تصفیه فاضلاب

فرآیند های تصفیه فاضلاب صنعتی

تکنولوژی های تصفیه فاضلاب های صنعتی در بر گیرنده فرآیند های  تصفیه فیزیکی فاضلاب   ،  تصفیه شیمیایی فاضلاب   ،  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   ، تصفیه حراررتی ، پایداری و تثبیت می باشد و تقریبا به همین نیز گروه بندی می شوند .

فرآیند های تصفیه فیزیکی فاضلاب   ، تصفیه بیولوژیکی  فاضلاب   و تصفیه  شیمیایی فاضلاب   ، فاضلاب از جمله مهمترین روش های تصفیه فاضلاب صنعتی به شمارمی رود . در تصفیه شیمیایی فاضلاب ، مواد خطرناک موجود در فاضلاب به موادی با درجه خطر آفرینی کمتر تبدیل می شوند . در این راستا از فرآیند های مختلفی به منظور تصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده می شود که عبارتند از :

– عامل pH  و تغییرات آن

– اکسیداسیون و احیاء

– ته نشینی و رسوب

تصفیه فاضلاب صنعتی
تصفیه فاضلاب صنعتی

در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  از میکرو ارگانیسم های برای تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب و در تصفیه فیزیکی فاضلاب از روش هایی چون جداسازی بر اساس جرم حجمی مواد  ، تغییر فاز سیستم نظیر رهاسازی مواد فرار از پساب به وسیله تزریق هوا و بخار ، صافی های مختلف و جذب سطحی استفاده می شود . در تصفیه حرارتی فاضلاب  مواد قابل اشتغال فاضلاب به وسیله حرارت تجزیه و تخریب می شود ، در این حالت فاضلاب های صنعتی از طریق تبدیل به خاکستر یا تغییر ماهیت شیمیایی یا تجزیه توسط حرارت در غیاب اکسیژن به مواد کم خطر تری تبدیل می شوند .

پایداری و تثبیت روشی است که پس از آبگیری فاضلاب ، آن را با یک ماده پایدار کننده مانند سیمان مخلوط می کنند و یا اینکه تحت فرآیند جامد سازی اصولا به منظور دفع ضایعات معدنی بکار گرفته می شود .

به طور کلی انتخاب روش و نوع تصفیه ، به طور کامل به نوع فاضلاب و مشخصات آن بستگی دارد . که با توجه به پارامتر ها و آنالیز فاضلاب می توان بهترین روش را برای آن در نظر گرفت .

Save

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن