مشکلات راهبری تصفیه خانه فاضلاب

مشکلات راهبری تصفیه خانه فاضلاب

 

مشکلاتی که ممکن است در راهبری تصفیه خانه فاضلاب به روش بیولوژیکی رخ دهد به قرار زیر می باشد

راهبری تصفیه خانه فاضلاب

راهبری تصفیه خانه فاضلاب

 

 

1- اگر در سطح حوضچه های ته نشینی نهایی تصفیه فاضلاب  قطعات شناور لجن مشاهده گردد ، دلیل بر این است که در توده بیولوژیکی لجنها ، عوامل رشته ای رشد و نکثیر یافته اند ، در این صورت لازم است موارد زیر را در راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه  فاضلاب اجرا در آید :

  • اکسیژن محلول حوض هوادهی تصفیه فاضلاب باید کنترل شده و از یک میلی گرم در لیتر کمتر نباشد .
  • PHفاضلاب حوض هوادهی  فاضلاب کمتر از 7 نباشد .

با افزودن کلر به لجن برگشتی تصفیه فاضلاب مشکل فوق برطرف می گردد .

2- اگر فاضلاب ته نشینی نهایی تصفیه فاضلاب  کدر باشد ، نشانه اکسیداسیون بیشاز حد لجن برگشتی و هوادهی زیاد در حوض هوادهی فاضلاب است .

3-اگر کدورت فاضلاب ته نشین شده حوض نهایی تصفیه فاضلاب  ناشی از فعل و انفعالات بی هوازی تصفیه فاضلاب  باشد ، بالابردن زمان هوادهی فاضلاب در حوض هوادهی فاضلاب مشکل را برطرف می کند

4- اگر در سطح حوض هوادهی فاضلاب  کف قطور تشکیل شود ، دال بر سن زیاد لجن فاضلاب  است و با تخلیه آن اشکال رفع خواهد شد .

5- اگر غلظت مواد جامد مخلوط فاضلاب حوض هوادهی فاضلاب در حوضهای مختلف یکسان نبود دال بر توزیع نامناسب لجن برگشتی است .

6- خروج مقداری از توده های لجن فعال از سرریز حوض نهایی تصفیه فاضلاب  می تواند دلیل بالارفتن ناگهانی بار هیدرولیکی تصفیه خانه یا زیاد شدن مواد معلق فاضلاب ورودی باشد .

راهبری تصفیه خانه

برای بهره برداری بهتر از تصفیه زیستی باید مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد :

 

  • کنترل توزیع فاضلاب و لجن برگشتی به حوضهای هوادهی فاضلاب
  • تهیه رکود روزانه اکسیژن محلول حوض هوادهی فاضلاب
  • بازرسی روزانه از هواده ها و گیربکسها
  • کنترل کیفی لجن برگشتی فاضلاب
  • تمیز کردن دائمی سرریز حوضهای ته نشینی فاضلاب

 

Save

تصفیه فاضلابخدمات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *