چربی گیر

چربی گیر

 چربی گیری در فاضلاب 

برای حذف چربی ، روغن و جدا نمودن بعضی مواد معلق سبک از فاضلاب و یا پساب مخصوصا در تاسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب یا پساب از حوض چربی گیری یا حوض شناورسازی استفاده می نمایند .

چربی به دلیل ماهیت و دانسیته پایین تر از آب ، در سطح قرار می گیرد . با زمان ماند مناسب و طراحی می توان چربی را از سطح جمع آوری نمود .

چربی گیری در حذف چربی از فاضلاب بهداشتی ، فاضلاب های صنعتی به ویژه فاضلاب های صنایع لبنی ، کشتارگاه ها کاربرد دارد .

بسته به نوع چربی موجود در فاضلاب که چربی محلول و یا چربی معلق می باشد ، روش چربی گیری متفاوت می باشد .

در فاضلاب آشپزخانه ها و صنایع ماشین سازی به دلیل ماهیت چربی که به صورت چربی معلق می باشد استفاده از چربی گیر های ساده از نوع چربی گیر ثقلی کاربرد دارد .

در حذف چربی از فاضلاب های صنعتی مانند فاضلاب صنایع لبنی و فاضلاب کشتارگاه ها به دلیل وجود چربی معلق و محلول در فاضلاب ، از چربی گیر های پیشرفته مانند چربی گیری به روش شناورسازی با هوای محلول DAF و چربی گیر های API و CPI استفاده می گردد .

اساس کار چربی گیر فاضلاب

اساس کار اکثر چربی گیرها شناور سازی (Flotation )می باشد. شناورسازی عملیاتی است که برای جدا سازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می رود .

مواد قابل شناور سازی ( به طور عمده روغن های امولسیونی و مواد آلی ) در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

موارد کاربرد چربی گیر 

1- حذف روغن و چربی ها از فاضلاب :

یکی از کاربرد های چربی گیر در حذف روغن و چربی از فاضلاب می باشد که جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها، منهول ها و دیواره چاه های جذبی استفاده می گردد .

 

2- حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب :

جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و همچنین جلوگیری از انسداد و گرفتگی لوله ها و منهول های فاضلاب می توان از چربی گیر استفاده نمود . مواد قابل ته نشینی و چربی موجود در فاضلاب را می توان  توسط چربی گیر ثقلی حذف کرد که این امر سبب افزایش حجم مفید واحد های بعدی تصفیه خانه و چاه جذبی می گردد .

 

3- پیش تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و  تصفیه فاضلاب صنعتی و کاهش بار آلودگی فاضلاب :

فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی دارای چربی می باشد که بایستی این چربی از فاضلاب حذف گردد . جهت حذف این چربی در تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی از چربی گیر استفاده می شود .

 

4- متعادل سازی کیفی و کمی فاضلاب در سیستم های تصفیه فاضلاب

جهت متعادل سازی کیفی و کمی فاضلاب می توان از چربی گیر استفاده کرد . به عبارتی مخزن چربی گیر علاوه بر عملیات چربی گیری به عنوان یک مخزن متعادل ساز نیز عمل می کند .

 

5- استفاده به عنوان ایستگاه پمپاژ

در مواردی می توان از چربی گیر به عنوان ایستگاه پمپاژ فاضلاب استفاده نمود .

انواع چربی گیر فاضلاب

انواع روش های حذف چربی از فاضلاب به شرح ذیل می باشد :

چربی گیری به روش ثقلی

چربی گیری به روشAPI

چربی گیری به روش CPI

چربی گیری به روش  DAF

چربی گیری به روش IGF

جهت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید .

به بالای صفحه بردن