فهرست مطالب

حذف نیتروژن و فسفر

در تاسیسات متعارف تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال امکان حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب  حدوداُ۲۵درصد ازت و۴۰درصد فسفر فراهم میباشد.

در صورت نیاز به راندمان حذف بیشتر، برای حدف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب لازم است از روشهای دیگر تکمیلی جهت حذف نیتروژن و فسفر در  تصفیه فاضلاب استفاده به عمل می آید.

 

حذف نیتروژن در واحدهای تصفیه فاضلاب

در فاضلاب بهداشتی   نیتروژن اغلب به صورت نیتروژن آلی و نیتروژن آمونیاکی یافت می شود.

غلظت متوسط نیتروژن کل در فاضلاب بهداشتی   تقریبا 35 میلی گرم در لیتر است .

تصفیه  فاضلاب بهداشتی   تقریبا 15 % نیتروژن که عمدتا نیتروژن آلی مربوط به جامدات است را حذف می نماید .

تصفیه بیولوژیکی متعارف فاضلاب  تقریبا 10% دیگر از نیتروژن که مربوط به توده زنده سلولی است را حذف می کنند ه در تانک ته نشینی رسوب می نماید .

در پساب حاصل از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب تقریبا 90 % نیتروژن به صورت آمونیاک است .

حذف نیتروژن در تصفیه فاضلاب می تواند در اثر بازگردش مایع رویی از هاضم های لجن به واحد های تصفیه فاضلاب کاهش یابد .

حذف نیتروژن و فسفر
حذف نیتروژن و فسفر

راههای حذف نیتروژن از فاضلاب

در واحد های تصفیه فاضلاب چنین راه برای حذف نیتروژن  و فسفر در  تصفیه فاضلاب ورودی وجود دارد

  • طرق میکروبیولوژی :
  •  نیتریفیکاسیون – دنیتریفیکاسیون : دنیتریفیکاسیون امکان حذف نیتروژن در  تصفیه فاضلاب با نیتریفیکاسیون خوب را فراهم می آورد . کارایی کلی نیتریفیکاسیون – دنیتریفیکاسیون می تواند حتی تا 95 % باشد .
  • طرق شیمیایی و فیزیکی :
  • آهک زنی ،  pHبالایی ( pH=10-11) را ایجاد می نماید که NH4+  را به NH 3  تبدیل می نماید.
  • که می تواند به وسیله هوادهی فاضلاب  در برجهای آکنده خنک کننده ، از محلول جدا شود .

 

حذف فسفر در واحدهای تصفیه فاضلاب

متوسط غلظت فسفر کل اشکال آلی و غیر آلی در فاضلاب در دامنه 10-20 میلی گرم است.

که بسیاری از آن حاصل از سازنده های فسفاته موجود در دترژنت ها است .

اشکال معمول فسفر در فاضلاب عبارت است از

ارتو فسفات 50 تا 70 در صد فسفر  ، پلی فسفات ها و فسفر چسبیده به ترکیبات آلی . ارتوفسفات تقریبا 90 درصد فسفر موجود در پساب های فاضلاب تصفیه شده با روش بیولوژیکی را در بر می گیرد .

از آنجا که فسفر مسئول اصلی اوتریفیکاسیون آبهای سطحی است ، بایستی قبل از تخلیه به آبهای سطحی ، فسفر آن بوسیله فرآیند های تصفیه فاضلاب حذف گردد .

فسفر اغلب به طرق شیمیایی از فاضلاب حذف می گردد اما بوسیله فرآیند های بیولوژیکی نیز می توان آن را حذف نمود.

مکانسیم های بیولوژیکی و شیمیایی متعددی برای حذف فسفر در واحد های تصفیه فاضلاب وجود دارد که در ذیل ذکر می شود

  • ترسیب شیمیایی ، که توسط pHو    کاتیون هایی همچون Ca  ، Fe ، Al کنترل می شود .
  • جذب و مصرف فسفر بوسیله میکروارگانیسم های فاضلاب
  • تجمع پلی فسفات در میکروارگانیسم ها
  • ترسیب شیمیایی تشدید شده با واسطه میکروارگانیسم ها

 

تصفیه اولیه فاضلاب تنها 15-5 درصد از فسفر همراه با مواد آلی ذره ای را حذف می کند و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مقدار قابل توجهی از فسفر را حذف نمی نماید ( تقریبا 25-10 درصد ) . بیشتر فسفر باقیمانده به لجن انتقال می یابد .

فسفر اضافی را می توان با اضافه نمودن نمک های آهن و آلومینیم یا آهک به فاضلاب حذف نمود .

مکانیسم های دیگر تصفیه فاضلاب برای حذف فسفر ، شامل جذب سطحی به اکسید آلومینیم فعال ، تبادل یونی ، روش های الکتروشیمیایی و فیلتراسیون با بستر عمیق می باشد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا