سپتیک تانک / تصفیه بی هوازی فاضلاب / سیستم پیش تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک چیست؟ سپتیک تانک حوض مستطیلی و یا بیضی شکلی است که فاضلاب با سرعت کم به صورت مداوم جریان دارد و برای تصفیه فاضلاب  نسبی , فاضلاب اجتماعات کوچک یا واحدهای مسکونی منفرد به کار برده می شود …

ادامه مطلب