تصفیه فاضلاب به روش USBF

تصفیه فاضلاب به روش USBF

Up flow Sludge Blanket Filtration

 

سیستم تصفیه فاضلاب به روش USBF یک سیستم متعارف لجن فعال می باشد که ترکیبی از یک منطقه آنوکسیک و یک کیک لجن با جریان رو به بالا می باشد .

 این سیستم در یک بیوراکتور گرد هم آمده و به طور کلی فضای کمی را اشغال می کند و مراحل پی در پی و مدولار انجام می گیرد .

تصفیه فاضلاب به روش USBF

فرآیند تصفیه فاضلاب در USBF

در تصفیه فاضلاب به روش USBF ، فاضلاب ابتدا به منطقه بی هوازی وارد می گردد و در آن جا با فاضلاب برگشتی از مخزن ته نشینی ترکیب می گردد .

پس از اینکه اختلاط صورت پذیرفت جریان فاضلاب به صورت Plug Flow از قسمت پایین مخزن وارد مرحله هوادهی می گردد .

پس از هوادهی، یک جریان از مخلوط مایع فاضلاب وارد قسمت پایین زلال‌سازی می‌گردد.

در آنجا بستر لجن، لخته‌های لجن را جذب کرده و آب را از فیلتر لجن عبور می‌دهد.

پس از جداسازی، آب تمیز از روی سطح توسط یک لاندر جمع‌آوری شده و از سیستم خارج می‌گردد.

جهت تکمیل چرخه داخلی، لجن فعال جمع‌آوری شده در کف زلال‌ساز به قسمت بی‌هوازی در ورودی بیوراکتور بازگشت داده می‌شود.

تصفیه فاضلا به روش USBF  به طور ويژه فضاي كمتري را اشغال نموده و اجزاي متحرك بسيار كمتري دارد .

نتيجه امر، يك سيستم كارآمد تصفيه فاضلاب مي‌باشد كه هزينه نگهداري و راهبري بسيار پاييني دارد .

مزایای تصفیه فاضلاب به روش USBF

* کاهش هزینه سرانه تصفیه فاضلاب

* کاهش هزینه‌های راهبری و نگهداری

*لجن مازاد کمتر و تثبیت شده‌ تر

* بی‌بو بودن فرآیند تصفیه فاضلاب به روش USBF

* آبگيري آسانتر از لجن

* انعطاف هیدرولیکی تصفیه فاضلاب به روش USBF

* فرآیند ثبت شده و به اثبات رسیده

به بالای صفحه بردن