مقالات

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان |گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر | تصفیه

فاضلاب بیمارستان فاضلاب تولیدی در مراکز بهداشتی – درمانی را فاضلاب بیمارستانی می گویند که این فاضلاب از بخش های مختلف بیمارستان مانند اتاق عمل، آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی، بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه، آشپزخانه و رخشوخانه تولید می شود. فاضلاب تولیدی بیمارستان حاوی آلاینده های عفونی و خطرناکی هستند که قبل از […]

تصفیه فاضلاب بیمارستان |گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر | تصفیه بیشتر بخوانید »

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه لجن فاضلاب

 روشهای تصفیه لجن فاضلاب  تکنیک های متعددی برای تصفیه لجن فاضلاب به کار برده می شوند . روش های مکانیکی نظیر فیلتراسیون خلاء و استفاده از سانتریفیوژ درمواردی که لجن قرار است به صورت نیمه جامد تبدیل شود . کاهش حجم به کمک تغلیظ ثقلی و یا شناورسازی صورت میگیرد . در هر دو حالت

تصفیه لجن فاضلاب بیشتر بخوانید »

چربی گیری به روش DAF

چربی گیری به روش DAF

چربی گیری در فاضلاب برای حذف چربی، روغن و جدا نمودن بعضی مواد معلق سبک از فاضلاب و یا پساب مخصوصا در تاسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب یا پساب از حوض چربی گیری یا حوض شناورسازی استفاده می نمایند. چربی به دلیل ماهیت و دانسیته پایین تر از آب، در سطح قرار می گیرد. با زمان

چربی گیری به روش DAF بیشتر بخوانید »

پکیج تصفیه خانه

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی صنعتی خانگی | پکیج فلزی پلی اتیلن

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و ساخت شهرک های مسکونی تولید فاضلاب این مناطق به موضوع مهمی تبدیل شده است. به دلیل عدم وجود زیر ساخت های مناسب در این مناطق و نبود تصفیه خانه مرکزی و سیستم انتقال فاضلاب، می توان از پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی صنعتی خانگی | پکیج فلزی پلی اتیلن بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب شیمیایی

تصفیه شیمیایی فاضلاب چیست و چه فرایندهایی دارد؟

فاضلاب از خانه ها، مشاغل، صنعت و همچنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران نشات می گیرد. به طور کلی، فاضلاب حاوی حدود 99.9٪ وزن از نظر آب با 0.1٪ باقیمانده مواد جامد محلول یا سایر مواد معلق است. این مواد ممکن است شامل فضولات، مواد شوینده حاصل از شستن لباس و ظروف، ضایعات مواد

تصفیه شیمیایی فاضلاب چیست و چه فرایندهایی دارد؟ بیشتر بخوانید »

سیستم تصفیه بی هوازی فاضلاب UASB

فرآیند بی هوازی UASB در تصفیه فاضلاب چیست؟

فرآیند های تصفیه بی هوازی شامل رشد معلق بی هوازی، رشد ثابت بی هوازی با جریان رو به بالا و همچنین رو به پایین، رشد ثابت با بستر سیال، لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا و … می باشد. سیستم های بیولوژیکی هوازی، سیستم های بسیار مناسبی برای حذف آلودگی های مواد

فرآیند بی هوازی UASB در تصفیه فاضلاب چیست؟ بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب انسانی

تصفیه فاضلاب انسانی

شهر نشینی و رشد جمعیت چالش های بهداشتی بسیاری را ایجاد کرده است. تولید فاضلاب در جوامع انسانی یکی از چالش های بهداشتی و زیست محیطی است که با گسترش شهرنشینی با آن مواجهه هستیم. با گسترش روز افزون جمعیت و به دنبال آن مصرف آب و تولید فاضلاب، تصفیه فاضلاب انسانی و استفاده مجدد

تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR در واقع مخف Sequence Batch Reactor یا راکتور  ناپیوسته متوالی است که در واقع یک راکتور پر و خالی شونده با اختلاط کامل می باشد.  راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) یک سیستم تصفیه لجن فعال فاضلاب با تغذیه و تخلیه متوالی  است. تصفیه فاضلاب به روش راکتور ناپیوسته متوالی SBR فرآیند

تصفیه فاضلاب به روش SBR بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال یکی از انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می باشد. در این فرآیند توده ای فعال از میکروارگانیسم ها تولید می شوند که قادر به تثبیت هوازی مواد زائد می باشند، لذا این فرآیند را لجن فعال می نامند. لجن فعال فرآیند لجن فعال در سال

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا