تصفیه فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو

تصفیه پیشرفته فاضلاب کیفیت پساب خروجی از تصفیه ثانویه فاضلاب ممکن است همیشه منطبق با استانداردهای پساب نباشد. این شرایط معمولا در هنگام تخلیه مقادیر زیاد پساب به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم های ظریف دریافت کننده پساب هستند، ایجاد می شود. در این مواقع تصفیه تکمیلی فاضلاب به منظور پالایش پساب سیستم […]

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو بیشتر بخوانید »

دیفیوزر هوادهی

دیفیوزر هوادهی

واحد دیفیوزر هوادهی مهمترین واحد در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می باشد. سرعتی که با آن اکسیژن توسط میکروارگانیسم ها به مصرف می رسد در راکتورهای بیولوژیکی، سرعت مصرف اکسیژن نامیده می شود. در فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب میزان مصرف اکسیژن همیشه از سرعت جایگزینی طبیعی آن بیشتر است، از این رو برای تامین اکسیژن مورد

دیفیوزر هوادهی بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب شیمیایی

تصفیه شیمیایی فاضلاب چیست و چه فرایندهایی دارد؟

فاضلاب از خانه ها، مشاغل، صنعت و همچنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران نشات می گیرد. به طور کلی، فاضلاب حاوی حدود 99.9٪ وزن از نظر آب با 0.1٪ باقیمانده مواد جامد محلول یا سایر مواد معلق است. این مواد ممکن است شامل فضولات، مواد شوینده حاصل از شستن لباس و ظروف، ضایعات مواد

تصفیه شیمیایی فاضلاب چیست و چه فرایندهایی دارد؟ بیشتر بخوانید »

سیستم تصفیه بی هوازی فاضلاب UASB

فرآیند بی هوازی UASB در تصفیه فاضلاب چیست؟

فرآیند های تصفیه بی هوازی شامل رشد معلق بی هوازی، رشد ثابت بی هوازی با جریان رو به بالا و همچنین رو به پایین، رشد ثابت با بستر سیال، لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا و … می باشد. سیستم های بیولوژیکی هوازی، سیستم های بسیار مناسبی برای حذف آلودگی های مواد

فرآیند بی هوازی UASB در تصفیه فاضلاب چیست؟ بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS

فرایند های تصفیه هوازی رشد چسبیده IFAS از فرایندهای تصفیه فاضلاب  هوازی رشد چسبیده IFAS (متصل) ،بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود درفاضلاب ونیز به منظور نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیوم به نیترات) در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .فرایند های رشد چسبیده عبارت اند از:صافی چکنده ، صافی های پربار(Roughing filter) ،تماس دهنده بیولوژیکی دوار(RBC)و تصفیه

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS بیشتر بخوانید »

انعقاد الکتریکی در حذف نیترات و فسفات آب

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده Extended Aeration

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، فرآیند اصلاح شده از روش لجن فعال متعارف می باشد. تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نوعی از لجن فعال است که میکروارگانیسم ها با تصفیه بیولوژیکی در شرایط هوازی، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها برای تصفیه هوازی توسط هواده

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده Extended Aeration بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب انسانی

تصفیه فاضلاب انسانی

شهر نشینی و رشد جمعیت چالش های بهداشتی بسیاری را ایجاد کرده است. تولید فاضلاب در جوامع انسانی یکی از چالش های بهداشتی و زیست محیطی است که با گسترش شهرنشینی با آن مواجهه هستیم. با گسترش روز افزون جمعیت و به دنبال آن مصرف آب و تولید فاضلاب، تصفیه فاضلاب انسانی و استفاده مجدد

تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر بخوانید »

rbc

تصفیه فاضلاب به روش RBC

فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش RBC، در سال 1360 در کشور آلمان غربی معرفی گردید. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با دیسک های بیولوژیکی RBC تصفیه فاضلاب به روش RBC، شامل یکسری دیسک های مدور محصور، از جنس پلی استیرن یا پلی وینل کلراید می باشند که در فاضلاب مستغرق بوده و در آن به گردش در

تصفیه فاضلاب به روش RBC بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR در واقع مخف Sequence Batch Reactor یا راکتور  ناپیوسته متوالی است که در واقع یک راکتور پر و خالی شونده با اختلاط کامل می باشد.  راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) یک سیستم تصفیه لجن فعال فاضلاب با تغذیه و تخلیه متوالی  است. تصفیه فاضلاب به روش راکتور ناپیوسته متوالی SBR فرآیند

تصفیه فاضلاب به روش SBR بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا