برچسب: روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR

 بیو راکتور غشایی MBR بیو راکتور های غشایی (MBR) شامل یک راکتور بیولوژیکی (بیوراکتور) با جرم سلولی معلق و جداسازی جامدات بوسیله غشاهای میکروفیلتر با

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا