تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه بی هوازی فاضلاب UASB

فرآیند بی هوازی UASB در تصفیه فاضلاب چیست؟

فرآیند های تصفیه بی هوازی شامل رشد معلق بی هوازی، رشد ثابت بی هوازی با جریان رو به بالا و همچنین رو به پایین، رشد ثابت با بستر سیال، لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا و … می باشد. سیستم های بیولوژیکی هوازی، سیستم های بسیار مناسبی برای حذف آلودگی های مواد …

فرآیند بی هوازی UASB در تصفیه فاضلاب چیست؟ ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS

فرایند های تصفیه هوازی رشد چسبیده IFAS از فرایندهای تصفیه فاضلاب  هوازی رشد چسبیده IFAS (متصل) ،بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود درفاضلاب ونیز به منظور نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیوم به نیترات) در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .فرایند های رشد چسبیده عبارت اند از:صافی چکنده ، صافی های پربار(Roughing filter) ،تماس دهنده بیولوژیکی دوار(RBC)و تصفیه …

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده Extended Aeration

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، فرآیند اصلاح شده از روش لجن فعال متعارف می باشد. تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نوعی از لجن فعال است که میکروارگانیسم ها با تصفیه بیولوژیکی در شرایط هوازی، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها برای تصفیه هوازی توسط هواده …

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده Extended Aeration ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب انسانی

تصفیه فاضلاب انسانی

شهر نشینی و رشد جمعیت چالش های بهداشتی بسیاری را ایجاد کرده است. تولید فاضلاب در جوامع انسانی یکی از چالش های بهداشتی و زیست محیطی است که با گسترش شهرنشینی با آن مواجهه هستیم. با گسترش روز افزون جمعیت و به دنبال آن مصرف آب و تولید فاضلاب، تصفیه فاضلاب انسانی و استفاده مجدد …

تصفیه فاضلاب انسانی ادامه مطلب »

rbc

تصفیه فاضلاب به روش RBC

فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش RBC، در سال 1360 در کشور آلمان غربی معرفی گردید. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با دیسک های بیولوژیکی RBC تصفیه فاضلاب به روش RBC، شامل یکسری دیسک های مدور محصور، از جنس پلی استیرن یا پلی وینل کلراید می باشند که در فاضلاب مستغرق بوده و در آن به گردش در …

تصفیه فاضلاب به روش RBC ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR در واقع مخف Sequence Batch Reactor یا راکتور  ناپیوسته متوالی است که در واقع یک راکتور پر و خالی شونده با اختلاط کامل می باشد.  راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) یک سیستم تصفیه لجن فعال فاضلاب با تغذیه و تخلیه متوالی  است. تصفیه فاضلاب به روش راکتور ناپیوسته متوالی SBR فرآیند …

تصفیه فاضلاب به روش SBR ادامه مطلب »

نگهداری تصفیه خانه

نگهداری، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

نگهداری تصفیه خانه یکی از موضوعات مهم در تصفیه فاضلاب می باشد. نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب تمامی فعالیت های مربوط به بخش های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب  با هدف امکان هرچه بهتر راه ‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می پذیرد. بدون شک دستیابی به پساب خروجی …

نگهداری، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال یکی از انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می باشد. در این فرآیند توده ای فعال از میکروارگانیسم ها تولید می شوند که قادر به تثبیت هوازی مواد زائد می باشند، لذا این فرآیند را لجن فعال می نامند. لجن فعال فرآیند لجن فعال در سال …

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن