فهرست مطالب

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و ساخت شهرک های مسکونی تولید فاضلاب این مناطق به موضوع مهمی تبدیل شده است. به دلیل عدم وجود زیر ساخت های مناسب در این مناطق و نبود تصفیه خانه مرکزی و سیستم انتقال فاضلاب، می توان از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی جهت تصفیه فاضلاب خانگی این مناطق استفاده کرد.

استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی راه حلی مطمئن و مقرون به صرفه در تصفیه فاضلاب انسانی اجتماعات کوچک است. تصفیه فاضلاب شهری گامی موثر در حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی مردم است و می توان از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز استفاده کرد

تصفیه فاضلاب شهری

فاضلاب شهری شامل مجموع فاضلابی است که در بخش خانگی، ادارات، رستوران ها و مراکز تجاری و صنعتی تولید می گردد. بسته به نوع سیستم جمع آوری فاضلاب، این فاضلاب ممکن است که شامل آب های سطحی ناشی از بارندگی و پساب کشاورزی هم باشد. 

حجم بیشتر فاضلاب شهری را فاضلاب تولیدی در خانه ها تشکیل می دهد که فاضلاب خانگی نامیده می شود. مجموع این فاضلاب ها توسط سیستم جمع آوری فاضلاب جمع آوری شده و به تصفیه خانه فاضلاب شهری منتقل می شود. 

در مناطقی که امکان احداث یک تصفیه خانه فاضلاب به صورت کلی نباشد می توان از پکیج تصفیه فاضلاب شهری جهت تصفیه فاضلاب استفاده کرد. پکیج تصفیه فاضلاب شهری را می توان در انواع پکیج فلزی تصفیه فاضلاب و پکیج پلی اتیلن طراحی و اجرا کرد. 

کمیت و کیفیت فاضلاب شهری با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی متفاوت است. به دلیل وجود آلاینده های میکروبی و شیمیایی در فاضلاب‌ شهری، تخلیه آنها بدون تصفیه به محیط زیست و یا استفاده از آنها در مصارف کشاورزی منجر به آلودگی منابع آب، خاک و سلامت انسان می شود.

تصفیه فاضلاب خانگی

فاضلاب بهداشتی حاصل از فاضلاب ناشی از مناطق مسکونی، مجتمع های اداری و تجاری و مراکز درمانی است. فاضلاب بهداشتی از دو قسمت تشکیل شده است :

1- فاضلاب ناشی از شستشوی ظروف و استحمام و نظافت فاضلاب خاکستری است که شامل دترجنت و مواد شوینده است.

2- فاضلاب ناشی از سرویس بهداشتی یا فاضلاب سیاه که شامل مواد آلی و پاتوژن های بیماریزا است.

مجموع این دو قسمت فاضلاب بهداشتی و یا فاضلاب خانگی است که شامل مواد آلی محلول و مواد معلق و عوامل بیماریزا می باشند که باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شود.

اگر فاضلاب خاکستری را از فاضلاب سیاه در منازل جداسازی کرد می توان با تصفیه ساده فاضلاب خاکستری را تصفیه کرد و مجدد در فلاش تانک ها استفاده کرد.

تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟

واحد های پیش ساخته ای که جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی، فاضلاب صنعتی و فاضلاب بیمارستان استفاده می شوند، پکیج تصفیه فاضلاب نام دارد.پکیج تصفیه فاضلاب انسانی محفظه های پورتابل و قابل حمل هستند که شامل واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه کامل فاضلاب است، به همین دلیل است که به آنها پکیج گفته می شود.

امروزه پکیج های تصفیه فاضلاب برای تصفیه و استفاده مجدد از انواع فاضلاب های بهداشتی (فاضلاب انسانی) و تصفیه فاضلاب صنعتی، جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و حفظ منابع آب ساخته می شوند.

مشخصات و مقدار فاضلاب تولیدی و مشخصات پساب خروجی تصفیه شده از پارامتر های اصلی در طراحی پکیج های تصفیه فاضلاب است.تصفیه فاضلاب انسانی شامل فرآیند های تصفیه فاضلاب در انواع تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیایی فاضلاب و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است که برای حذف آلاینده های موجود در فاضلاب به کار برده می شود.

روش های تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بر اساس نوع فاضلاب مورد تصفیه و استاندارد پساب خروجی انتخاب می شود. تمامی روش های تصفیه فاضلاب را می توان در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به کار برد.

 در انتخاب روش نوین تصفیه فاضلاب در پکیج فاضلاب بهداشتی باید روشی را انتخاب کرد که علاوه بر قابلیت اجرا، راهبری و نگهداری ساده ای داشته باشد و پساب خروجی هم مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست باشد. 

روش های تصفیه فاضلاب بر اساس طراحی تصفیه خانه فاضلاب و بسته به نوع فاضلاب و فرآیند تصفیه فاضلاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی لازم انتخاب می شود.

 

 تصفیه فاضلاب به صورت کلی به روش های فیزیکی، بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی انجام می شود .

تصفیه فیزیکی فاضلاب انسانی شامل مراحل زیر می باشد :

 • آشغالگیری
 • دانه گیری
 • چربی گیری
 • فیلتراسیون

تصفیه شیمیایی فاضلاب شامل انعقاد ، لخته سازی و کلرزنی و .. می باشد .

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی به شرح ذیل می باشد :

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS
 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش رشد چسبنده IFAS
 • تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش هوادهی با بستر رشد متحرک MMBR
 • تصفیه فاضلاب به روش SBR
 • تصفیه فاضلاب به روش RBC
 • تصفیه فاضلاب به روش MBR

طراحی پکیج فاضلاب انسانی می تواند در انواع روش های تصفیه فاضلاب طراحی و اجرا شود. تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS ، تصفیه فاضلاب بهداشتی  به روش رشد چسبنده IFAS و تصفیه فاضلاب به روش هوادهی با رشد متحرک، از روش های تصفیه فاضلاب طراحی و اجرا شده در پکیج تصفیه فاضلاب خانگی است.

تصفیه فاضلاب

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

تصفیه خانه فاضلاب بر حسب مقدار جریان فاضلاب و ویژگی فاضلاب مورد تصفیه در انواع پکیج های فلزی، پلی اتیلن و کامپوزیتی طراحی و ساخته می شود. شرکت سازنده با توجه به اطلاعات اولیه مانند نوع فاضلاب ورودی، ظرفیت فاضلاب، آنالیز فاضلاب و استانداردهای پساب خروجی پکیج فاضلاب را طراحی و اجرا می کند.

 به منظور طراحی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب در ابتدا بایستی حجم فاضلاب برآورد شود که حجم فاضلاب بهداشتی را بر اساس میزان سرانه تولید فاضلاب محاسبه می شود. در این روش به ازای هر نفر از افراد تحت پوشش حجم مشخصی از فاضلاب (سرانه) در نظرگرفته شده و سپس این مقدار در تعداد افراد تحت پوشش ضرب می شود. 

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

انواع پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
تصفیه فاضلاب فلزی
پکیج تصفیه فاضلاب

 یکی از محصولات تولیدی شرکت پاکان پالایش البرز است پکیج فلزی تصفیه فاضلاب است که واحد های پورتابل اند که از آن ها برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی و فاضلاب های صنعتی در ظرفیت های مختلف استفاده می شود. در مواردی که امکان ساخت تصفیه خانه به صورت تصفیه خانه بتنی امکان پذیر نباشد، از پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب استفاده می شود.

در پکیج فلزی فاضلاب کلیه واحدها و تجهیزات مورد نیاز به صورت کامل و در یک پکیج جمع آوری شده و برای تصفیه به واحد های اضافی دیگری نیاز نیست. در طراحی و ساخت پکیج فلزی تصفیه فاضلاب از ورقه های فولادی ST-37 که بسته به ظرفیت فاضلاب از ورق هایی با ضامت های 6،8 و 10 میلیمتر استفاده می شود.پوشش داخلی از جنس اپوکسی و پوشش خارجی از جنس رنگ روغن ، اپوکسی و یا پلی اورتان است .

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به صورت کامل در کارخانه ساخته می شود و به صورت پکیج کامل به محل پروژه حمل می شود. در صورت ساخت پکیج در کارخانه، ضمن افزایش کیفیت در ساخت، عملیات لازم در محل پروژه به حداقل می رسد. در برخی موارد به دلیل محدویت هایی که در حمل پکیج تصفیه فاضلاب است، ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بایستی در محل پروژه انجام شود که در این صورت با توجه به ابعاد موجود، پکیج تصفیه فاضلاب طراحی و ساخته می شود.

پساب خروجی پکیج فلزی فاضلاب مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد و از پساب تصفیه شده آن می توان برای آبیاری فضای سبز و مصارف کشاورزی استفاده کرد.

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی

 در سال های اخیر پکیج های پلی اتیلن به دلیل طول عمر مفید بالای مخازن پلی اتیلن و سهولت اجرا مورد استقبال قرار گرفته است. در ساخت پکیج پلی اتیلن این شرکت از مواد پلی اتیلن درجه یک، با کیفیت و به صورت دو جداره استفاده می گردد. این پکیج ها در سال های اخیر به دلیل طول عمر مفید بالای مخازن پلی اتیلن و سهولت اجرا مورد استقبال قرار گرفته است

پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب به صورت مخازن استوانه ای کاروگیت دار به قطر 2.5 متر می باشند که کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه در درون این مخازن استوانه ای قرار دارد. این نوع پکیج برای دبی های حدود ۱۰۰ مترمکعب بر شبانه روز به صورت پکیج یکپارچه و در دبی های بالاتر  به صورت مدولار قابل اجرا می‌باشد. جهت تصفیه فاضلاب در حجم های پایین و در مناطقی با شرایط آب و هوایی مرطوب می توان از پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب استفاده کرد. 

پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب

 در مقابل مزایای فوق پکیج های پلی اتیلن دارای معایب زیر هستند: 

 • مشکل در هوادهی به دلیل استوانه ای بودن
 • عدم نظارت راهبر بر فرآیند به دلیل بسته بودن پکیج 
 • مشکلات راهبری و نگهداری 

مراحل پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

واحد های پکیج تصفیه فاضلاب با توجه به نوع فاضلاب ورودی که فاضلاب انسانی و فاضلاب صنعتی است متفاوت می باشد.

به طور کلی مراحل دستگاه تصفیه فاضلاب به شرح ذیل می باشد:

 1.  آشغالگیر ، دانه گیری و چربی گیر
 2.  واحد متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ
 3.  واحد هوادهی در پکیج تصفیه فاضلاب
 4.   واحد ته نشینی در پکیج تصفیه فاضلاب
 5.  واحد ذخیره لجن مازاد در پکیج تصفیه فاضلاب
 6.  واحد کلرزنی
 7.  واحد فیلتراسیون فاضلاب

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب

 • امکان استفاده از پساب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب و حفظ محیط زیست
 • پرتابل بودن و امکان جابجایی پکیج حتی پس از نصب و راه اندازی
 • عدم نیاز به کادر متخصص جهت راهبری پکیج تصفیه فاضلاب
 • دارا بودن توجیه اقتصادی خرید پکیج تصفیه فاضلاب نسبت به عملیات ساختمانی
 • قیمت پایین و اقتصادی بودن به خصوص در ظرفیت های کمتر از 100 متر مکعب در  شبانه روز
 • نیاز به فضای کم
 • نصب بسیار سریع پکیج تصفیه فاضلاب
 • حذف عملیات ساختمانی در استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج های تصفیه فاضلاب را می توان برای موارد زیر استفاده نمود :

 1.  تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع های مسکونی و اجتماعات مسکونی
 2.  تصفیه فاضلاب بیمارستان
 3.  تصفیه فاضلاب اردوگاه ها و کمپ های کارگری
 4.  تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانجات
 5.  تصفیه فاضلاب صنعتی صنایع و کارخانجات
 6.  تصفیه فاضلاب کارواش و قالیشویی
ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

خرید پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی پاکان پالایش البرز با بهره گیری از فناوری روز دنیا در زمینه علم مهندسی تصفیه فاضلاب و همچنین تجربۀ چندین ساله خود در زمینه تولید، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب  در حال حاضر توانسته است با وجود بسترهای لازم از قبیل کارخانه مجهز و واحد های خدمات پس از فروش و خدمات فنی، به عنوان یکی از بزرگترین و کارآمدترین شرکت ها در زمینه مهندسی آب و فاضلاب در سطح کشور شناخته شود .

شرکت پاکان پالایش البرز یکی از بزرگترین شرکت های تصفیه فاضلاب کشور توانایی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب و ساخت و اجرا آن در ظرفیت های 10 تا 300 متر مکعب در شبانه روز به روش های مختلف تصفیه فاضلاب را دارا می باشد.

یکی از اهداف این شرکت طراحی و اجرای روش های نوین تصفیه فاضلاب برای تصفیه فاضلاب انسانی است به گونه ای که کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را به همراه قابلیت اجرا از لحاظ فنی و اقتصادی را داشته باشد .

پکيج ‌هاي پیش ساخته شرکت مهندسي پاکان پالایش البرز براي تصفيه فاضلاب مجتمع‌هاي مسکونی، شهرک‌ها، بيمارستان‌ها، کارخانجات و بطور کلي کليه اماکني که به شبکه فاضلاب عمومي متصل نمي‌باشند مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت پکیج تصفیه فاضلاب می توانید با کارشناسانَ این شرکت تماس حاصل نمایید .

تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

6 دیدگاه دربارهٔ «پکیج تصفیه فاضلاب انسانی صنعتی خانگی | پکیج فلزی پلی اتیلن»

 1. سلام وقت بخیر
  پکیج تصفیه فاضلاب انسانی به ظرفیت ۴۰ متر مکعب چه قیمتی هست و چه ابعادی دارد؟

  1. ساناز کاکاوند

   با سلام
   قیمت و ابعاد پکیج تصفیه فاضلاب با توجه به روش تصفیه متفاوت می باشد. به عنوان مثال پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده دارای ابعاد 2.5*2.2*11 متر می باشد. جهت مشاوره رایگان و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

 2. سلام،بعد از اورهال پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۲۰متر مکعب چقدر لجن فعال برای راه‌اندازی مجدد داخل آن بریزیم؟

  1. سلام
   در ابتدای راه اندازی تصفیه خانه می توان لجن از تصفیه خانه دیگر که دارای فرآیندی مشابه است استفاده نمود. میزان لجن باید با حجم و نوع تصفیه خانه متناسب باشد. و تقریبا با 1/3 دبی تعیین شده بایستی راه اندازی شود.

 3. سلام و وقت بخیر
  جهت تصفیه آب خاکستری(جاری در مسیل) و‌استفاده برای آبیاری فضای سبز شهری ، با دبی خروجی ۱۵۰۰ متر مکعب در روز و‌ محدودیت جهت استفاده ار روش شیمیایی ، اگر ساخت پکیج فلزی ممکن می باشد ابعاد حدودی آن چقدر است؟ و هزینه حدودی؟
  تشکر

  1. ساناز کاکاوند

   سلام وقت بخیر
   جهت تصفیه فاضلاب خاکستری به دلیل وجود مواد دترجنت بایستی از روش های شیمیایی استفاده گردد. جهت اطلاع از قیمت و روش تصفیه با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید و یا شماره تماس خود را اعلام کنید تا کارشناسان این شرکت با شما تماس حاصل نمایند.
   با تشکر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا