آشغالگیر

آشغالگیر

اولین قدم در تصفیه فاضلاب ،جدا سازی یا کم کردن ذره های جامد درشت است.  روش متداول گذارندن فاضلاب خام از شبکه آشغالگیرهای میله ای وتوری است.

آشغالگیر
آشغالگیر

آشغالگیر اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه فاضلاب بوده و در واقع دستگاهی با روزنه های عموماً هم اندازه است که برای نگهداری مواد جامد معلق درشت موجود در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. جامدات درشت شامل تکه های چوب،تکه های پارچه، تخته ها و دیگر اجسام بزرگی است که به درون سیستم جمع آوری فاضلاب راه یافته اند. از آن جایی که هدف اصلی از نصب آشغالگیرها، حفاظت پمپ ها و دیگر تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه  همراه با جلوگیری از گرفتگی شیرآلات و سایر واحدهای تصفیه خانه فاضلاب است، آشغالگیری معمولا نخستین عملیات انجام شده بر روی فاضلاب ورودی به شمار می رود .

آشغالگیر ها شبکه های فلزی هستند که از تعداد میله یا تسمه موازی یکدیگر با فواصل معین در یک قاب با ابعاد مختلف قرار گرفته اند .

آشغالگیر ها از نظر فواصل بین میله ها به دو دسته آشغالگیر درشت و آشغالگیر ریز تقسیم بندی می شوند .

بین میله های آشغالگیرهای میله ای معمولاٌ 15mm(5/8in) یابیشتر فاصله است .آشغالگیرهای توری چشمه هایی کوچکتر از 15mm(in8/5)  دارند و معمولاٌ در تصفیه خانه های   فاضلاب کوچک که ذره های جامد کوچکتر را از فاضلاب ورودی جدا میکند مورد استفاده قرار میگیرند .

به بالای صفحه بردن