پروژه ها

تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز

کارفرما: شرکت نگین پرتو

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به ظرفیت 80 متر مکعب در شبانه روز

کارفرما : شرکت آسفالت طوس

خانه سازمانی شرکت نفت سرخس

تصفیه فاضلاب شهرک

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز 

کارفرما : شرکت نفت سرخس

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 80 متر مکعب در شبانه روز 

کارفرما : شرکت نفیس نخ

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 80 متر مکعب در شبانه روز 

کارفرما : شرکت نفیس نخ

ما مدعی نیستیم که بهترینیم اما قطعا مشتریان ما جزء بهترین ها هستند

به بالای صفحه بردن