دیفیوزر هوادهی (تولید کننده حباب های هوا ) AIR DIFFIUSER   دیفیوزر هوادهی   کلیه پروسه های تصفیه فاضلاب که دارای سیستم های هوادهی عمقی می باشند به منظور ایجاد حباب های متحدالشکل و اکسیژن رسانی متناسب به تمامی نقاط مخازن هوادهی فاضلاب  از تجهیزات حباب ساز بنام دیفیوزر استفاده می نمایند…

Read More

تصفیه شیمیایی فاضلاب  wastewater chemical treatment   اساس کار در تصفیه شیمیایی کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه ی فاضلاب قرار دارد . در تصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مانند کلرو فریک و انواع مختلف پلیمر ها را برای تاثیر گذاردن روی مواد خارجی نامحلول و کلوییدی و یا مواد…

Read More

آشغالگیر در تصفیه فاضلاب   آشغالگیرها  در تصفیه فاضلاب از نظر فواصل میله ها به دو دسته آشغالگیر درشت (Coarse Screen) و آشغاگیر ریزFine) (Screen تقسیم میشود . آشغالگیرهای درشت ممکن است به صورت میله ای  Rckes Screen یا Bar Screen باشد . آشغالگیرها ی درشت دارای فواصل ۷۰ تا۴۰…

Read More

آشغالگیر اولین قدم در تصفیه فاضلاب ،جدا سازی یا کم کردن ذره های جامد درشت است.  روش متداول گذارندن فاضلاب خام از شبکه آشغالگیرهای میله ای وتوری است.   آشغالگیر   آشغالگیر اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه فاضلاب بوده و در واقع دستگاهی با روزنه های عموماً هم اندازه…

Read More

راکتور بی هوازی UASB تصفیه بی هوازی با فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا Upflow Anaerobic sludge-Blanket process   در روش تصفیه  فاضلاب با راکتور بی هوازی UASB از فعالیت باکتریها صحبت خواهد شد به اکسیژن محلول نیاز ندارند بلکه حضور اکسیژن ازاد و محلول برای…

Read More

فرایند های تصفیه هوازی رشد چسبنده IFAS از فرایندهای تصفیه فاضلاب  هوازی رشد چسبنده IFAS (متصل) ،بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود درفاضلاب ونیز به منظور نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیوم به نیترات) در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .فرایند های رشد چسبیده عبارت اند از:صافی چکنده ، صافی های پربار(Roughing filter)…

Read More

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده هوادهی گسترده   فرآیند هوادهی،گسترده تصفیه فاضلاب  مشابه فرآیند جریان پیستونی متعارف است، با این تفاوت تقویم فرآیند هوادهی ،گسترده   تصفیه فاضلاب ها فاز تنفس آندوژنوز (خود تخریبی) از منحنی باکتریایی بهره برداری می شود تقویم نیازمند بارگذاری آلی کمتر و زمان هوادهی…

Read More

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی   چون تصفیه خانه های نظیر سپتیک تانک و ایمهاف تانک نمی توانند بیش از 25 % آلودگی های فاضلاب بر حسب BOD  حذف نمایند ، به علاوه تخلیه این تانکها هر 12-6 ماه یکبار مشکلاتی از نظر آلودگی محیط ذر بر دارد و دفع فاضلابی…

Read More

هوادهی در تصفیه فاضلاب همان طور در مطالب قبل در مورد تصفیه فاضلاب به روش  لجن فعال توضیح داده شده ، مشخص گردید که هوادهی یکی از مراحل اصلی تصفیه فاضلاب می باشد که در این قسمت به تو ضیحاتی در مورد هوادهی در فاضلاب  می پردازیم : هوادهی در تصفیه فاضلاب…

Read More

چربی گیر ثقلی CPI  (رهگیر صفحه راه راه)   چربی گیر ثقلی CPI  نوعی جداکننده ثقلی می باشد که برای جداسازی روغن و چربی جهت پساب های روغنی و تصفیه آب و  تصفیه فاضلاب استفاده می گردد  . چربی گیر ثقلی CPI   اساس کار این چربی گیر ها بر اساس تفاوت در…

Read More

چربی گیر در فاضلاب  برای حذف چربی ، روغن و جدا نمودن بعضی مواد معلق سبک از فاضلاب و یا پساب مخصوصا در تاسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب یا پساب از حوض چربی گیری یا حوض شناورسازی استفاده می نمایند . اساس کار اکثر چربی گیرها شناور سازی (Flotation )میباشد. شناورسازی…

Read More

  موارد کاربرد چربی گیر  چربی گیر   1- حذف روغن و چربی ها از فاضلاب جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها، منهول ها و دیواره چاه های جذبی 2- حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و همچنین…

Read More

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با دیسک های بیولوژیکی RBC   RBC مثالی دیگر از بیوراکتورهای لایه ثابت تصفیه فاضلاب  است . این فرآیند در آغاز قرن بیستم در کشور آلمان معرفی گردید . این سیستم تصفیه فاضلاب دارای یکسری دیسک های دوار واقع بر روی یک شافت افقی است که به کندی…

Read More

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال نیز نوعی تصفیه بیولوژیکی تصفیه فاضلاب  است . در این روش از توده های بیولوژیک که به صورت ذرات معلق که دائما در محیط تصفیه فاضلاب در گردش هستند استفاده می شود . تصفیه فاضلاب با لجن فعال…

Read More

راکتور ناپیوسته متوالیSBR   راکتور ناپیوسته متوالی (SBR ) یک سیستم تصفیه لجن فعال فاضلاب  تغذیه و تخلیه است . فرآیند های واحد دخیل در تصفیه فاضلاب به روش  SBR و سیستم متعارف لجن فعال مشابه هستند . در هر دو سیستم ، هوادهی فاضلاب  و ته نشینی / زلال…

Read More