.

بنابراین طبقه بندی صنایه دارویی بر اساس خط تولید و روش تهیه محصولات دارویی پیچیده می باشد. یک نوع تقسیم بندی صنایع داروسازی بر اساس تولیدات دارویی به صورت زیر می باشد:

👈 کارخانه های سنتز مواد دارویی: مانند ساخت آنتی بیوتیک ها، ضد عفونی کننده ها، ویتامین ها، داروهای بی حسی، هورمون ها و داروهای پوستی

👈 کارخانه های تولید محصولات بیولوژیکی: مانند واکسن ها، سرم ها، آنتی ژن ها و ..

👈 کارخانه های تولید محصولت گیاهی: مانند مورفین ها، کدئین ها، آلکالوئیدها و …

تصفیه آب
فاضلاب صنایع دارویی

فاضلاب تولیدی شامل مراحل زیر می باشد:

✅ فاضلاب دارویی تولیدی در فرآیند تولید محصولات دارویی که شامل آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها و … می باشند

✅ فاضلاب ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده

✅ فاضلاب ناشی از شستشوی سالن و تجهیزات

✅ فاضلاب بخش آزمایشگاه و کنترل کیفیت

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری | تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه فاضلاب در صنایع دارویی

فاضلاب صنایع دارویی دارای میزان بار آلی بالایی هستند  که مقدار قابل توجهی از این بار آلی را مواد غیر قابل تجزیه زیستی تشکیل می دهند، بنابراین استفاده از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنایع دارویی روش مناسب برای تصفیه فاضلاب دارویی نمی باشد و بایستی تلفیقی از روش های شیمیایی و بیولوژیکی در کنار هم جهت تصفیه این فاضلاب صنایع دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

صنایع دارویی به دلیل تنوع فعالیت و محصولات تولیدی که دارند دارای فاضلاب هایی با مشخصات متفاوتی هستند، بنابراین تصفیه هر یک از آنها با روش خاصی انجام می گیرد و انتخاب یک روش واحد جهت تصفیه فاضلاب صنایع دارویی امکان پذیر نمی باشد.

فاضلاب صنایع دارویی دارای مشخصات کیفی متفاوتی هستند و روش های متنوعی جهت تصفیه فاضلاب این صنایع می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

روش های تصفیه فاضلاب

1. تصفیه فیزیکی و شیمیایی فاضلاب

تصفیه فیزیکی صنایع دارویی شامل آشغالگیری و متعادل سازی می باشد. به دلیل میزان تنوع بالای آلاینده ها و میزان جریان متفاوت استفاده از حوض متعادل ساز جهت یکنواخت سازی جریان و جلوگیری از ایجاد شوک به سیستم الزامی می باشد.

در تصفیه شیمیایی بسته به کیفیت فاضلاب ورودی از مراحل خنثی سازی، تنظیم pH، انعقاد و لخته سازی و همچنین استفاده از ازن، پراکسید هیدروژن و uv جهت غیر فعال سازی و شکستن ترکیبات سمی به کار گرفته می شود.

تنظیم  pHو خنثی سازی به دلیل نوسانات pH فاضلاب دارویی که بسته به خط تولید ممکن است اسیدی و یا قلیایی باشد جهت مراحل بعدی تصفیه امری ضروری است.

حهت حذف ناخالصی ها، مواد کلوئیدی و مواد معلق موجود در فاضلاب داروسازی بایستی از فرآیند انعقاد و لخته سازی استفاده نمود. در این روش مواد منعقد کننده که توسط آزمایش جار تعیین می گردد، به فاضلاب اضافه می شود. اضافه کردن مواد منعقد کننده سبب کاهش بار آلی فاضلاب و COD فاضلاب داروسازی می شود. ترکیبات سمی و و ترکیبات آلی مانند فنل، تری کلرومتیل و نیتروفنل که نسبت به تصفیه بیولوژیکی مقاوم هستند را می توان به استفاده از ازن، UV و پراکسید هیدروژن تصفیه نمود.

تصفیه فاضلاب صنایع داروئی

2. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنایع دارویی

در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب از روش های تصفیه هوازی و بی هوازی فاضلاب در ترکیب با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا به دلیل بالا بودنمیزان مواد آلی و آلاینده های فاضلاب امکان تصفیه فاضلاب صنایع دارویی به صورت روش هوازی به تنهایی امکان پذیر نمی باشد و بایستی جهت کاهش آلاینده ها ی فاضلاب و بار آلی COD فاضلاب و دستیبابی به استانداردهای خروجی پساب از روش های تصفیه بیولوژیکی بی هوازی توام با روشهای بیولوژیکی هوازای استفاده نمود.

روشهای تصفیه فاضلاب لجن فعالMBR ،SBR ،UAFB ، UASB و دیگر روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را می توان جهت تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی به کار برد.

3. تصفیه فاضلاب صنایع دارویی با روش اکسیداسیون پیشرفته

در مواردی که فاضلاب صنایع دارویی حاوی غلظت های بالای مواد شیمیایی و مواد سمی باشد بایستی از روش های اکسیداسیون پیشرفته که قدرت تخریب بالاتری نسبت به روش های دیگر دارند استفاده نمود.

از جمله روش های اکسیداسیون پیشرفته می توان از اشعه فرابنفش UV، ازن زنی کاتالیستی، اکسیداسیون آندی، استفاده از پراکسید هیدروژن و روشهای فنتون و … نام برد.

تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون پیشرفته AOP  از روش های تصفیه فاضلاب پر هزینه می باشد و صرفا زمانی که تنها راه حذف آلاینده استفاده از این روش باشد توجیه اقتصادی دارد.

4. تصفیه فاضلاب صنایع دارویی به روش الکتروشیمیایی

روش الکتروشیمیایی روش نوین در تصفیه فاضلاب صنایع دارویی می باشد. در این تکنولوژی با استفاده از الکترود های آهن و آلمینیوم و ایجاد یک جریان الکتریکی، یون های آهن و آلمینیوم در فاضلاب ایجاد می شوند که با آلاینده های موجود در فاضلاب ایجاد پیوند می کنند و سبب حذف آلاینده ها می شوند.

در این روش عملیات تصفیه فاضلاب بدون اضافه کردن مواد شیمیایی انجام می شود و یک روش مقرون به صرفه می باشد.

طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنایع دارویی

شرکت پاکان پالایش البرز  با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود توانایی طراحی، ساخت و اجرایی سیستم های تصفیه فاضلاب صنایع دارویی را به صورت تصفیه خانه های بتنی و پکیج های فلزی دارا می باشد. با توجه به مشخصات کیفی فاضلاب صنایع دارویی معمولا برای تصفیه این نوع فاضلاب  از روش های تصفیه تلفیقی شیمیایی – بیولوژیکی و همچنین از روش های تصفیه پیشرفته استفاده می شود.

یکی از اهداف شرکت پاکان پالایش البرز طراحی سیستمهای نوین تصفیه فاضلاب می باشد که علاوه بر سادگی در راهبری بتواند استاندارد های پساب خروجی مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست را کسب نماید تا بدین طریق بتواند گامی موثر در حفظ و حراست از محیط زیست برداریم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع دارویی و روش های تصفیه می توانید با کارشناسان شرکت پاکان پالایش تماس حاصل نمایید.

تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا