تصفیه بی هوازی فاضلاب uafb

تصفیه بی هوازی فاضلاب uafb

Up Flow Anairobic Fixed Bed

 

یکی از مهم ترین فرآیند های تصفیه بی هوازی رشد معلق ، هضم بی هوازی است .

یکی از این رو شها تصفیه بی هوازی فاضلاب بی هوازی به روشUAFB می باشد .

در این نوع از روش مخزن پیش تصفیه UAFB از چند محیط جامد پر می کند که برای تصفیه مواد آلی کربنی در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد .

در این نوع از راکتور فاضلاب ازطریق ستونی به بالا جریان یافته و با محیط که باکتری های بی هوازی روی آن رشد کرده و نگه داشته می شوند ، در تماس قرار می گیرند .

تصفیه بی هوازی فاضلاب UAFB

 

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش UAFB

این راکتورها دارای فرایند هضم چند مرحله ای و با اختلاط کامل در رشد معلق بوده که از نوع فرایند دوگانه بی هوازی تماسی و لجنی لایه ای با جریان رو به بالا می باشد.

در این سیستم عمل تجزیه مواد آلی و غیر آلی بدون حضور اکسیژن بوسیله باکتریهای بی هوازی انجام میگیرد و در آن از هیچگونه انرژی خارجی استفاده نمی شود.

از دیگر خصوصیات مهم این سیستم تولید لجن اندک است که با توجه به مشکلات مربوط به تصفیه و دفع لجن, امتیاز بسیار مثبتی نسبت به دیگر روشهاست.

در این راکتور, آکنده های از جنس پلاستیک یا P.V.Cبرای رشد و تکثیر میکرواروگانیسم ها که معمولا بسیار سریع می باشد به وجود می آورند.

میزان کاهشBODوCODدر این سیستم ها40الی75درصد میباشد .

مزایای راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده(UAFB )

  • فضای اشغالی کم نسبت به سیستم های بی هوازی قدیمی تر (سپتیک تانک ، ایمهاف تانک )
  • کاهش 90-80 درصدی BOD و COD
  • تولید لجن کمتر و هضم شده
  • راهبری بسیار ساده
  • بدون نیاز به مواد افزودنی
  • پیش تصفیه فاضلاب صنعتی
  • تولید گاز متان
به بالای صفحه بردن