فهرست مطالب

بسیاری از كارخانجات صنایع غذاهای دریایی كوچك هستند و فقط مقدار محدودی از این كارخانجات بزرگ در مراكز پرجمعیت قرار گرفته اند.

انواع متعددی از موجودات دریایی از قبیل نرم تنان (صدف ها، انواع حلزون های دو كپ های) و سخت پوستان شامل انواع خرچنگها، ماهی های آب شور و ماهی های آب های شیرین فراوری می شوند.

همانند سایر صنایع غذایی، فاضلاب این صنعت حاوی آلاینده های محلول، كلوئیدی و معلق است. درجه آلودگی این فاضلاب ها به شكل بهره برداری از تأسیسات خط فراوری محصولات دریایی بستگی دارد.

درجه آلودگی ممكن است پایین (مثل مرحله شستشوی تجهیزات كارخانه) متوسط (مثل تولید فیله ماهی) یا قوی (مثل خونابه حاصل از مخزن ذخیره ماهی) باشد .

خصوصیات کیفی و کمی فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی

عموماً، خصوصیات فاضلاب صنایع تولید مواد غذایی دریایی شامل پارامترهای فیزیكی و شیمیایی، مقدار مواد آلی، نیتروژن و فسفر هستند. پارامترهای مهم آلاینده فاضلاب شامل BOD، COD ، جامدات معلقTSS ، چربی، ازت می باشد .

فاضلاب محصولات دریایی نیز مانند هر فاضلاب صنعتی دیگر شامل مخلوطی از مواد آلی می باشند که درصدی از این مواد آلی دارای ماهیت شناخته شده می باشند .

درجه آلودگی فاضلاب صنایع دریایی به پارامتر های مختلفی بستگی دارد. مهمترین عامل نوع راهبری و نوع فرآورده دریایی می باشد. فاضلاب صنایع دریایی و فاضلاب کارخانه های تن ماهی دارای جامدات معلق بالایی هستند که بایستی از فاضلاب حذف گردند.

مقدار مواد آلی موجود در فاضلاب تن ماهی و محصولات دریایی مهم ترین آلاینده می باشد و مقدار آن در فرآیند ها و محصولات دریایی متنوع می باشد .فاضلاب حاصل از تولید محصولات غذاهای دریایی را میتوان به دو دسته عمده: فاضلاب با حجم زیاد و بار آلی كم و فاضلاب با حجم كم و بار آلی بالا تقسیم نمود.

فاضلاب با حجم زیاد و بار آلی كم شامل آب به كار رفته برای تخلیه، انتقال، حمل و نقل و نگهداری ماهی 836 لیتر و آب ناشی از شستشوی ماهی است. مقدار جامدات معلق در فاضلاب محصولات دریایی و کنسرو ماهی 5000 میلی گرم در لیتر است .

جامدات شامل خون، ریزه های گوشت، روغن و چربی است. این خصوصیات به طور گسترده در كارخانجات مختلف متفاوت است .

انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنایع دریایی

در تصفیه فاضلاب صنایع دریایی ابتدا بایستی مهمترین تركیبات فاضلاب را شناسایی كنیم.

این فاضلاب حاوی مقادیر قابل توجهی ذرات معلق است كه با استفاده از فرایندهای شیمیایی و فیزیكی قابل حذف است.

توصیه می گردد جهت تصفیه بهینه، تصفیه اولیه قبل از فرایند بیولوژیكی صورت گیرد. یكی از مهمترین نكات در طراحی سیستم تصفیه این است كه جامدات فاضلاب بایستی حتی الامكان سریعتر حذف گردند.

⬅ تصفیه اولیه فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی

در مورد فاضلاب صنایع فراوری محصولات دریایی واحدهای تصفیه اولیه شامل آشغالگیری، ته نشینی، متعادل سازی و شناورسازی به كمك هوای محلول DAF هستند.

این واحد های عملیاتی تا 85 % جامدات معلق و 65 % از BOD و COD  را کاهش می دهد. حذف چربی و روغن فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی انجام شود.

شناورسازی یكی از مؤثرترین سیستم های حذف سوسپانسیون های حاوی روغن و گریس از فاضلاب است. معمول ترین روش حذف روغن و چربی، چربی گیری به روش DAF می باشد. در فرآیند چربی گیری به روش DAF در آن از جریان حبابهای ریز هوا برای حذف روغن از فاضلاب استفاده می شود.

