پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی   چون تصفیه خانه های نظیر سپتیک تانک و ایمهاف تانک نمی توانند بیش از 25 % آلودگی های فاضلاب بر حسب BOD  حذف نمایند ، به علاوه تخلیه این تانکها هر 12-6 ماه یکبار مشکلاتی از نظر آلودگی محیط ذر بر دارد و دفع فاضلابی…

Read More