راکتور بی هوازی UASB

تصفیه بی هوازی با فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا

Upflow Anaerobic sludge-Blanket process

 

در روش تصفیه  فاضلاب با راکتور بی هوازی UASB از فعالیت باکتریها صحبت خواهد شد به اکسیژن محلول نیاز ندارند بلکه حضور اکسیژن ازاد و محلول برای فعالیت انها زیان آور است. این باکتریها با تبدیل موادآلی و آلوده کننده فاضلاب به گازمتان که قابل مصرف در تولید انرژیست ،نه  تنها به انرژی برای فعالیتهای خود در تصفیه فاضلاب نیازندارد بلکه با تولید متان قادر به تولید مقادیر قابل توجیهی انرژی نیز هستند.

راکتور بی هوازی UASB
راکتور بی هوازی UASB

 

بعلاوه یکی از مشکلات روشهای تصفیه فاضلاب نظیر تصفیه فاضلاب با لجن فعال پیدایش مقدارقابل توجهی لجن زاید است که جمع اوری وتصفیه ودفع آن هزینه های زیاری دربردارد،درحالیکه درروش راکتور بی هوازی UASB علاوه بر اینکه میزان لجن های زاید تولیدی ناچیز است، لجن ها از دفع به تصفیه خاصی نیاز ندارند .

در  تصفیه فاضلاب به روش راکتور بی هوازی UASB مانند سپتیک تانک یک روش بی هوازی تصفیه فاضلاب  می باشد که دراثر کاتابولیسم باکتری ها با بکار بردن مواد آلی برای تولید انرژی حیاتی مقدار قابل توجهی متان بعنوان محصول نهایی فعالیت خود تولید می نمایند .معمولا 80درصد مواد آلی برحسب CODاز فاضلاب به متان تبدیل خواهد شد .معمولا ازتبدیل هر کیلو CODدر روز حدود 800گرم متان حاصل می شود. انرزی حاصل از تبدیل مواد آلی معادل 98/2کیلو کالری در تبدیل هر گرم CODدر روز است که باتوجه به 800گرم متان تولیدی انرژی تبدیل هر کیلوCODحدود 2400کیلوکالری یا معادل 117وات خواهد شد.اگر انرژی استحصالی از تبدیل هر کیلو مواد آلی 3/0باشد ،ازتبدیل هر کیلوCODحدود35وات انرژی الکتریکی بدست می آید.

در روش راکتور بی هوازی UASB فاضلاب انرژی مفیداستحصالی تبدیل هر کیلو CODدرروز حدود35وات است ،درحالیکه درروش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال  (هوازی ) برای تبدیل هرکیلو CODبه مقدار انرزی نیاز داریم .

همانطور که میدانیم روش تصفیه فاضلاب در لاگون بی هوازی تواٌم با لاگوههای دوزیستی وتکمیل خود نوعی تصفیه بی هوازی است، منتفی درروش استحصال متان حاصل از تبدیل مواد آلی امکان پذیر نیست. مضافاٌ روش لاگونی به زمین خیلی زیادی نیاز دارد ، این در حالیست که در روش  UASBبرای تصفیه فاضلاب نیاز به زمین بسیار ناچیز است وهمانطور که گفته شد لجن های زاید ان قبل هزدفع به تصفیه خاص محتاج نیست.

Save

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن