سپتیک تانک،تولید کننده سپتیک تانک،سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب،سپتیک تانک در کرج،

سپتیک تانک سپتیک تانک حوض مستطیلی ویا بیضی شکلی است که فاضلاب با سرعت کمی به صورت مداوم در سپتیک تانک جریان دارد و برای تصفیه فاضلاب  نسبی فاضلاب اجتماعات کوچک یا واحدهای مسکونی منفرد به کار برده می شود . سپتیک تانک   زمان توقف فاضلاب در سپتیک تانک…

Read More