تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب به روش AOP

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روشAOP Advanced Oxidation Process یکی دیگر از فرایند های پیشرفته تصفیه فاضلاب ،استفاده از سیستم های اکسیداسیون می باشد. در این روش از گونه هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می گردد. روش اکسیداسیونAOP ،یکی از پیشرفته ترین روشهای تصفیه فاضلاب بشمار می رود.

تصفیه فاضلاب به روش AOP بیشتر بخوانید »

تصفیه پساب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب صنعتی نساجی تصفیه فاضلاب نساجی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب است ، به همین جهت باید مقدار متنابهی پساب نیز در این صنعت به وجود می آید ، به علت تغییرات زیادی که در انواع مواد اولیه مصرفی این صنعت موجود است ، پساب نساجی از نظر کیفیت از تنوع زیادی برخوردار

تصفیه فاضلاب نساجی بیشتر بخوانید »

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان |گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر | تصفیه

فاضلاب بیمارستان فاضلاب تولیدی در مراکز بهداشتی – درمانی را فاضلاب بیمارستانی می گویند که این فاضلاب از بخش های مختلف بیمارستان مانند اتاق عمل، آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی، بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه، آشپزخانه و رخشوخانه تولید می شود. فاضلاب تولیدی بیمارستان حاوی آلاینده های عفونی و خطرناکی هستند که قبل از

تصفیه فاضلاب بیمارستان |گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر | تصفیه بیشتر بخوانید »

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه لجن فاضلاب

 روشهای تصفیه لجن فاضلاب  تکنیک های متعددی برای تصفیه لجن فاضلاب به کار برده می شوند . روش های مکانیکی نظیر فیلتراسیون خلاء و استفاده از سانتریفیوژ درمواردی که لجن قرار است به صورت نیمه جامد تبدیل شود . کاهش حجم به کمک تغلیظ ثقلی و یا شناورسازی صورت میگیرد . در هر دو حالت

تصفیه لجن فاضلاب بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش MBR

 بیو راکتور غشایی MBR بیو راکتور های غشایی (MBR) شامل یک راکتور بیولوژیکی (بیوراکتور) با جرم سلولی معلق و جداسازی جامدات بوسیله غشاهای میکروفیلتر با اندازه اسمی در محدوده 0.1 تا 0.4 میکرومتر می باشد که کاربرد زیادی در تصفیه فاضلاب دارند . بیوراکتور غشایی (MBR) ممکن است در سیستم های رشد معلق هوازی و

تصفیه فاضلاب به روش MBR بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی، فاضلابی است که در عملیات ساخت و تولید محصولات صنعتی تولید می شوند که بسته به نوع صنعت دارای آلاینده های گوناگونی هستند. تصفیه فاضلاب صنعتی به دلیل دارا بودن بار آلی بالا و وجود مواد سمی و آلاینده قبل از تخلیه به محیط زیست و آب های پذیرنده بایستی انجام گردد. تصفیه

تصفیه فاضلاب صنعتی بیشتر بخوانید »

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو

تصفیه پیشرفته فاضلاب کیفیت پساب خروجی از تصفیه ثانویه فاضلاب ممکن است همیشه منطبق با استانداردهای پساب نباشد. این شرایط معمولا در هنگام تخلیه مقادیر زیاد پساب به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم های ظریف دریافت کننده پساب هستند، ایجاد می شود. در این مواقع تصفیه تکمیلی فاضلاب به منظور پالایش پساب سیستم

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو بیشتر بخوانید »

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS

فرایند های تصفیه هوازی رشد چسبیده IFAS از فرایندهای تصفیه فاضلاب  هوازی رشد چسبیده IFAS (متصل) ،بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود درفاضلاب ونیز به منظور نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیوم به نیترات) در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .فرایند های رشد چسبیده عبارت اند از:صافی چکنده ، صافی های پربار(Roughing filter) ،تماس دهنده بیولوژیکی دوار(RBC)و تصفیه

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده IFAS بیشتر بخوانید »

انعقاد الکتریکی در حذف نیترات و فسفات آب

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده Extended Aeration

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، فرآیند اصلاح شده از روش لجن فعال متعارف می باشد. تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده نوعی از لجن فعال است که میکروارگانیسم ها با تصفیه بیولوژیکی در شرایط هوازی، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها برای تصفیه هوازی توسط هواده

تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده Extended Aeration بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا