چربی گیر ثقلی CPI

چربی گیر ثقلی CPI  (رهگیر صفحه راه راه)   چربی گیر ثقلی CPI  نوعی جداکننده ثقلی می باشد که برای جداسازی روغن و چربی جهت پساب های روغنی و تصفیه آب و  تصفیه فاضلاب استفاده می گردد  . چربی گیر ثقلی CPI   اساس کار این چربی گیر ها بر اساس تفاوت در…

Read More