فهرست مطالب

مقدمه

با افزایش جمعیت و افزایش سطح بهداشت مردم ، صنعت قالیشویی بیش از گذشته افزایش یافته است .

از آنجا که صنعت قالیشویی از جمله صنایع با میزان مصرف آب بالایی می باشد ، به همان نسبت تولید فاضلاب بالایی نیز دارند .

از این رو تصفیه فاضلاب قالیشویی و استفاده از پساب تصفیه شده در خط تولید تا حدودی می تواند هزینه های مربوط به مصرف آب را در این واحد ها کاهش دهد .

تصفیه فاضلاب قالیشویی

امروزه با افزایش جمعیت و رشد روز افزون فعالیت های صنعتی ، و کمبود منابع آبی ، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن  افزایش یافته است .

فاضلاب قالیشویی یکی از صنایعی است که مصرف آب در آن بالا است .

فاضلاب قالیشویی حاصل از صنعت قالیشویی حاوی دترجنت ها و مواد سمی ، کرک و دانه و سایر آلاینده ها می باشد که مخرب محیط زیست بوده و تهدیدی جدی علیه آب های زیرزمینی می باشد.  

از این رو صنایع قالیشویی ملزم به داشتن سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی جهت تصفیه فاضلاب  تولیدی خود می باشند تا آب مصرفی را باز چرخانی و یا دوباره استفاده کنند    .

 جهت کاهش اثرات آلاینده های فاضلاب قالیشویی بر محیط زیست و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با توجه به بحران کم آبی  ، تصفیه فاضلاب قالیشویی  امری ضروری می باشد .

بنابراین تصفیه فاضلاب قالیشویی و استفاده مجدد از آن در قالیشویی ، گامی موثر در کاهش مصرف آب داشته که این امر خود در کاهش هزینه های مصرف آب قالیشویی تاثیر بسزایی دارد .

مشخصات پساب قالیشویی

پساب قالیشویی شامل مقدار زیادی مواد شوینده (دترجنت) ،مقداری رنگ و کدورت و مواد سبک وزن که ناشی از الیاف کنده شده و شسته شده از قالی ها که در طی فرآیند شستشو مصرف شده است.

مقدار پساب تولیدی در صنایع قالیشویی به مقدار 30 تا 45 لیتر به ازای هر متر مربع قالی شسته شده است .ضریب تبدیل آب به فاضلاب در قالیشویی 92 % می باشد که در مقایسه با صنایع دیگر ضریب بالایی دارد .

مشخصات فاضلاب قالیشویی

غلظت

پارامتر

400-500 mg/l

COD

200-300 ADMI

رنگ

80 mg/l

دترجنت

350-400 mg/l

مواد قابل ته نشینی

مشخصات فاضلاب قالیشویی تقریبا در محدوده فاضلاب شهری است ولی از آنجاییکه این پساب بدون هیچ گونه تصفیه وارد آب های سطحی و زیرزمینی می شود و تمام پارامترهای ذکر شده در جدول فوق ، بالاتر از استانداردهای خروجی پساب سازمان محیط زیست است ، بنابراین فاضلاب قالیشویی قبل از تخلیه به محیط بایستی تصفیه شده و آلاینده های آن حذف گردد .

با توجه به حجم بالای مصرف آب در صنعت قالیشویی تصفیه و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده می تواند میزان مصرف آب را در این صنعت کاهش دهد ، که این امر گامی موثر در حفظ منابع آبی و حفاظت از محیط زیست می باشد .

تصفیه پساب قالیشوی

روش های تصفیه فاضلاب قالیشویی

تصفیه پساب قالیشویی مانند تصفیه فاضلاب کارواش به دلیل ماهیت و نوع فاضلاب به دو روش زیر صورت می گیرد :

تصفیه فاضلاب قالیشویی به روش شیمیایی

در تصفیه فاضلاب قالیشویی به روش  شیمیایی با اضافه نمودن ماده منعقد کننده مناسب و دوز بهینه که توسط آزمایش جار تعیین می گردد , فاضلاب تصفیه می شود .اساس کار تصفیه فاضلاب در روش شیمیایی انعقاد و لخته سازی می باشد . 

مراحل تصفیه فاضلاب قالیشویی به روش شیمیایی شامل مراحل زیر می باشد :

آشغالگیری 

آشغالگیری اولین واحد در تصفیه فاضلاب قالیشویی می باشد که در این واحد جامدات و ذرات درشت حذف می شود .

متعادل سازی 

برای یکنواخت سازی میزان جریان و غلظت از حوض متعادل ساز استفاده می شود . ممکن است در طول روز میزان غلظت آلاینده و میزان جریان دارای مقادیر متفاوتی باشد ، برای اینکه میزان جریان یکسان و یکنواختی وارد تصفیه خانه شود از حوض متعادل ساز استفاده می شود .

مرحله اختلاط سریع 

در مرحله اختلاط سریع ماده منعقد کننده که توسط آزمایش جارتست تعیین شده با سرعت بالا با فاضلاب مخلوط می شود .  در مرحله اختلاط سریع ، مواد منعقد کننده و فاضلاب توسط همزن به شدت اختلاط می گردد ، به این ترتیب مواد منعقد کننده به صورت یکنواخت در تانک پخش می گردد و با سرعت با یکدیگر واکنش می دهند .

مرحله اختلاط کند

پس از اختلاط سریع فاضلاب دارای مواد منعقد کننده وارد مرحله اختلاط کند یا لخته سازی می گردد.در این مرحله با اتصال ذرات به یکدیگر ذرات بزرگ و قابل ته نشینی ایجاد می شود . در این مرحله بایستی زمان کافی جهت لخته سازی و نیز جلوگیری از رسوب لخته ها در نظر گرفته شود .

مرحله ته نشینی

در مرحله ته نشینی مواد معلق و لخته های موجود در فاضلاب با نیروی ثقل جداسازی شده و ته نشین می شوند و فاضلاب عاری از مواد معلق به واحد بعدی هدایت می شود .

فیلتر شنی

برای جداسازی کامل مواد معلق و لخته های ریز ، فاضلاب وارد فیلتر شنی می شود . با عبور فاضلاب از فیلتر شنی مواد معلق و لخته های ریز توسط سیلیس داخل فیلتر شنی گرفته و جداسازی می شود .

فیلتر کربنی

پساب تصفیه شده قالیشویی پس از فیلتر شنی وارد فیلتر کربنی می شود . در فیلتر کربنی رنگ ، بو و طعم فاضلاب گرفته می شود . کربن فعال داخل فیلتر کربنی به عنوان یک جاذب عمل می کند و عوامل ایجاد کننده رنگ ، بو و طعم را جذب می کند .

تصفیه فاضلاب قالیشویی به روش الکتروشیمیایی

تصفیه فاضلاب قالیشویی به روش الکتروشیمیایی بدون افزودن مواد منعقد کننده انجام می شود .

در روش الکتروشیمیایی الکترودهایی از جنس آهن و یا آلومینیوم استفاده می شود که با ایجاد جریان الکتریکی ، یون های آهن و آلومینیوم تولید می شوند .

این یونها با یونهای موجود در آب پیوند داده و مواد منعقد کننده را تولید می کنند . این مواد منعقد کننده با آلاینده های موجود در فاضلاب قالیشویی پیوند برقرار می کنند و با تشکیل لخته آلاینده ها را از فاضلاب حذف می کنند .

در روش الکتروشیمیایی با اعمال جریان الکتریکی آند این دستگاه شروع به تولید یون های فلزی می کند، مواد آلاینده فاضلاب  با این یون ها و همچنین یون-OH واکنش می دهد و ایجاد لخته می کنند. این لخته ها به وسیله ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند.

برای حذف مواد معلق و لخته های ریز فاضلاب را از فیلتر شنی و کربنی عبور می دهند .

با توجه به نوع سیستم تصفیه و کیفیت پساب تصفیه شده می توان در آبیاری فضای سبز و   استفاه مجدد کرد .

تصفیه فاضلاب قالیشویی

مزایای تصفیه فاضلاب قالیشویی

  • هزینه سرمایه گذاری بسیار پایین پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی
  • هزینه نگهداری پایین
  • اپراتوری ساده
  • فضای اشغالی کم
  • قابلیت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی در انواع فلزی و پلی اتیلن
  • امکان استفاده مجدد از پساب خروجیدر قالیشویی
  • مقرون به صرفه
  • کاهش آب مصرفی و هزینه های مربوطه

فروش پکیج تصفیه قالیشویی

شرکت پاکان پالایش البرز با تکیه بر توان علمی و تجربه بالای کارشناسان خود توانسته است که اقدام به طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب قالیشویی نماید که بدون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی قادر به حذف آلاینده ها از فاضلاب کارواش می باشد .

با استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب قالیشویی می توان فاضلاب قالیشویی را با هزینه کمی تصفیه نمود و از آن مجددا در سیکل شستشوی قالی ها استفاده نمود .

بطوری که پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب را می توان بدون هیچ گونه تهدیدی علیه محیط زیست به چاه تخلیه و یا جهت آبیاری فضاری سبز استفاده نمود و حتی می توان از آن مجددا در قالیشویی استفاده نمود .

جهت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت دستگاه تصفیه کارواش با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید .

تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا