چربی گیری ثقلی به روش CPI

چربی گیری ثقلی به روش CPI

چربی گیر ثقلی

Gravity Separators -CPI

Corrugated Plate Interceptors

 

جدا کننده‌های ثقلی معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصورت آزاد و غیر امولسیون بکار می‌روند . برای  جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب  از معلق سازی ستفاده می شود. تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی چربی و روغن و مواد شناور است که برای تصفیه فاضلاب بیاد چربی گیری از فاضلاب انجام شود. تهی کردن این شکل فاضلابها سبب مسدودیت چاههای جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می شود. به خاطر کم بودن جرم حجمی و سبک بودن چربی و روغن،توجیه استفاده از روش چربی گیری به منظور تصفیه فاضلاب از طریق شناورسازی است.

از نظر تئوری فرآیند جداسازی در جدا کننده‌های ثقلی بوسیله قانون استوکس در غیاب جریان توربولانسی و جریانهای گردشی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در عمل راندمان جدا کننده ثقلی بستگی به طراحی دقیق هیدرولیک جدا کننده و زمان ماند پساب دارد.

چربی گیر ثقلی با صفحات لاملا CPI
چربی گیر ثقلی با صفحات لاملا CPI

در چربی گیری به روش CPI جداسازی چربی و روغن به وسیله صفحات داری موج خمیده انجام می شود. جداسازهای صفحه ای بخاطر جداسازی قطرات روغن بزرگتر از 0.600 cm با بیشترین بازدهی طراحی شده اند. در عمل به اثبات رسیده است که جداسازی ذرات 0.6cm  عمدتا باعث بدست امدن خروجی با غلظت روغن آزاد غیر امولسینه زیر 10 mg/lit می شود. مدل جداسازی روغن به روش cpi می تواند دستی و یا توسط اسكیمر روی سطح انجام گردد .

واحدهای CPI از مجموعه‌ای از صفحات موجدار تشکیل می‌شوند که با زاویه ۴۵ تا ۶۰ درجه در داخل مخزن قرار گرفته‌اند.
ملاحظه شده است که اگر صفحات با زاویه ۶۰ درجه قرار بگیرند، ذرات جامد به سهولت از روی صفحات به سمت پایین لیز خورده و در کف مخزن جمع‌آوری می‌شوند.

جنس صفحات بسته به مشخصات فیزیکی و شیمیایی پساب ممکن است فلزی و یا پلاستیکی باشند و معمولاً با توجه به PH پساب از مواد پوشش دهنده مقاوم در برابر خوردگی استفاده می‌شود .

Save