تصفیه پیشرفته فاضلاب

 

کیفیت پساب خروجی از تصفیه ثانویه فاضلاب ممکن است همیشه منطبق با استانداردهای پساب نباشد . این شرایط معمولا در هنگام تخلیه مقادیر زیاد پساب به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم های ظریف دریافت کننده پساب هستند ، ایجاد می شود . در این مواقع تصفیه تکمیلی فاضلاب به منظور پالایش پساب سیستم های ثانویه مورد نیاز خواهد بود ، در غیر اینصورت باید روش دیگری برای دفع فاضلاب یافت .

 

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو

 

تصفیه تکمیلی فاضلاب  که معمولا به نام تصفیه سوم فاضلاب  نامیده می شود شامل حذف ترکیبات نیتروژن و فسفر ( مواد مغذی  رشد گیاهی )  از فاضلاب تصفیه شده می باشد . برای حذف جامدات معلق اضافی فاضلاب  ، نمک های معدنی محلول و مواد آلی مقاوم  فاضلاب ، ممکن است تصفیه بیشتر فاضلاب  مورد نیاز باشد .

تلفیقی از روش های مذکور با هزینه قابل ملاحظه ای برای بازسازی آب تا حد کیفیت مطلوب آشامیدن می تواند مورد استفاده قرار گیرد . این تصفیه کامل فاضلاب که به نام احیاء آب (reclamation) نامیده می شود به غیر از مناطقی که با کمبود آب مواجهه هستند ، در سایر موارد توجیه پذیر است .

تصفیه پیشرفته فاضلاب با فرآیند پنج مرحله ای باردنفو

این فرآیند  تصفیه فاضلاب مشتمل بر پنج مرحله بی هوازی ، آنوکسیک ، هوازی ، آنوکسیک و هوازی است که برای حذف فسفر ، نیتروژن و کربن از فاضلاب  مورد استفاده قرار می گیرد .

مرحله آنوکسیک دوم تصفیه فاضلاب  به منظور دنیتریفیکاسیون اضافی با استفاده از نیترات تولیدی در مرحله هوازی به عنوان پذیرنده الکترون و کربن آلی به عنوان دهنده الکترون فراهم گردیده است .

مرحله هوازی نهایی تصفیه فاضلاب  به منظور حذف گاز نیتروژن باقی مانده از محلول و به حداقل رساندن آزاد سازی فسفر در زلال ساز نهایی مورد استفاده قرار می گیرد .

مایع مخلوط از منطقه هوازی اول تصفیه فاضلاب  به منطقه آنوکسیک برگشت داده می شود . این فرآیند دارای زمان ماند سلولی ، بالاتری (10-40 روز ) نسبت به فرآیند A2 / O است ، که قابلیت اکسیداسیون کربن را افزایش می دهد .

 

Save

تصفیه فاضلاب صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =