تصفیه فاضلاب

نگهداری تصفیه خانه

نگهداری، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

نگهداری تصفیه خانه یکی از موضوعات مهم در تصفیه فاضلاب می باشد. نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب تمامی فعالیت های مربوط به بخش های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب  با هدف امکان هرچه بهتر راه ‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می پذیرد. بدون شک دستیابی به پساب خروجی […]

نگهداری، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال یکی از انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می باشد. در این فرآیند توده ای فعال از میکروارگانیسم ها تولید می شوند که قادر به تثبیت هوازی مواد زائد می باشند، لذا این فرآیند را لجن فعال می نامند. لجن فعال فرآیند لجن فعال در سال

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا