پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

تصفیه فاضلاب کارواش   با افزایش روز افزون خودرو ها و به مطابق آن افزایش تعداد کارواش ها ، پساب حاصل از این کارواش و تخلیه آن به مجاری آب و نهرها به عنوان یک مشکل بسار جدی تبدیل گردیده است .   پکیج تصفیه فاضلاب کارواش     فاضلاب…

Read More