مقالات

برکه ها و لاگونها در تصفیه فاضلاب   علاوه بر لجن فعال سایر سیستم های بیولوژیکی کشت میکروبی معلق نیز برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد . معروفترین آنها برکه ها ولاگونها هستند . یک برکه فاضلاب که به نامهای برکه تثبیت ، برکه اکسیداسیون و لاگون فاضلاب نیز…

Read More

چربی گیر ثقلی CPI  (رهگیر صفحه راه راه)   چربی گیر ثقلی CPI  نوعی جداکننده ثقلی می باشد که برای جداسازی روغن و چربی جهت پساب های روغنی و تصفیه آب و  تصفیه فاضلاب استفاده می گردد  . چربی گیر ثقلی CPI   اساس کار این چربی گیر ها بر اساس تفاوت در…

Read More