حباب های هوا خود را به یك ذره مجزای روغن و چربی چسبانیده و بدین ترتیب در كاهش وزن مخصوص ذره به كمتر از وزن مخصوص آب مؤثر است.

تصفیه فاضلاب

⬅ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی

برای تصفیه كامل فاضلاب صنایع دریایی، فرایندهای بیولوژیكی فاضلاب بایستی مورد استفاده قرار گیرند. تصفیه بیولوژیكی شامل استفاده از میكروارگانیسم ها برای حذف مواد آلی محلول و كلوئیدی از فاضلاب است.

تركیبات آلی و نیتروژن دار موجود در فاضلاب به عنوان مواد مغذی برای رشد سریع میكروبی در شرایط هوازی، بی هوازی و یا اختیاری مصرف می شوند. تفاوت این سه نوع روش در مصرف اکسیژن می باشد. فرایندهای تصفیه بیولوژیكی كه به طور گستردهای برای تصفیه فاضلاب به كار می روند، به دو دسته هوازی و بی هوازی دسته بندی می شوند.

در تصفیه های هوازی، میكروارگانیسم های اختیاری و هوازی غالب هستند، در حالی كه میكروارگانیسم های بی هوازی برای تصفیه های بی هوازی به كار گرفته می شوند. اگر میكروارگانیسم ها در دوره بهره برداری از تصفیه خانه های بیولوژیكی در محیط آبی معلق باشند، این سیستم به فرایند رشد معلق معروف است. در حالیكه میكروارگانیسم هایی كه به یك سطح چسبیده و روی این سطح شروع به رشد می كنند، به فرایند رشد چسبیده معروف هستند.

با توجه به پارامترهای فاضلاب صنایع غذایی دریایی و کنسرو ماهی می توان هر یک از روش های تصفیه بیولوژیکی را بکار برد.

⬅ تصفیه شیمیایی فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی

جهت تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دریایی و فاضلاب کنسرو ماهی می توان از روش های شیمیایی استفاده نمود.

در تصفیه شیمیایی فاضلاب واحدهای انعقاد – لخته سازی برای بهبود تصفیه پذیری فاضلاب و حذف گریس و روغن بكار می روند. در فرایند انعقاد یك ماده شیمیایی به یك سوسپانسیون كلوئیدی آلی اضافه میگردد تا از طریق كاهش نیروهایی كه آنها را از هم دور نگه میدارد سوسپانسیون را ناپایدار نمود.

این كاهش بار برای لخته سازی ضروری است. هدف از لخته سازی جمع آوری ذرات ریز به دور یكدیگر برای تسهیل در ته نشینی ذرات جامد است. سپس ذرات بزرگتر ته نشین شده و پساب زلال تولید می گردد.

در فاضلاب های فرآوری محصولات غذایی دریایی كلوئیدهای موجود ماهیت آلی دارند و توسط لایه هایی از یونهای واقع در سطح ذرات خنثی و تثبیت می گردند.

تصفیه فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی

تصفیه خانه فاضلاب صنایع فرآوری محصولات دریایی

شرکت پاکان پالایش البرز  با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود توانایی طراحی، ساخت و اجرایی سیستم های تصفیه فاضلاب محصولات دریایی را دارا می باشد. یکی از اهداف شرکت پاکان پالایش البرز طراحی سیستمهای نوین تصفیه فاضلاب می باشد که علاوه بر سادگی در راهبری بتواند استاندارد های پساب خروجی مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست را کسب نماید تا بدین طریق بتواند گامی موثر در حفظ و حراست از محیط زیست برداریم.

ملاحظات اقتصادی همیشه مهمترین پارامترهایی هستند كه در انتخاب فرایند مناسب برای تصفیه فاضلاب نقش دارند. به منظور تخمین هزینه، بایستی خصوصیات كمی و كیفی فاضلاب همراه با پارامترهای طراحی گزینه های مختلف تصفیه فاضلاب همراه با هزینه هر كدام در اختیار قرار گیرند. هزینه های هر كدام از گزینه های تصفیه و اطلاعات كیفیت پساب تولیدی و میزان انطباق آنها با قوانین زیست محیطی  بایستی قبل از تخمین هزینه بدست آید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص روش های تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دریایی و کنسرو ماهی می توانید با کارشناسان فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.

تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا