تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب چیست؟ | انواع روش های تصفیه فاضلاب

مقدمه همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولاتی را تولید می کنند . بخش مایع این فضولات یا فاضلاب ، اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا …

تصفیه فاضلاب چیست؟ | انواع روش های تصفیه فاضلاب Read More »

برکه های تصفیه فاضلاب

برکه های تصفیه فاضلاب

برکه ها و لاگونها در تصفیه فاضلاب علاوه بر لجن فعال سایر سیستم های بیولوژیکی کشت میکروبی معلق نیز برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد . معروفترین آنها برکه ها ولاگونها هستند .   برکه تصفیه فاضلاب یک برکه فاضلاب که به نامهای برکه تثبیت ، برکه اکسیداسیون و لاگون فاضلاب نیز خوانده می …

برکه های تصفیه فاضلاب Read More »

اسکرول به بالا