تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، فرآیند اصلاح شده از روش لجن فعال متعارف می باشد. تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نوعی از لجن فعال است که میکروارگانیسم ها با تصفیه بیولوژیکی در شرایط هوازی، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. 

اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها برای تصفیه هوازی توسط هواده های مکانیکی یا هواده های پخشی تامین می شود. هوادهی فاضلاب باعث اختلاط فاضلاب شده و میکروارگانیسم ها در تماس با مواد آلی موجود در فاضلاب قرار می گیرند. 

با فراهم کردن شرایط ایده آل از جمله اکسیژن لازم و سایر عناصر مورد نیاز، محیط مناسبی را جهت تکثیر میکروارگانیسم ها ایجاده شده و با مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب، عملیات تصفیه فاضلاب به درستی و بدون ایجاد بو انجام می شود.

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAS

تصفیه فاضلاب با هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده ، فرآیند اصلاح شده لجن فعال می باشد. در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده مواد آلی به درون مخزن هوادهی وارد می شوند. پساب ورودی وارد مخزن هوادهی شده و پس از اختلاط با لجن برگشتی، مای مخلوط را تشکیل می دهند. محتویات مخزن هوادهی را تحت عنوان مایع مخلوط (mixed liquer) نامیده می شود که دارای مواد جامد معلق به میزان 1500 تا  2500 میلی گرم در لیتر است.

فاضلاب پس از مرحله هوادهی به واحد ته نشینی هدایت می شود. در مرحله ته نشینی، لجن ته نشین شده به مرحله هوادهی بازگشت داده می شود. محتویات تانک هوادهی توسط هوادهی مکانیکی یا دیفیوزری مخلوط و هوادهی می شوند. 

در مرحله هوادهی جذب سطحی، فلوکولاسیون و اکسیداسیون مواد آلی اتفاق می افتد. فرآیند هوادهی گسترده تصفیه فاضلاب  مشابه فرآیند جریان پیستونی متعارف است، با این تفاوت که فرآیند هوادهی گسترده  تصفیه فاضلاب در فاز تنفس آندوژنوز (خود تخریبی) از منحنی باکتریایی بهره برداری می شود که نیازمند بارگذاری آلی کمتر و زمان هوادهی فاضلاب  طولانی تر است.

زمان ماند هیدرولیکی روش تصفیه فاضلاب  هوادهی گسترده 36-18 ساعت و سن لجن نیز در این روش 30-20 روز می باشد. میانین زمان ماند میکروبی (سن لجن) خیلی بزرگتر از زمان ماند هیدرولیکی است تا میکروارگانیسم های زیادی به ور موثر ترکیبات آلی را در زمان نسبتا کوتاه، اکسید کنند. مایع مخلوط حوض هوادهی شامل مخلوطی از میکروارگانیزم های مختلف است.

 اکثر این میکروارگانیسم ها را باکتری های هتروتروفیک تشکیل می دهند. با رساندن مواد غذایی و اکسیژن کافی به داخل حوض هوادهی جمعیت این باکتریها در مایع مخلوط غالب می شود. باکتریها از مواد آلی و ترکیبات مغذی موجود در فاضلاب برای رشد و تکثیر استفاده می کنند. 

هوادهی گسترده

بدین ترتیب از غلظت مواد آلی موجود در فاضلاب کاسته شده و بر غلظت توده جرم سلولی اضافه می گردد.  در حقیقت آلودگی فاضلاب از شکل مواد آلی به شکل توده زیستی تبدیل می شود. بعد از حوض هوادهی، فاضلاب وارد حوض ته نشینی می شود. 

در حوض ته نشینی توده زیستیتشکیل شده با ایجاد شرایط سکون و بر اساس نیروی ثقل ته نشین شده و از فاضلاب جدا می شوند. مقداری از لجن ته نشین شده، برای حفظ غلظت مناسب از توده میکروبی به داخل حوض هوادهی برشت داده می شود و باقیمانده لجن حذف می گردد. پساب خروجی برای تصفیه بیشتر به واحد های بعدی تصفیه خانه منتقل می شود.

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نسبت به دیگر روش های لجن فعال مقاومت و تحمل شوک پذیری بالاتری داشته که دلیل این امر حجم بالای حوض هوادهی فرآیند هوادهی گسترده می باشد.

میزان بار حجمی در این روش از تصفیه فاضلاب  بسیار کم است بنابراین مواد آلی فاضلاب به صورت کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسم ها قرار می گیرد و چون توده های بیولوژیکی زمان نسبتا بالایی ها در تماس با اکسیژن هستند لذا لجن مازاد دفعی بسیار ناچیز خواهد بود.

پارامترهای طراحی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

از جمله پارامترهای مهم جهت طراحی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده زمان هوادهی، مدت زمان ماند سلولی، بارگذاری حجمی، نسبت غذا به میکروارگانیسمF/M، میزان جامدات مایع مخلوط MLSS می باشد. در جدول زیر پارامتر های طراحی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAS و مقادیر آن شرح داده شده است.

 

نوع فرآیند

سن لجن

(d)

نسبت F/M

بارگذاری حجمی

KgBOD5/m3.day

MLSS

mg/l

زمان هوادهی

(hr)

لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

20-30

0.05-0.15

0.16-0.4

1500-5000

18-36

کاربرد روش تصفیه فاضلاب با هوادهی گسترده

مزایا و معایب روش تصفیه فاضلاب با هوادهی گسترده

روش تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده دارای معایب و مزایایی به شرح ذیل می باشد:

با توجه به شرایط گفته شده تصفیه فاضلاب با هوادهی گسترده (EAAS) برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و تصفیه فاضلاب صنعتی قابل استفاده می­ باشد. روش تصفیه فاضلاب با هوادهی گسترده (EAAS) یکی از بهترین روش های قابل اجرا در پکیج های تصفیه فاضلاب می باشد.

نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده همانند روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب جهت راه اندازی به بازه زمانی 30-20 روز نیازمند می باشد. راهبری و نگهداری تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده آسان بوده و در صورت آموزش صحیح به اپراتور ، این سیستم در بالاترین سطح راندمان تصفیه بهره برداری می گردد. 

تصفیه با هوادهی گسترده

در روزهای ابتدایی راه اندازی باید سعی شود که فاضلاب ورودی کم باشد تا امکان رشد میکروارگانیسم ها در حوض هوادهی فراهم شود و همجنین سیستم تصفیه خانه با حداکثر 3/1 دبی تعیین شده راه اندازی شود.

 می توان در ابتدای راه اندازی تصفیه خانه به روش هوادهی گسترده، لجن از تصفیه خانه دیگر که دارای فرآیند مشابه است وارد نمود. اما لازم است میزان آن متناسب با حجم و نوع تصفیه خانه باشد. چنانچه میزان لجن وارد شده به تصفیه خانه بالاتر از حد نرمال باشد، به سیستم شوک وارد شده و در راه اندازی اختلال ایجاد می شود.

در ابتدای راه اندازی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده معمولا تمام لجن فعال حوضچه نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود و در ادامه با توجه به شرایط تصفیه خانه مقدار لجن برشتی تنظیم می شود. اگر راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب به درستی انجام گیرد علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه شده ای با خروجی مناسب، فاضلابی بدون بو و اشکالی را تولید می نماید.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده یکی از پرکاربردترین روش های تصفیه فاضلاب انسانی و صنعتی می باشد. این روش برای تصفیه فاضلاب با حجم 10 متر مکعب در شبانه روز تا 500 متر مکعب مناسب می باشد. پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده از جنس فلزی بوده و ضخامت ورق مورد استفاده 6 و 8 میلیمتر می باشد. 

برای جلوگیری از خوردگی پوشش داخلی و خارجی از مواد ضد خوردگی با ضخامت مناسب پوشش داده می شود که مقاومت بالایی را دارا می باشد.

شرکت پاکان پالایش البرز با بهره گیری از کادری مجرب و همچنین تجربۀ چندین ساله خود در زمینه  طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده در حال حاضر توانسته است با وجود بسترهای لازم از قبیل کارخانه مجهز و واحد های خدمات پس از فروش و خدمات فنی، به عنوان یکی از کارآمدترین شرکت ها در زمینه مهندسی آب و فاضلاب در سطح کشور شناخته شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن