حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب

حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب

حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب 

در تاسیسات متعارف تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال امکان حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب  حدوداُ۲۵درصد ازت و۴۰درصد فسفر فراهم میباشد.در صورت نیاز به راندمان حذف بیشتر، برای حدف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب لازم است از روشهای دیگر تکمیلی جهت حذف نیتروژن و فسفر در  تصفیه فاضلاب استفاده به عمل می آید.

حذف نیتروژن در واحدهای تصفیه فاضلاب

در فاضلاب بهداشتی   نیتروژن اغلب به صورت نیتروژن آلی و نیتروژن آمونیاکی یافت می شود . غلظت متوسط نیتروژن کل در فاضلاب بهداشتی   تقریبا 35 میلی گرم در لیتر است .

تصفیه  فاضلاب بهداشتی   تقریبا 15 % نیتروژن که عمدتا نیتروژن آلی مربوط به جامدات است را حذف می نماید . تصفیه بیولوژیکی متعارف فاضلاب  تقریبا 10% دیگر از نیتروژن که مربوط به توده زنده سلولی است را حذف می کنند ه در تانک ته نشینی رسوب می نماید . در پساب حاصل از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب تقریبا 90 % نیتروژن به صورت آمونیاک است . حذف نیتروژن در تصفیه فاضلاب می تواند در اثر بازگردش مایع رویی از هاضم های لجن به واحد های تصفیه فاضلاب کاهش یابد .

راههای حذف نیتروژن از فاضلاب

در واحد های تصفیه فاضلاب چنین راه برای حذف نیتروژن  و فسفر در  تصفیه فاضلاب ورودی وجود دارد

 • طرق میکروبیولوژی : نیتریفیکاسیون – دنیتریفیکاسیون : دنیتریفیکاسیون امکان حذف نیتروژن در  تصفیه فاضلاب با نیتریفیکاسیون خوب را فراهم می آورد . کارایی کلی نیتریفیکاسیون – دنیتریفیکاسیون می تواند حتی تا 95 % باشد .
 • طرق شیمیایی و فیزیکی : آهک زنی ،  pHبالایی ( pH=10-11) را ایجاد می نماید که NH4+  را به NH 3  تبدیل می نماید که می تواند به وسیله هوادهی فاضلاب  در برجهای آکنده خنک کننده ، از محلول جدا شود .

حذف فسفر در واحدهای تصفیه فاضلاب

متوسط غلظت فسفر کل اشکال آلی و غیر آلی ) در فاضلاب در دامنه 10-20 میلی گرم است که بسیاری از آن حاصل از سازنده های فسفاته موجود در دترژنت ها است . اشکال معمول فسفر در فاضلاب عبارت است از : ارتو فسفات 50 تا 70 در صد فسفر ) ، پلی فسفات ها و فسفر چسبیده به ترکیبات آلی . ارتوفسفات تقریبا 90 درصد فسفر موجود در پساب های فاضلاب تصفیه شده با روش بیولوژیکی را در بر می گیرد . از آنجا که فسفر مسئول اصلی اوتریفیکاسیون آبهای سطحی است ، بایستی قبل از تخلیه به آبهای سطحی ، فسفر آن بوسیله فرآیند های تصفیه فاضلاب حذف گردد . فسفر اغلب به طرق شیمیایی از فاضلاب حذف می گردد اما بوسیله فرآیند های بیولوژیکی نیز می توان آن را حذف نمود.

مکانسیم های بیولوژیکی و شیمیایی متعددی برای حذف فسفر در واحد های تصفیه فاضلاب وجود دارد که در ذیل ذکر می شود :

 • ترسیب شیمیایی ، که توسط pHو    کاتیون هایی همچون Ca  ، Fe ، Al کنترل می شود .
 • جذب و مصرف فسفر بوسیله میکروارگانیسم های فاضلاب
 • تجمع پلی فسفات در میکروارگانیسم ها
 • ترسیب شیمیایی تشدید شده با واسطه میکروارگانیسم ها

تصفیه اولیه فاضلاب تنها 15-5 درصد از فسفر همراه با مواد آلی ذره ای را حذف می کند و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مقدار قابل توجهی از فسفر را حذف نمی نماید ( تقریبا 25-10 درصد ) . بیشتر فسفر باقیمانده به لجن انتقال می یابد . فسفر اضافی را می توان با اضافه نمودن نمک های آهن و آلومینیم یا آهک به فاضلاب حذف نمود .

مکانیسم های دیگر تصفیه فاضلاب برای حذف فسفر ، شامل جذب سطحی به اکسید آلومینیم فعال ، تبادل یونی ، روش های الکتروشیمیایی و فیلتراسیون با بستر عمیق می باشد .

تصفیه فاضلاب به روش AOP

تصفیه فاضلاب به روش AOP
تصفیه فاضلاب به روشAOP

Advanced Oxidation Process

یکی دیگر از فرایند های پیشرفته تصفیه فاضلاب ،استفاده از سیستم های اکسیداسیون می باشد. در این روش از گونه هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می گردد.روش اکسیداسیونAOP ،یکی از پیشرفته ترین روشهای تصفیه فاضلاب بشمار می رود.

تصفیه خانه فاضلاب
تصفیه خانه فاضلاب

در این روش اکسیژن خالص و ازن در مقاطع مختلف در فاضلاب تزریق شده و با خاصیت اکسید کنندگی قوی سبب ازبین رفتن BOD فاضلاب می گردد. روش AOP اکسیداسیون فاضلاب برای فاضلاب های قوی با بار آلودگی بالا بعنوان یکی از مکمل های فرایند تصفیه بشمار می رود.

اکسیداسیون فاضلابAOP میتواند بصورت تزریق مستقیم ازن و اکسیژن باشد و هم می تواند بصورت الکترود ها ( پیل شیمیایی ) استفاده شده و عمل نماید. اکسیداسیون فاضلاب AOP امروزه بعنوان پیشرفته ترین تصفیه فاضلاب و یا مکمل تصفیه فاضلاب بشمار میرود.

Save

Save

Save

Save

تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب صنعتی نساجی

نساجی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب است ، به همین جهت باید مقدار متنابهی پساب نیز در این صنعت به وجود آید ، به علت تغییرات زیادی که در انواع مواد اولیه مصرفی این صنعت موجود است ، پساب نساجی از نظر کیفیت از تنوع زیادی برخوردار است . اختلاف عمده کیفیت پساب های نساجی به سه عامل زیر بستگی دارد :
1- انواع الیاف
2- نوع رنگهای مصرفی
3- نحوه رنگرزی
مهمترین مواد اولیه در فاضلاب نساجی به قرار زیر است :
– الیاف حیوانی شامل پشم ، ابریشم و مو
– الیاف گیاهی شامل پنبه ، کتان ، کنف
– الیاف مصنوعی مانند پلی اکریلیک ، پلی استر ، پلی آمید
– اسیدهای معدنی و آلی مانند اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک ، اسید استیک
– مواد قلیایی مانند سود ، کربنات سدیم ، پتاس
– مواد سفید کننده مثل آب اکسیژنه ، ترکیبات کلر دار ، پراکسید سدیم
– املاح اسیدهای معدنی مانند سولفات سدیم ، کلرو سدیم ، سولفور سدیم
– موتد پاک کننده مثل صابون ها
– و ……

 

فاضلاب نساجی
فاضلاب نساجی

مهمترین رنگهای مصرفی که در فاضلاب  نساجی عبارتند از :
1- رنگهای اسیدی که در نساجی پشم و الیاف مصنوعی به کار رفته و مواد مصنوعی توام با آن اسید سولفوریک ، اسید استیک ، سولفات سدیم و سولفاکتانتها
2- رنگهای آزوئیک (Azoic ) که در رنگرزی پنبه مورد استفاده قرار می گیرد و همراه آن فلزات ، فرمالدئید ،سود ، نیترات سدیم و اسیدهای مختلف به مصرف می رسد .
3- رنگهای قلیایی قابل مصرف برای الیاف مصنوعی بوده و همراه آن اسید استیک مورد استفاده خواهد بود .
4- رنگهای دیسپرس که برای رنگهای پلی استر بکار رفته است و مواد مصرفی توام با سود و هیدروسولفیت سدیم می باشد .
5- رنگهای مستقیم که در نساجی پنبه و الیاف مصنوعی به کار رفته و املاح توام با آن ترکیبات سدیم ، ترکیبات کلر و مس ، عوامل ثبوت و غیره هستند .
6- رنگهای راکتیو برای رنگرزی پشم و پنبه مفید بوده و با املاحی چون کلرو سدیم ، سودو اتیلن ، دی آمین تواما مورد استفاده قرار می گیرد .
7- رنگهای گوگردی مورد مصرف در نساجی پنبه و الیاف مصنوعی توام با سولفیت سدیم و اسید استیک مورد استفاده خواهد بود .
8- رنگهای موردان برای رنگرزی پشم و املاح کمکی توام با آن ترکیبات کرم دار اسید استیک و سولفات سدیم است .

فاضلاب نساجی

در صنعت نساجی فاضلاب نساجی در مراحل زیر تولید خواهد گردید :
1- شستشوی مواد اولیه : مواد اولیه مثل پشم و پنبه خام آلودگی زیادی در بر دارد و قبل از مصرف به عنوان ماده اولیه صنعت نساجی باید نسبت به دور ساختن آلودگی های آن اقدامی به عمل آید ، شاید پساب حاصل در این مرحله آلوده ترین پساب تولیدی باشد .
2- پساب رنگرزی : در مراحل مختلف نساجی که با افزودن رنگ به صورت مایع باعث جذب قسمت اعظم آن به وسیله الیاف می شوند همیشه مقدار جذب نشده آن به صورت پساب دفع می شود ، این پساب علاوه بر رنگهای جذب شده محتوی املاحی است که در رنگرزی بکار برده می شود .
3- پساب شستشوی مصنوعات رنگ شده
4- پساب حاصل از سفید کردن وشستشوی الیاف پارچه
به طور کلی پساب های حاصل از نساجی را از نظر کیفیت مطابق جدول زیر طبقه بندی می کنند
نام روش آلودگی های مهم
شسنشوی مواد اولیه
آهار زنی
سفید کردن
رنگرزی و چاپ
شستشوی الیاف رنگ شده
BOD خیلی زیاد ، مواد معلق بالا، حرارت زیاد ، چربی و روغن زیاد
BOD خیلی زیاد ، قلیایی بالا ، مواد جامد زیاد ، حرارت بالا
BOD نسبتا بالا ، pH قلیایی ، مواد جامد زیاد
BOD متوسط ، pH متغیر ،مواد معلق متوسط ، COD نسبتا بالا
BOD متوسط ، pH متغیر ،مواد معلق متوسط ، COD بالا ، املاح محلول زیاد
بر اساس مطالعات انجام شده به طور کلی میزان تولید پساب در صنعت نساجی با مصزف مواد اولیه مختلف عبارتند از :
الیاف گیاهی : 350-300 متر مکعب در هر تن
الیاف حیوانی : 800-400 متر مکعب در هر تن
الیاف مصنوعی : 250-100 متر مکعب در هر تن

Save

تصفیه فاضلاب بیمارستان

تصفیه فاضلاب بیمارستان

تصفیه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی تقریباً مشابه فاضلاب شهري هستند اما ممکن است داراي مواد و ترکیبات بالقوه سمی وعفونی نیز باشند که سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیندازد.

