برچسب: مواد شیمیایی

فلوکن 190
مواد شیمیایی
کاکاوند

آنتی اسکالانت فلوکن 190

آنتی اسکالانت فلوکن 190 Flocon 190 یک محلول فسفونات آلی است. فلوکن 190 در کنترل رسوب نمک های تشکیل دهنده مقیاس معدنی در سطوح غشایی بسیار مؤثر

ادامه مطلب »
آنتی اسکالانت
خرید آنتی اسکالانت
کاکاوند

آنتی اسکالانت چیست؟ معرفی بهترین انواع آنتی

عملکرد آنتی اسکالانت با تاثیر گذاری بر عوامل تشکیل رسوب در آب و برقراری پیوند با آنها می باشد که در نتیجه این پیوند آنتی اسکالانت از ایجاد رسوب بر سطح ممبران جلوگیری کرده که این امر سبب افزایش راندمان و طول عمر ممبران می گردد .

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا