آنتی اسکالانت

شرکت پاکان پالایش البرز تولید کننده انواع آنتی اسکالانت جهت سیستم های اسمز معکوس RO می باشد .

آنتی اسکالانت شرکت پاکان پالایش البرز در انواع مختلف جهت راهبری در سیستم های اسمز معکوس با آب ورودی لب شور و سیستم اسمز معکوس با آب ورودی دریایی و انواع آنالیزهای ورودی آب محاسبه و تولید گردیده و در اختیار مشتریان محترم قرار داده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه آنتی اسکالانت مراجعه نمایید .