فهرست مطالب

فاضلاب بیمارستان

فاضلاب تولیدی در مراکز بهداشتی – درمانی را فاضلاب بیمارستانی می گویند که این فاضلاب از بخش های مختلف بیمارستان مانند اتاق عمل، آزمایشگاه های شیمیایی و بیولوژیکی، بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه، آشپزخانه و رخشوخانه تولید می شود. فاضلاب تولیدی بیمارستان حاوی آلاینده های عفونی و خطرناکی هستند که قبل از تخلیه به محیط زیست باید تصفیه و بی خطرسازی شود.

فاضلاب بیمارستان ناشی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی تقریباً مشابه فاضلاب شهري است، این فاضلاب حاوی مواد و ترکیبات بالقوه سمی وعفونی است که سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر می اندازد.

هدف از تصفیه فاضلاب بیمارستان

 هدف اصلی از تصفیه فاضلاب بیمارستانی بی خطرسازی آن قبل از تخلیه به محیط زیست و آبهای سطحی است. جهت جلوگیری از گسترش بیماری های عفونی و آلودگی های زیست محیطی و حفظ سلامت جامعه مدیریت صی فاضلاب بیمارستانی و دفع بهداشتی آن امری ضروری است.

در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه به دلیل مصرف زیاد آب در بیمارستان ها، فاضلاب تولیدی رقیق بوده و پساب خروجی از بیمارستان ها بدون نیاز به تصفیه به سیستم اگوی شهری تخلیه می شود. 

در شرایط خاص مانند شیوع بیماریهای عفونی باید نظارت بیشتری بر فاضلاب بیمارستان ها باشد و جهت کنترل بیماریها،  سلامت جامعه و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی فاضلاب بیمارستان باید ابتدا تصفیه و سپس به محیط زیست تخلیه شود.

درکشورهایی که شبکه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد، تخلیه فاضلاب بیمارستانی به صورت تصفیه نشده باعث مخاطرات جبران ناپذیری بر روی سلامت و بهداشت جامعه می شود. در مواردی که سیستم جمع آوری و اگوی شهری موجود و تصفیه خانه در حال بهره برداری باشد و با توجه به قوانین محلی می توان فاضلاب بیمارستان رو با انجام عملیات پیش تصفیه و حذف مواد معلق درشت به اگوی شهری تخلیه کرد.

یکی از مشکلات تصفیه فاضلاب بیمارستانی وجود مواد شیمیایی است که سبب از بین رفتن باکتری ها و میکروارگانیسم ها مفید فاضلاب می شود و عملیات تصفیه فاضلاب را مختل می کند، بنابراین باید نظارت ویژه بر تصفیه این نوع فاضلاب انجام شود.

مشخصات فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستانی نیز مانند هر نوع فاضلاب دیگر دارای یکسری مشخصات کیفی و کمی است که میزان آلایندگی آن را مشخص می کند. کمیت فاضلاب با میزان آب مصرفی نسبت مستقیم دارد. میزان فاضلاب بیمارستانی را بر اساس تعداد تخت ها، قابلیت دسترسی به آب و موقعیت آب و هوایی می توان برآورد کرد.

به طور کلی کمیت فاضلاب بیمارستان طبق استانداردهای موجود به صورت زیر می باشد:

1- بیمارستان های کوچک و متوسط: 300 تا 500 لیتر به ازای هر تخت

2- بیمارستان های بزرگگ: 400 تا 700 لیتر به ازای هر تخت

3- مراکز بهداشتی – درمانی دانشگاهی: 500 تا 900 لیتر به ازای هر تخت

فاضلاب بیمارستانی شامل اجزای آلی، مواد آلی محلول،مواد معدنی، عوامل عفونی، پسماندهای دارویی و شیمیایی و … است. به طور کلی فاضلاب بیمارستان از لحاظ کیفیت دارای میزان COD:500-800 mg/l و BOD:250-400 mg/l  است که تقریبا مشابه فاضلاب خانگی است اما به دلیل عوامل میکروبی و عفونی و میزان تولید بالای فاضلاب بیمارستانی، تصفیه این فاضلاب اهمیت ویژه ای دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستانی به دلیل وجود میکروارگانیسم های بیماریزا از خطرناک ترین فاضلاب های شهری است که در صورت تخلیه به محی زیست باعث انتشار انواع بیماری ها می شود. بنابراین تصفیه فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی امری ضروری است.

یکی از روش های تصفیه و بی خطرسازی فاضلاب بیمارستانی استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب است. جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی می توان از انواع روش های هوازی مانند هوادهی گسترده، هوادهی با بستر رشد ثابت IFAS، هوادهی با بستر رشد متحرک MMBR و روش های دیگر استفاده کرد که تمامی این روش ها را می توان در پکیج های تصفیه فاضلاب بیمارستان طراحی و اجرا نمود.

استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب به دلیل سهولت در ساخت، پورتابل بودن، قابلیت ارتقاء، ظاهری مناسب و قابلیت جابجایی حتی پس از نصب و راه اندازی جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی در الویت است.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

  • سهولت در ساخت
  • عدم انجام عملیات ساختمانی در محل پروژه
  • قابلیت حمل و جابجایی پس از نصب و راه اندازی
  • امکان افزایش ظرفیت تصفیه خانه
  • شکل ظاهری مناسب
  • راهبری و نگهداری آسان
  • قابلیت ساخت با توجه به فضای موجود

مراحل تصفیه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستانی نیز مانند هر فاضلاب دیگر، شامل مراحل مختلفی است که در زیر به توضیح آن می پردازیم:

تصفیه اولیه فاضلاب

 

این مرحله از تصفیه شامل آشغالگیری و دانه گیری است. فاضلاب تولیدی در بخش های مختلف فاضلاب توسط سیستم جمع آوری فاضلاب جمع آوری شده و به ایستگاه پمپاژ تخلیه می شود. در اولین مرحله که آشغالگیری است مواد جامد درشت مانند چوب، پلاستیک، ضایعات و مواد جامد معدنی آن حذف می شود. در تصفیه اولیه فاضلاب با استفاده از فرآیند فیزیکی مواد جامد و ذرات درشت از فاضلاب جداسازی می شود. در مرحله دانه گیری ذرات جامد، چربی، دانه و مواد آلی قابل ته نشینی حذف می شود. در صورت طراحی و اجرای صحیح مرحله تصفیه اولیه 70-60% جامدات در این مرحله حذف می شود.

مرحله تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

 

در این مرحله فاضلاب بیمارستانی جهت تصفیه و حذف مواد آلی وارد مرحله تصفیه بیولوژیکی می شود. در واحد هوادهی فاضلاب با استفاده از میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب و اکسیژنی که توسط هوادهی تامین می شود، مواد آلی فاضلاب حذف شده و فاضلاب تصفیه می شود. پس از مرحله هوادهی جهت جداسازی مواد آلی فلوک شده فاضلاب به واحد زلال ساز هدایت می شود . در این مرحله لخته های موجود در فاضلاب از فاضلاب جدا و فاضلاب عاری از مواد کلوئیدی به واحد های بعدی منتقل می شود. در این مرحله بالای 90 % مواد آلی موجود در فاضلاب حذف می شود.

تصفیه تکمیلی فاضلاب

 

پس از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، فاضلاب جهت تصفیه بیشتر و حذف پاتوژن های بیماریزا وارد مرله سوم تصفیه می شود. این مرحله شامل گندزدایی و فیلتراسیون فاضلاب می باشد. یکی از روش های رایج گندزدایی فاضلاب روش کلرزنی است. فاضلاب تصفیه شده قبل از تخلیه به محیط زیست و آب های سطحی توسط کلر گندزدایی شده و سپس به محیط تخلیه می شود.

تصفیه مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی خطرناک فاضلاب بیمارستان

باتوجه به اینکه بیمارستان ها ممکن است موادشیمیایی خطرناك , مواد دارویی و  ایزوتوپ هاي رادیواکتیو مصرف نمایند باید ضمن ارائه آموزش هاي لازم به پرسنل مربوطه , از تخلیه این مواد به شبکه جلوگیري شود. این آموزش ها باید از طرف بیمارستان ها و با همکاري شرکت آب و فاضلاب استانی ارائه گردد.

درصورتی که مراکز تحقیقات پزشکی و یا بیمارستان هاي تخصصی ویژه اي در سطح شهر وجود داشته باشد , که کیفیت فاضلاب آنها با کیفیت فاضلاب شهري متفاوت و احتمالاً حاوي مواد سمی , رادیواکتیو و یا مواد بازدارنده رشد میکروبی به میزان غیرمتعارف باشد , ضروري است موارد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منعکس تا به صورت خاص اتخاذ تصمیم گردد.

ورود و تخلیه مواد زاید جامد بیمارستانی , خاکستر و بقایاي حاصل از سوزاندن زباله  بیمارستانی , فاضلاب حاصل از دستگاه هاي کنترل آلودگی در کوره هاي زباله سوز , مواد شیمیایی پرتوزا، مواد شیمیایی و دارویی مازاد که تاریخ مصرف آنها گذشته , اندام هاي قطع شده بیماران، جنین سقط شده , محیط هاي کشت مصرف شده و مواد نوك تیز به شبکۀ جمع آوري فاضلاب شهري اکیداً ممنوع می باشد.

تصفیه فاضلاب آشپزخانه بیمارستان

فاضلاب حاصل از آشپزخانه هاي بیمارستان ها حاوي چربی بالایی است که با تجمع می تواند موجبات گرفتگی لوله هاي جمع آوري فاضلاب را فراهم نماید , لذا این مکانها به منظور حذف چربی موجود در فاضلاب خود باید اقدام به احداث واحد چربی گیر نمایند .

استفاده مجدد از فاضلاب بیمارستان

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بیمارستان براي کشاورزي یا هر منظور دیگري که فاضلاب بیمارستانی با آن همراه بوده است و  تنها در صورت رعایت استانداردهاي کشوري مجاز است.

براساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت فاضلاب تصفیه شده اگر قرار است , بدون محدودیت براي کشاورزي استفاده گردد , نباید بیش از یک تخم انگل به ازاء یک لیتر و بیش 100 فاضلاب تصفیه شده داشته باشد.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج های تصفیه فاضلاب بیمارستان شرکت مهندسی پاکان پالایش البرز با بهره گیری از فناوری روز دنیا در زمینه علم مهندسی تصفیه فاضلاب و همچنین تجربۀ چندین ساله خود در زمینه تولید، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب  در حال حاضر توانسته است با وجود بسترهای لازم از قبیل کارخانه مجهز و واحد های خدمات پس از فروش و خدمات فنی، به عنوان یکی از بزرگترین و کارآمدترین شرکت ها در زمینه مهندسی آب و فاضلاب در سطح کشور شناخته شود .

شرکت پاکان پالایش البرز یکی از بزرگترین شرکت های تصفیه فاضلاب کشور توانایی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان و ساخت و اجرا آن در ظرفیت های 10 تا 300 متر مکعب در شبانه روز به روش های مختلف تصفیه فاضلاب را دارا می باشد.

یکی از اهداف این شرکت طراحی و اجرای روش های نوین تصفیه فاضلاب برای تصفیه فاضلاب بیمارستان ست به گونه ای که کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را به همراه قابلیت اجرا از لحاظ فنی و اقتصادی را داشته باشد .

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان با توجه به میزان دبی روزانه و روش تصفیه فاضلاب، جنس پکیج، متریال و تجهیزات مصرفی متفاوت است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت پکیج تصفیه فاضلاب می توانید با کارشناسانَ این شرکت تماس حاصل نمایید .

☎ تلفن
02632714659
02632715944
📱 همراه
09128668994
09128668995

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

اسکرول به بالا