فهرست مطالب

مقدمه

در سال های اخیر با افزایش جمعیت و مطابق با آن افزایش روز افزون خودرو ها، نیاز به شستشو خودرو و همچنین تعداد کارواش ها افزایش یافته است.

به طور میانگین جهت شستشوی هر خودرو 30 تا 50 لیتر آب مصرف می گردد که با احتساب اینکه هر خودرو در سال 5 بار یا بیشتر به کاواش مراجعه می نماید. سالانه  150 تا 250 لیتر آب صرف شستشوی یک خودرو می گردد.پساب حاصل از این کارواش و تخلیه آن به مجاری آب و نهرها به عنوان یک مشکل بسیار جدی تبدیل گردیده است.

تصفیه فاضلاب کارواش

فاضلاب کارواش جزء فاضلاب های صنعتی دسته بندی می شود و با توجه به ماهیت شیمیایی آلوده کننده ای که دارد تخلیه آن به محیط زیست خطرات جدی به همراه دارد. لذا تصفیه پساب کارواش جهت حفظ محیط زیست امری ضروری می باشد.

فاضلاب  صنعتی کارواش ها دارای آلاینده هایی مانند چربی (روغن و گریس) ، دترجنت ها (شوینده ها )، فسفات ها، مواد شیمیایی و همچنین گل و لای حاصل از شستشوی خودروها  می باشد، که وجود آنها در پساب خروجی فاضلاب کارواش  به محیط زیست صدمات جدی وارد می نماید. 

ورود فاضلاب کارواش بدون هیچ گونه تصفیه به محیط زیست به دلیل داشتن نمک های سنگین  و چربی ها و اسید های کربوکسیلیک باعت تخریب محیط زیست و اکولوژی محیط می گردد.

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

مشخصات پساب کارواش

پساب کارواش‌ ها حاوی مواد شوینده (دترجنت ها)، روغن و گریس، ذرات معلق و گل و لای،  ترکیبات پیچیده آلی، فلزات سنگین، باقیمانده بنزین و همچنين حلال های مضر برای سلامتی موجودات زنده می‌باشد.

اکثر پساب های کارواش بدون هیچ گونه عملیات تصفیه به چاههای جذبی و یا نهر های آب تخلیه می گردند، که این امر خود سبب آلودگی آب های زیر زمینی و محیط زیست می گردد.

  ورود فاضلاب کارواش بدون هیچ گونه تصفیه به محیط زیست به دلیل داشتن نمک های سنگین  و چربی ها و اسید های کربوکسیلیک باعت تخریب محیط زیست و اکولوژی محیط می گردد.

میزان مصرف آب در کارواش

میزان سرانه مصرف آب جهت شستشوی خودرو در کشورهای اروپایی به ازای هر وسیله نقلیه سبک بین 25-30 لیتر آب و برای کشورهای حوضه خلیج فارس به 50 لیتر و برای کشور ایران بین 50-70 لیتر می باشد.

 بنابراین تصفیه فاضلاب کارواش و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده مقرون به صرفه می باشد و در دراز مدت امری سود آور خواهد بود.

انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب کارواش

فاضلاب کارواش از جمله فاضلاب های صنعتی می باشد که دارای سطح بالای آلودگی و تنوع مواد آلاینده می باشد که برای تصفیه این فاضلاب روش های متعددی پیشنهاد شده است. به دلیل ماهیت فاضلاب کارواش و وجود غلظت بالایی از مواد شوینده و دترجنت ها استفاده از روش های بیولوژیکی برای تصفیه این نوع فاضلاب مناسب نمی باشد. زیرا مواد آلاینده و دترجنت موجود در فاضلاب کارواش در تشکیل و رشد میکروارگانیسم ها و توده بیولوژیکی اختلال ایجاد می کند.

در میان روش های پیشنهاد شده برای تصفیه فاضلاب کارواش روش شیمایی با استفاده از افزودن مواد شیمیایی و روش انعقاد الکتریکی از جمله روش های مناسب و مقرون به صرفه جهت تصفیه فاضلاب کارواش می باشد که در ادامه به توضیح هر یک از این روش ها می پردازیم.

برخی از روش های تصفیه آب کارواش به شرح ذیل می باشد:

✅ فیلتراسیون شنی

✅ جذب سطحی

✅ ازن زنی

✅ اکسیداسیون شیمیایی

✅ فرایندهای بیولوژیکی

✅ فرآیند های غشایی

✅ فرایندهای الکتروشیمیایی

تصفیه فاضلاب کارواش

پیش تصفیه مورد نیاز فاضلاب کارواش

فاضلاب کارواش شامل انواع آلاینده ها از قبیل روغن، چربی، شن، گل و لای، فلزات سنگین، مواد شوینده و دیگر آلاینده ها می باشد که قبل از تخلیه به محیط زیست بایستی تصفیه و آلاینده های آن مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست حذف گردد. استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب کارواش به حذف این آلاینده ها کمک می کند و می توان از پساب تصفیه شده نیز استفاده مجدد کرد که این امر در صرفه جویی آب و حفظ منابع آبی اهمیت زیادی دارد. استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب کارواش احتیاج به یکسری مقدمات دارد که بایستی در محل اجرا شود.

ساخت ایستگاه پمپاژ و حوض ته نشینی مقدماتی بایستی در محل ساخته شود. از آنجا که فاضلاب کارواش حاوی مواد معلق قابل ته نشینی مانند شن، ماسه و گل و لای است، این مواد را می توان در مرحله ته نشینی مقدماتی جداسازی و حذف کرد و از ورود این مواد به داخل پکیج تصفیه فاضلاب کارواش جلوگیری نمود. در صورت ورود این مواد به داخل پکیج، بایستی میزان مواد منعقده کننده یا الکترود بیشتری مصرف شود تا بتواند این مواد را حذف نماید. بنابراین با اجرای مرحله ته نشینی اولیه مناسب و حذف این مواد، عمر الکترود ها افزایش و میزان مواد منعقد کننده کمتری لازم می باشد. که این امر سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

تصفیه فاضلاب کارواش به روش شیمیایی

در روش انعقاد شیمیایی با استفاده از مواد منعقد کننده عملیات تصفیه فاضلاب صورت می گیرد.در این روش با کمک آزمون جارتست، نوع ماده منعقد کننده و دوز مورد نیاز تعیین می گردد.

در تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد و لخته سازی شیمیایی، فاضلاب پس از عبور از واحدهای تصفیه فیزیکی که عمدتا شامل آشغال گیری و دانه گیری می باشد، وارد مرحله تصفیه شیمیایی می گردد.

عملیات تصفیه شیمیایی:

در طی سه مرحله اختلاط سریع، اختلاط کند و لخته سازی و ته نشینی انجام می پذیرد.

در اختلاط سریع فاضلاب، ذرات کلوئیدی از نظر بار الکتریکی ناپایدار می شوند.

در این واحد تزریق ماده شیمیایی که توسط آزمایش جار نوع و دوز مناسب آن تعیین شده است، انجام می گیرد.

فاضلاب کارواش پس از عبور از واحد اختلاط سریع به منظور انعقاد و تشکیل  فلوک در واحد فلوکولاسیون یا اختلاط آهسته  وارد شده و  سپس وارد حوض ته نشینی می گردد. فلوک های تشکیل شده در واحد ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند و فاضلاب عاری از لخته جهت تصفیه تکمیلی به واحد فیلتراسیون هدایت می شوند.

تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد الکتریکی

در این روش تصفیه، فاضلاب بدون افزودن ماده منعقد کننده و با استفاده از جریان الکتریکی  مستقیم و با الکترودهای آهن و آلومنیوم فاضلاب تصفیه می گردد.

در روش الکتروکواگولاسیون یا همان انعقاد الکتریکی، الکترودها که شامل آهن و آلومینیوم می باشند. مولکول های هیدروکسید فلزی مانند Al(OH)3 یا Fe(OH)2 را تشکیل می دهند.

به دلیل خاصیت جذب بسیار بالا با آلاینده ها تشکیل پیوند داده که  قابلیت ته نشین شدن را داده و در ادامه در تانک ته نشینی  از پساب جدا می گردد و فرآیند تصفیه فاضلاب کارواش تکمیل می گردد.

مراحل و اجزای سیستم تصفیه فاضلاب کارواش به روش الکتروشیمیایی

 

⬅ 1. انعقاد و لخته سازی

در این مرحله از تصفیه، با استفاده از نیروی مغناطیسی ایجاد شده که توسط نیروی برق تولید می گردد.

همچنین تولید کاتیون آلومنیوم، عملیات انعقاد و لخته سازی صورت می گیرد.

لخته های ایجاد شده، ذرات رنگ و کدورت را در خود حبس می کنند.

آنگاه فاضلاب وارد حوضچه های ته نشینی شده تا در آنجا لخته ها و ذرات رسوب ته نشین شوند.

⬅ 2. فیلتر شنی

فیلتر شنی جهت تصفیه آب های سطحی (رودخانه‌ها یا چاه‌ها) آب استخر، حذف رنگ‌ها، آب برگشتی برج‌های خنک‌کن، فیلتراسیون نهایی فاضلاب‌های صنعتی و انسانی، قیلتراسیون مصارف آشامیدنی و صنعتی (تصفیه‌خانه‌های شهر و صنعتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلتر های شنی به صورت استوانه های تحت فشار و از جنس فایبر گلاس و کربن استیل است که داخل آن توسط سیلیس دانه بندی شده پر گردیده است.

اساس کار فیلتر شنی تصفیه فیزیکی با به دام انداختن ذرات معلق در لایه های بستر فیلتر می باشد. فاضلاب پس از طی مراحل انعقاد و لخته سازی، جهت حذف ذرات معلق وارد فیلتر شنی می گردد.

⬅ 3. فیلتر کربنی

فیلتر کربن اکتیو جهت حذف طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می‌شود. کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می‌گردد.

از این نوع فیلترها می‌توان در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بو استفاده نمود.

در داخل این مخازن ابتدا لایه‌ای از سنگ سیلیس  و سپس گرانول‌های کربن فعال را روی لایه مزبور قرار می‌دهیم.

در صافی کربنی، پساب بعد از عبور از فیلتر شنی، جهت حذف رنگ، بو و طعم  از بستر کربن فعال گرانولی عبور می کند.

⬅ 4. فیلتر جامبو

این سری از فیلتر پلی استر، بیشترین کاربرد و مصرف را در تصفیه آب دارند. ارتفاع این فیلتر 20 اینچ (50 سانتی متر) و قطر آن 4 اینچ (10 سانتی متر) می باشد.

بدلیل سطح مقطع زیادی که این فیلتر دارد، از آن در دستگاه تصفیه آب صنعتی و پیش تصفیه آب ورودی ساختمان و مجتمع های مسکونی و سیستم های تاسیساتی بزرگ استفاده می کنند.

پساب تصفیه شده پس از طی مراحل تصفیه قبلی، جهت حذف ذرات ریز، ذرات معلق بالای 5 میکرون، شن و ماسه و گل و لای وارد سیستم فیلتراسیون جامبو می گردد.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

برخی از مزیت های تصفیه فاضلاب کارواش شرکت پاکان پالایش البرز عبارتند از:

✅ هزینه سرمایه گذاری بسیار پایین پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

✅ ساخت پکیج  تصفیه فاضلاب کارواش در انواع فلزی و پلی اتیلن

✅ هزینه نگهداری پایین

✅ اپراتوری ساده

✅ فضای اشغالی کم

✅ امکان استفاده مجدد از پساب خروجی در کارواش

سیستم تصفیه فاضلاب کارواش

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کارواش به عوامل متعددی از جمله میزان دبی فاضلاب ورودی، میزان آلایندگی پساب، طراحی سیستم، نوع روش مورد استفاده، برند و نوع تجهیزات استفاده شده بستگی دارد. که هریک از این عوامل بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کارواش تاثیرگذار است. پکیج تصفیه فاضلاب کارواش را می توان به صورت فلزی و پلی اتیلن طراحی و اجرا نمود که با توجه به شرایط پروژه می توان آن را انتخاب نمود.

اجرای پکیج تصفیه فاضلاب کارواش و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با توجه به کمبود منابع آبی و هزینه بالای آب مصرفی شاید در ابتدا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد اما با گذشت یک یا دو سال این سیستم برای صاحبان صنایع سود آور خواهد بود.

شرکت پاکان پالایش البرز با تکیه بر توان علمی و تجربه بالای کارشناسان خود توانسته است که اقدام به طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب کارواش نماید که بدون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی قادر به حذف آلاینده ها از فاضلاب کارواش می باشد.

با استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش می توان فاضلاب کارواش را با هزینه کمی تصفیه نمود و از آن مجددا در سیکل شستشوی خودرو ها استفاده نمود.

به طوری که پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب را می توان بدون هیچ گونه تهدیدی علیه محیط زیست به چاه تخلیه و یا جهت آبیاری فضاری سبز استفاده نمود و حتی می توان از آن مجددا در کارواش استفاده نمود.

جهت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت دستگاه تصفیه کارواش با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

☎ تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

9 دیدگاه دربارهٔ «معرفی انواع روش های تصفیه فاضلاب کارواش»

 1. سلام
  من برای کارواشی که پساب تولیدی روزانه ۸۰۰۰ لیتر است یک سیستم تصفیه فاضلاب میخوام
  و اینکه سیستم شما مورد تائید محیط زیست هست؟

  1. ساناز کاکاوند

   سلام
   پکیج تصفیه فاضلاب کارواش این شرکت جهت تصفیه فاضلاب کارواش مورد استفاده قرار می گیرد و پساب خروجی مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست است . جهت اطلاع از قیمت و مشاوره با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

 2. ساسان بیابانگرد

  سلام و درود
  لطفا جهت تسویه پس آب 2000 لیتر در روز اطلاعات فنی دستگاههای شما راجهت بررسی نیاز دارم درصورت امکان لطف بفرمایید این اطلاعات را میل فرمایید.
  با تشکر بیابانگرد 09125195092

  1. ساناز کاکاوند

   سلام وقت بخیر
   مشخصات فنی و مالی سیستم تصفیه فاضلاب جهت بررسی به حضورتان ارسال می گردد.
   با سپاس

 3. سلام و درود
  لطفا جهت تسویه پس آب ۵۰۰۰ لیتر در روز اطلاعات فنی دستگاههای شما و مخصوصا قیمت خرید را درصورت امکان لطف بفرمایید این اطلاعات را میل فرمایید. باتشکر

 4. سلام
  لطفا جهت تسویه پس آب 4۰۰۰ لیتر در روز چه دستگاهی باید تهیه بشه و از همه مهمتر قیمت تمام شدش چقدر در میاد ممنون میشم اطلاعات وقیمت به روز و ایمل بفرمایید.سپاس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا