برچسب: قیمت آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت
خرید آنتی اسکالانت
کاکاوند

آنتی اسکالانت چیست؟ معرفی بهترین انواع آنتی

عملکرد آنتی اسکالانت با تاثیر گذاری بر عوامل تشکیل رسوب در آب و برقراری پیوند با آنها می باشد که در نتیجه این پیوند آنتی اسکالانت از ایجاد رسوب بر سطح ممبران جلوگیری کرده که این امر سبب افزایش راندمان و طول عمر ممبران می گردد .

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا