تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب چیست؟ | انواع روش های تصفیه پساب

مقدمه همه جوامع، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع، فضولاتی را تولید می کنند. بخش مایع این فضولات، همان آب مصرفی است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است. از نظر منابع تولید، فاضلاب را می توان ترکیبی از فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی، اداری و تاسیسات تجاری […]

تصفیه فاضلاب چیست؟ | انواع روش های تصفیه پساب بیشتر بخوانید »

برکه های تصفیه فاضلاب

برکه های تصفیه فاضلاب

برکه ها و لاگونها در تصفیه فاضلاب علاوه بر لجن فعال سایر سیستم های بیولوژیکی کشت میکروبی معلق نیز برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد . معروفترین آنها برکه ها ولاگونها هستند .   برکه تصفیه فاضلاب یک برکه فاضلاب که به نامهای برکه تثبیت ، برکه اکسیداسیون و لاگون فاضلاب نیز خوانده می

برکه های تصفیه فاضلاب بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا