سپتیک تانک

سپتیک تانک و کاربرد آن در تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک مخزنی است که می تواند به شکل مستطیلی و یا به شکل بیضی باشد. فاضلاب در مخزن سپتیک تانک با سرعت کم و به صورت مداوم در جریان می باشد. سپتیک تانک برای تصفیه مقدماتی فاضلاب اجتماعات کوچک و یا واحد های مسکونی منفرد به کار برده می شود. سپتیک تانک چیست؟ سپتیک …

سپتیک تانک و کاربرد آن در تصفیه فاضلاب ادامه مطلب »