در کشورهاي توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه به دلیل اینکه مقادیر زیادي آب در بیمارستانها مصرف می گردد، فاضلاب تولیدي به صورت رقیق شده میباشد و پساب خروجی از بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی بدون نیاز به تصفیه اضافی در تصفیه خانه فاضلاب شهري تصفیه می گردند، و بدون آنکه خطر خاص بهداشتی و زیست محیطی را سبب گردد. فقط تحت شرایط خاص نظیر شیوع بیماریهاي اسهال حاد زائدات بیماران باید به طور اختصاصی جمع آوري و گندزدایی شوند. درکشورهایی که شبکه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد، تخلیه فاضلاب (بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی)به صورت تصفیه نشده و یا تصفیه شده به طور ناقص باعث مخاطرات اجتناب نا پذیري بر روي بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد. مطالعات انجام %33/ 14 % و 3 / یافته آلودگی فاضلاب بیمارستانی به شیگلا و سالمونلا را به ترتیب 6گزارش کردهاند. لازم به ذکر است که اثرات سمی موادشیمیایی موجود در فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانی)بر روي باکتري و میکروارگانیسمهاي فعال در فرآیند تصفیه فاضلاب بیمارستان از خطرات دیگر موجود در فاضلابهاي این مرکز میباشد.

اتصال به شبکه جمع آوري و تصفیه خانه فاضلاب شهري

1- تخلیۀ فاضلاب هاي بیمارستانی در صورتی به شبکۀ فاضلاب شهري مجاز است که شهر داراي تصفیه خانۀ فاضلاب در دست بهره برداري باشد.

2-  الزاماً با رعایت موارد زیر تخلیۀ این نوع فاضلاب ها بدون پیش تصفیه به شبکۀ فاضلاب شهري(که به تصفیه خانۀ در حال بهره برداري منتهی می گردد)مجاز میباشد:

براي جلوگیري از ورود مواد معلق درشت موجود در فاضلاب هاي بیمارستانی به شبکه، ضروري است یک دستگاه آشغال گیر با مشخصات زیر در مدخل ورودي فاضلاب بیمارستانها به شبکه فاضلاب شهري به صورت ثابت و غیرقابل جا به جایی نصب گردد:

اندازة میله ها: –  Width: 10mm     Depth: 50mm        فاصلۀ بین میله ها: –    mm15-20

باتوجه به اینکه بیمارستانها ممکن است موادشیمیایی خطرناك، مواد دارویی و  ایزوتوپ هاي رادیواکتیو مصرف نمایند باید ضمن ارایه آموزشهاي لازم به پرسنل مربوطه، از تخلیۀ این مواد به شبکه جلوگیري شود. این آموزشها باید از طرف بیمارستان ها و با همکاري شرکت آب و فاضلاب استانی ارایه گردد.

درصورتیکه مراکز تحقیقات پزشکی و یا بیمارستان هاي تخصصی ویژه اي در سطح شهر وجود داشته باشد که کیفیت فاضلاب آنها با کیفیت فاضلاب شهري متفاوت و احتمالاً حاوي مواد سمی، رادیواکتیو و یا مواد بازدارندة رشد میکروبی به میزان غیرمتعارف باشد، ضروري است موارد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منعکس تا به صورت خاص اتخاذ تصمیم گردد.

ورود و تخلیۀ مواد زاید جامد بیمارستانی، خاکستر و بقایاي حاصل از سوزاندن زبالۀ  بیمارستانی، فاضلاب حاصل از دستگاههاي کنترل آلودگی در کوره هاي زباله سوز، موادشیمیایی پرتوزا، موادشیمیایی و دارویی مازاد که تاریخ مصرف آنها گذشته، اندام هاي قطع شدة بیماران، جنین سقط شده، محیط هاي کشت مصرف شده و مواد نوك تیز به شبکۀ جمع آوري فاضلاب شهري اکیداً ممنوع می باشد.

فاضلاب حاصل از آشپزخانه هاي بیمارستانها حاوي چربی بالایی است که با تجمع میتواند موجبات گرفتگی لوله هاي جمعآوري فاضلاب را فراهم نماید، لذا این مکانها به منظور حذف چربی موجود در فاضلاب خود باید اقدام به احداث واحد چربی گیر بر اساس طرح زیر نمایند:

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده براي کشاورزي یا هر منظور دیگري که فاضلاب بیمارستانی با آن همراه بوده است تنها در صورت رعایت استانداردهاي کشوري مجاز است.

تصفیه فاضلاب بیمارستان

بیمارستانها یی که به شبکه جمع اوري فاضلاب وصل نیستند می توانند تصفیه خانه اختصاصی داشته باشند یک سیستم تصفیه فاضلاب کارآمد باید داراي واحدهاي زیر باشد.

تصفیه اولیه جهت حذف بخشی از مواد آلی و مواد جامد معلق به کار گرفته میشود.

 

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان
پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بیمارستان 

تصفیه بیولوژیکی ثانویه که بیشتر تخم انگلها را به همراه %90-95  و باکتريها بخش مهمی از ویروسها به همراه لجن ته نشین شده حذف خواهند کرد. پساب خروجی از تصفیه ثانویه تقریباً عاري از عوامل بیماریزا انگلی رودهاي خواهد بود . ولی هنوز مقادیر مهمی از باکتريها و ویروسها را به همراه خود خواهد داشت.

تصفیه تکمیلی

مواد معلق mg/l20 پساب خروجی از تصفیه ثانویه احتمالاً داراي آلی خواهد بود که جهت گندزدایی مناسب نمیباشد. بنابراین پساب باید فرآیند تصفیه تکمیلی نظیر لاگون را طی کند.

اگر زمین کافی و یا شرایط مناسب براي احداث لاگون وجود ندارد می توان صافی ماسه اي تند جهت کاهش جامدات معلق را به کمتر از 10 میلی گرم در لیتر استفاده کرد .

گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر

جهت رساندن مقادیر میکروبی به آن حدي که در طبیعت وجود دارد پساب خروجی از تصفیه تکمیلی باید فرآیند کلرزنی تا نقطه شکست را نیز پشت سر بگذارد. گندزدایی ممکن است با دي اکسید کلر(بسیار کارآمد)هیپوکلرید سدیم یا گاز کلر انجام گیرد. سایر گزینه هاي شامل روش هایی نظیر استفاده از اشعه ماوراء بنفشمی باشد.

گندزدایی پساب خروجی به ویژه در نقاطی که پساب به مناطق ساحلی وارد میگردد که محل زیست سخت پوستان میباشد و مردم منطقه عادت به خوردن سختپوستان به صورت خام دارند با دقت و نظارت بیشترضروريتر میباشد.

تصفیه لجن فاضلاب بیمارستانی

لجن ناشی از تصفیه فاضلاب جهت اطمینان از حذف بیشتر عوامل بیماریزا نیازمند هضم بیهوازي است. یک روش جایگزین جهت بی خطرسازي لجن حاصل، خشک کردن و سپس سوزاندن آن به همراه زایدات عفونی می باشد. تصفیه فاضلاب بیمارستانی در داخل محوطه بیمارستان سبب تولید لجن خواهد شد که داراي مقادیر زیادي تخم انگل و سایر عوامل بیماریزا می باشد.

استفاده مجدد از فاضلاب و یا لجن حاصل از تصفیه فاضلاب

براساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت فاضلاب تصفیه شده اگر قرار است بدون محدودیت براي کشاورزي استفاده گردد نباید بیش از یک تخم انگل به ازاء یک لیتر و بیش 100 فاضلاب تصفیه شده داشته باشد. ضروري است که ml از 1000 کلیفرم مدفوعی در لجن تصفیه شده بیش از یک تخم انگل به ازاء هر کیلوگرم و بیشاز 1000 کلیفرم مدفوعی به ازاء هر 100 گرم نداشته باشد. لجن مورد استفاده باید در داخل ترانشه هاي مخصوص پر گردد و سپس با خاك پوشانده شود.

Save

Save

Save

Save

تصفیه لجن فاضلاب

تصفیه لجن فاضلاب

تصفیه لجن فاضلاب

تکنیک های متعددی برای کاهش حجم لجن به کار برده می شوند . روش های مکانیکی نظیر فیلتراسیون خلاء و استفاده از سانتریفیوژ درمواردی که لجن قرار است به صورت نیمه جامد تبدیل شود مورد  ظر باشد کاهش حجم به کمک تغلیظ ثقلی و یا شناورسازی صورت میگیرد . در هر دو حالت ، لجن به شکل مایع باقی می ماند .

تغلیظ لجن فاضلاب

تغلیظ کننده های ثقلی از لحاظ طراحی و بهره برداری بسیار شبیه به زلال سازهای ثانویه مورد استفاده در سیستم های رشد معلق هستند . عملکرد تغلیظ پارامتر اصلی طراحی است . عموما مخازن نسبت به زلال ساز های ثانویه جهت تامین ظرفیت تغلیظ زیادتر ، دارای عمق بیشتری هستند . میله های عمودی بر روی لجن روب ، ایجاد اختلاط افقی می نمایند که منجر به آزاد سازی آب به دام افتاده در ساختمان لخته های لجن می گردد . این قبیل لجن روبها در سیستم های رشد معلق برای تغلیظ لجن ها مورد استفاده قرار میگیرد .

تصفیه لجن فاضلاب

یک تغلیظ کننده ثقلی که به خوبی طراحی شده باشد و به خوبی عمل نمایند باید بتواند حداقل غلظت جامد لجن را دو برابر نموده و حجم آن را به نصف تقلیل دهد . باید توجه داشت که طراحی تغلیظ کننده های ثقلی بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز مقیاس کوچک صورت میگیرد زیرا شدتهای باردهی مناسب به مقدار زیاد به ماهیت لجن بستگی دارد .

تصفیه لجن فاضلاب شهری
تصفیه لجن فاضلاب شهری

لجن فعال زاید به خوبی در تغلیظ کننده های ثقلی غلیظ نمی شود و شدت باردهی نسبت به سایر لجنها بسیار کمتر است . همچنین بازدهی تغلیظ کننده های ثقلی برای لجن اولیه در اثر اختلاط با لجن فعال به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . ماهیت سبک و لخته ای لجن فعال به خوبی امکان تغلیظ اثر شناورسازی به وسیله هوای محلول را فراهم می کند .

تصفیه لجن فاضلاب

در شناورسازی به کمک هوای محلول مقدار اندکی آب ( معمولا در جریان خروجی ثانویه ) تحت فشاری حدود 400KP (58psi) به هواده تزریق می شود . این مایع فوق اشباع در نزدیکی کف مخزن ، محلی که از آنجا لجن با فشار اتمسفر عبور می کند آزاد می گردد . هوا به شکل حبابهای بسیار کوچک که خودشان را به جامدات لجن می چسبانند و نهایتا موجب شناورسازی مواد جامد در سطح می گردد ، آزاد می شود . لجن تغلیظ شده در قسمت فوقانی تانک به صورت کف در می آید ، در حالی که مایه از نزدیکی کف مخزن جدا شده مجددا به هواده بازگرداننده می شود .

تصفیه لجن فاضلاب

صرف هزینه های اولیه و عملیاتی تغلیظ کننده های لجن برای عملیات هضم لجن لازم است .

Save

چربی گیری به روش DAF

چربی گیری به روش DAF

چربی گیری به روشDAF

-شناور سازی با هوا(air flotation)

در این روش جداسازی از طریق وارد کردن حبابهای ریز گاز(معمولا هوا) به داخل فاز مایع صورت می پذرید. حبابهای هوا به ذرات جامد می چسبند و نیروی شناوری مجموعه ذره و حبابهای گاز بقدر زیادی است که سبب صعود ذره به سطح می شود, بدین ترتیب می توان ذراتی را که چگالی انها از مایع بیشتر است را نیز به صعود واداشت. صعود ذرات با چگالی کمتر از ما یع (مانند:روغن محلول در اب) را نیز می توان با این عمل تسهیل کرد.

چربی گیری به روش DAF
چربی گیری به روش DAF

چربی گیری به روش DAF

استفاده از حبابهای گاز یا هوا به منظور جداسازی ذرات معدنی و نیز در تصفیه پسابهای حاوی روغن بطور گسترده ای استفاده شده است. بطور کلی فرایند شناورسازی از چهار مرحله اساسی تشکیل می شود:
1- تولید حباب(pupple)در پساب روغنی.
2- برخورد بین حبابهای گاز و قطرات روغن شناور در اب.
3- چسبیدن ذرات روغن به حبابهای گاز.
4- صعود مجموعه هوا- روغن به سطح اب یعنی جائیکه روغن(ونیز ذرات جامد معلق همراه ان)از انجا جمع اوری می شوند.

چربی گیری به روش DAF
یک سیستم daf بطور معمول داری قسمت های زیر است:
پمپ فشار
سیستم تزریق هوا
مخزن اشباع سازی
رگولاتورفشار(شیر فشار شکن)
مخزن شناو ساز(داری پخش کننده جریان ورودی

چربی گیری به روش DAF

Save

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب سیستم هایی هستند که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی و تصفیه فاضلاب صنعتی  طراحی و ساخته شده اند. از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، به آنها پکیج تصفیه گفته می شود.  این پکیج ها را بصورت فلزی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی طراحی و اجرا می نماید.

پکيج‌هاي پیش ساخته شرکت مهندسي پاکان پالایش البرز براي تصفيه فاضلاب مجتمع‌هاي مسکونی، شهرک‌ها، بيمارستان‌ها، کارخانجات و بطور کلي کليه اماکني که به شبکه فاضلاب عمومي متصل نمي‌باشند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين پکيج‌ها در مدل‌هاي مختلفي بر مبناي روش تصفيه بيولوژيکي طراحي و ساخته مي‌شود.

هر پکیج تصفیه فاضلاب بسته به نوع فاضلاب ورودی، نوع پروسه طراحی شده و پارامتر های موجود در فاضلاب از واحد های مختلفی می تواند تشکیل شود .

واحدهای پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی

١- واحد هوادهی  گسترده در پکیج تصفیه فاضلاب

٢-  واحد ته نشینی در پکیج تصفیه فاضلاب

٣- واحد ذخیره لجن مازاد در پکیج تصفیه فاضلاب

۴- واحد کلرزنی

مزایای استفاده از پکیج فلزی تصفیه فاضلاب پیش ساخته :

–       امکان استفاده از پساب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب و حفظ محیط زیست

–     پرتابل بودن و امکان جابجایی پکیج حتی پس از نصب و راه اندازی

–       عدم نیاز به کادر متخصص جهت راهبری پکیج تصفیه فاضلاب

–       دارا بودن توجیه اقتصادی خرید پکیج تصفیه فاضلاب نسبت به عملیات ساختمانی

–       قیمت پایین و اقتصادی بودن به خصوص در ظرفیت های کمتر از 100 متر مکعب در شبانه روز

–       نیاز به فضای کم

–        نصب بسیار سریع پکیج تصفیه فاضلاب

–       حذف عملیات ساختمانی در استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب

 

Save

Save

Save

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

فاضلاب

فاضلاب از نظر منشاء آن ممكن است خانگي، صنعتي، كشاورزي يا به صورت تركيبي باشد. از نظر خصوصيات فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آلايندگي داراي چهار حالت ضعيف، متوسط، قوي و خيلي قوي مي‌باشد. اهميت بهداشتي فاضلاب به عواملي نظير وجود عوامل شيميايي و عوامل بيماري‌زاي زنده و مواد آلي متعفن كه علاوه بر ايجاد بيماري‌هاي مختلف موجب تعفن و بد منظر شدن محيط نيز مي‌گردد، بستگي دارد.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب شهری : حاوی آلاینده های بسیاری است. ترکیب فاضلاب با فصل ممکن است تغییر کند که ناشی از استفاده مختلف آب می باشد.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب صنعتی: خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرایند تصفیه بسیار متغیر می باشد. بسیاری از فرايند هاي مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نیز استفاده می شود.

اجزای تشكيل دهنده فاضلاب  

جامدات معلق: عمدتاً شامل پسماندهای غذایی، فضولات بدن انسان، کاغذ، پارچه و ذرات خاک می باشد.

مواد آلی فاضلاب : عمدتاً شامل پروتئینها (40 تا 60 درصد)، کربوهیدراتها (25 تا 50 درصد) و لیپیدها (تقریباً 10درصد)

عوامل بیماریزا: انواع عوامل بیماریزا با منشأ آبی یافت می شوند که شامل باکتریها، ویروسها، پرتوزوآ و انگلها می باشند

از نظر اقتصادي علاوه بر اينكه آب تبديل شده به فاضلاب به خودي خود غيرقابل استفاده شده است، خود نيز باعث آلودگي منبع آب سطحي و زيرزميني مي‌شود و بنابراين آب به عنوان منبع حياتي محدود با كمبود شديدي كه در جهان دارد در معرض تهديد قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات بهداشتي و ملاحظات اقتصادي توجه به توليد، جمع آوري و بهسازي فاضلاب امري ضروري و اجتناب ناپذير است. پرداختن به امر كم خطر نمودن فاضلاب و يا انجام اقداماتي در جهت صدور جواز تخليه آنها در محيط يا استفاده مجدد از فاضلاب، تصفيه فاضلاب ناميده مي‌شود. چرا فاضلاب را تصفيه كنيم ؟ سئوالي است كه همه كارگزاران مرتبط با امر سلامت با آن مواجه هستند و بايستي به نحو منطقي و مقتضي با اين سئوال و پاسخ مناسب آن آشنا باشند.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری شامل مراحل ذیل می باشد :

 

1- تصفیه اولیه فاضلاب

2- تصفیه ثانویه فاضلاب

3- تصفیه نهایی فاضلاب

 

تصفیه اولیه فاضلاب 

هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و یا خرد کردن آنها با تجهیزات خرد کننده ، جداسازی جامدهای معدنی در کانالهای دانه گیر و بیشتر جامدات معلق آلی با ته نشینی ، جداسازی تقریباً نیمی از جامدات معلق که تقریباً 30% BOD کل فاضلاب ورودی را تشكيل می دهند.

تصفیه ثانویه فاضلاب 

عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرايند هاي تصفیه بيولوژيكي انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غير هوازي اطلاق می شود. روشهای رایج در تصفیه ثانویه فاضلاب عبارتند از:

1- روش لجن فعال،

2- هوا دهي ممتد،

3- لاگونهای هوا دهي،

4-  استخرهای متعادل سازي،

5- تصفیه بی هوازی،

فرآیند لجن فعال تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال بصورت يك فرایند پیوسته و با بازگشت مجدد لجن بيولوژيك شناخته می شود. سیستم لجن فعال از سه بخش اصلی تشكيل یافته است.

1- يك راکتور که در آن میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب بصورت معلق و در معرض هوا دهي قرار دارند.

2- جداسازی فاز جامد از مایع که معمولا در يك تانک جداسازی انجام می شود.

3- يك سیستم برگشتی برای بازگرداندن مواد جامد جدا شده از فاز مایع در تانک جداسازی به راکتور. ویژگی مهم روش لجن فعال شکل گیری مواد جامد لخته شده و قابل ته نشینی است که این مواد در تانک هاي ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند.

تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب

طراحی تصفیه ثانویه فاضلاب

 

جریان خروجی از تصفیه اولیه هنوز دارای 40 تا 50 درصد از مواد جامد معلق و تقریباً تمام مواد آلی و معدنی محلول اولیه می باشد. جهت حذف مواد آلی در تصفیه ثانویه از فرايند هاي فيزيكي، شیمیایی و یا بيولوژيكي استفاده می شود. در تصفیه بيولوژيكي مواد آلی فاضلاب به عنوان غذا توسط ميكرو ارگانیسم ها مصرف شده و به سلولهای بيولوژيكي یا جرم زنده تبدیل می شود. ارگانیسم هایی که در سیستم های آبهای شیرین طبیعی به تجزیه مواد آلی می پردازند. ارگانیسم های دخالت کننده در تصفیه فاضلاب می باشند. جداسازی جرم زنده تازه تولید شده از فاضلاب جهت تکمیل فرایند تصفیه ضروری می باشد.

تصفیه نهایی فاضلاب 

تصفیه نهایی شامل فرايند هايي است که به منظور دستیابی به پساب تصفیه شده با کیفیت بالاتر از آنچه در قسمت تصفیه ثانویه انجام می شود، اعمال می گردد. در این بخش به برخی از روشهای معمول در تصفیه نهایی اشاره می شود.

کلرزنی روشی است که بصورت گسترده در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی بکار می رود. برخی صنایع که می بایست پساب هاي خود را قبل از تخلیه به محیط تصفیه کنند، عبارتند از : کنسروسازی، لبنیات، کاغذ، نساجی، پتروشیمی و فلزی.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

 

Wastewater

Wastewater of origin may be domestic, industrial, agricultural or in combination. In terms of physical properties and chemical and biological pollution has four weak, medium, strong and very powerful. The importance of health factors such as the presence of chemical agents and pathogens living sewage and organic  matter, which in addition to various diseases caused putrid stench and the environment is unsightly, it depends

. Wastewater contains many contaminants. Waste composition may change with the season due to the use of water

Industrial Wastewater properties depend on the type of industry. Treatment process is highly variable. Many of the processes used for wastewater treatment in   industrial wastewater are used

Wastewater constituents of

Suspended Solids: mainly food waste, human waste, paper and soil particles.

Waste organic materials, mainly protein (40 to 60%), carbohydrates (25 to 50%) and lipids (about 10 percent)

Pathogens: a variety of pathogens found in water sources, including bacteria, viruses, and parasites are Prtvzva

. Given the health risks and economic considerations regarding the production, collection and wastewater improvements necessary and inevitable. Address the issue of safe sanitation and environmental measures in order to permit discharge or reuse of sewage, wastewater treatment is called. Why we sewage treatment plant? Is a question that all agencies related to health and should be reasonable and appropriate faced with the question of the appropriate response familiar.

Wastewater treatment systems

Municipal sewage treatment plant includes the following steps

 The primary treatment Wastewater

The secondary treatment Wastewater

 The final purification Wastewater

 •   The primary treatment Wastewater

The purpose of the separation of solids from raw sewage and removing large debris by screening or crushing them with processing equipment is, the separation of mineral solids in channels and more seeding with the sedimentation of suspended solids and organic. The separation of suspended solids, almost half of which almost 30% BOD of raw sewage into account

 • Secondary treatment Wastewater

Secondary treatment is biological treatment to all processes in both aerobic and anaerobic treatment applied. Common methods of secondary treatment Wastewater include

1. The activated sludge method,

2. The continuous aeration,

3. aeration lagoons,

4. The balancing pools,

5. anaerobic treatment,

Activated sludge wastewater treatment process

Activated sludge biological sludge as a continuous process and the return is known. Activated sludge system is composed of three main parts.

1. A reactor in which microorganisms in wastewater aeration are to be suspended.

2. The solid-liquid phase separation is usually done in a separate tank.

3. A return system for returning solids separated from the liquid phase separation in the reactor tank. An important feature of activated sludge solids clot formation and deposition of the material in sedimentation tanks of Wastewater are separated.

Secondary treatment of sewage

Output current primary treatment is 40 to 50 percent of suspended solids and almost all organic and inorganic basic solution. Secondary treatment process to remove organic matter in the physical, chemical or biological use. The biological treatment of organic waste materials as food consumed by micro-organisms and biological cells or crime becomes alive. Organisms that decompose organic materials are natural freshwater systems. Organisms in sewage treatment plants are involved. Isolation of viable mass production of the new wastewater treatment plant is necessary to complete the process.

The final treatment Wastewater

Final purification processes in order to achieve a higher quality effluent than the secondary treatment is done, apply. In this section are some of the methods mentioned in the final treatment.

Chlorination method widely used in municipal and industrial wastewater treatment. Some industries have their own wastewater treatment before discharge to the environment, including cannery, dairy, paper, textile, petrochemical and metal.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

Save

Save

Save

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

 

باتوجه به روند افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبیعی باعث افزایش میزان فاضلاب شهری میگردد زمینه تشکیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر میرسد . در این جا سعی شده بصورت اجمالی در مورد فاضلاب و تصفیه و برگشت آن به سیستم آبرسانی نگاهی گذرا داشته باشیم .

 • فاضلاب :

فاضلابی که به تصفیه خانه شهری میرسد ، مجموع فاضلابی است که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد میشود . این سه منبع عبارتند از :

 

الف) فاضلاب خانگی

 

ب) نشت آب

 

ج) پساب صنعتی

 

بنا بر تعریف مجموعه فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهری یا فاضلاب بهداشتی خوانند .

 

هدف از تصفیه فاضلاب

 

در تصفیه فاضلاب هدف های زیر مد نظر می باشد:

 

تامین شرایط بهداشتی برای زندگی

پاک نگهداری محیط زیست

بازیابی فاضلاب

تولید کود طبیعی

تولید انرژی

انواع روش های تصفیه فاضلاب

 تصفیه فاضلاب
تصفیه  خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

به طور کلی تصفیه فاضلاب به روش های ذیل صورت می گیرد .

 

الف : تصفیه خانه فاضلاب به روش بی هوازی :

 

به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند. در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استفاده می شود. روش UASB، UAFB ،  نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب هستند. لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیند های بی هوازی بیولوژیکی غالب هستند .

 

ب : تصفیه خانه فاضلاب به روش های هوازی:

 

برخی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود. روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR، MBR نمونه هایی از روش های بیولوژیکی هوازی می باشند

 

ج : تصفیه فاضلاب به روش های شیمیایی:

به روش هایی که در آنها برای حذف آلاینده ها از مواد و واکنش های شیمیایی استفاده می شود، گفته می شود. هوادهی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون، تنظیم pH جزء روش های شیمیایی محسوب می گردند.

تصفیه خانه فاضلاب

Wastewater Treatment Plant

Considering the trend of population growth in large cities, which naturally increases the amount of municipal waste is collected on a system of urban sewage   treatment seems necessary

Here we try to be brief and treatment of waste water and return it to the water supply system have a quick look.

Wastewater

Municipal wastewater treatment plant that comes from three different sources in the total sewage that enters the sewer network.

 : The three sources are

A) domestic wastewater

B) Waterproofing

C) industrial wastewater

 . The definition of Wastewater to municipal sewage or sanitation read from three sources

The purpose of wastewater treatment

Wastewater treatment is aimed at the following address

 

Providing sanitary conditions for life

Keeping the environment clean

Wastewater Recovery

Production of natural fertilizers

Energy production

 

Wastewater treatment methods

In general, waste water treatment is done in the following way.]

anaerobic wastewater treatment method of

The processes that occur in the absence of dissolved oxygen by microorganisms, called anaerobic processes. Biological methods of wastewater treatment processes are used. By UASB, UAFB, are examples of anaerobic wastewater treatment. It should be noted that the septic tanks due to lack of sufficient oxygen anaerobic biological processes are dominant.

aerobic wastewater treatment method

Some biological processes occur in the presence of dissolved oxygen in aerobic processes and the ways in which the processes they used in aerobic, anaerobic biological method is called. Activated sludge, extended aeration activated sludge, RBC, SBR, MBR are examples of aerobic biological methods.

 wastewater treatment to chemical methods

The way in which to remove contaminants and chemical substances are used, it is said. Aeration, coagulation, flocculation, ion exchange, pH adjustment component chemical methods considered

Save

اهداف تصفیه فاضلاب

اهداف تصفیه فاضلاب


تصفیه فاضلاب

 

در اواسط قرن نوزدهم در انگلستان ، بیماری های منتقله از آب نظیر وبا شایع شد و همچنین اپیدمی در لندن هزاران قربانی به بار آورد .آفزایش آگاهی نسبت به نقش میکروارگانیسم ها در ایجاد بیماریها ، احساس نیاز به تصفیه فاضلاب راتشدید کرد . این موضوع باعث گذراندن قانونی شد که ساخت واحد های تصفیه فاضلاب را تشویق نمود . عملیات تصفیه فاضلاب اولین بار در شروع قرن بیستم انجام شد . در اواخر قرن اخیر ، انجمن سلطنتی انگلستان راجع به دفع فاضلاب پیشنهاد کرد که هدف تصفیه فاضلاب باید تولید پساب نهایی با 30 میلی گرم در لیتر جامدات معلق و 20 میلی گرم در لیتر اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD ) باشد .

آلاینده های اصلی موجود در فاضلاب عبارتند از مواد آلی تجزیه پذیر بیولوژیکی ، ترکیبات آلی فرار ، گزنوبیوتیک مقاوم و کند تجزیه شونده ، فلزات سمی ، جامدات معلق ، مواد مغذی ( نیتروژن) ، پاتوژن میکروبی و انگل ها . در ابتدا حذف مواد آلی و جامدات معلق نیاز اساسی واحد های تصفیه فاضلاب متمرکز است .

اهداف تصفیه فاضلاب
اهداف تصفیه فاضلاب

اهداف تصفیه فاضلاب به قرار ذیل می باشد :

1-      کاهش محتوای آلی فاضلاب ( یعنی کاهش BOD )

2-      حذف / کاهش م.اد آلی ناچیز که نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم هستند و ممکن است سمی یا سرطان زا باشند .

3-      حدف / کاهش فلزات سمی

4-      حذف / کاهش مواد مغذی (نیتروژن و فسفر ) بمنظور کاهش آلودگی های آب های سطحی پذیرنده یا آبهای زیرزمینی ریخته شود .

5-      حذف یا غیر فعال سازی میکروارگانیسم های بیماریزا و انگل ها

 

فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی ترکیبی از مخروجات انسان و حیوانات و نیز آبی خاکتری رنگ که حاصل از شستشو و استحمام ، پخت و پز است ، می باشد .هر شخص روزانه 20-15 گرم BODدر روز ایجاد می نماید .

فاضلاب خانگی متشکل از پرتئین ها (60-40 %) ، کربوهیدرات (50-25% ) ،چربیها و روغن ( 10% )، اوره حاصل از ادرار و تعداد زیاد مواد آلی ناچیز شامل آفت کش ها ، عوامل فعال سطحی (سورفاکتانت ها ) ، فنل ها و آلاینده های اولویت دار است .

 

فاضلاب صنعتی

میزان جریان فاضلاب صنعتی بسته به نوع و انذازه تاسیسات ، میزان مصرف مجدد آب ، و روش تصفیه در جای فاضلاب متغیر است . روش تصفیه ای که برای فاضلاب های صنعتی انتخاب می گردد با توجه به نوع ترکیبات و میزان مواد آلی متغیر می باشد .

 

Save

چربی گیری ثقلی به روش CPI

چربی گیری ثقلی به روش CPI

چربی گیر ثقلی

Gravity Separators -CPI

Corrugated Plate Interceptors

 

جدا کننده‌های ثقلی معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصورت آزاد و غیر امولسیون بکار می‌روند . برای  جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب  از معلق سازی ستفاده می شود. تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی چربی و روغن و مواد شناور است که برای تصفیه فاضلاب بیاد چربی گیری از فاضلاب انجام شود. تهی کردن این شکل فاضلابها سبب مسدودیت چاههای جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می شود. به خاطر کم بودن جرم حجمی و سبک بودن چربی و روغن،توجیه استفاده از روش چربی گیری به منظور تصفیه فاضلاب از طریق شناورسازی است.

از نظر تئوری فرآیند جداسازی در جدا کننده‌های ثقلی بوسیله قانون استوکس در غیاب جریان توربولانسی و جریانهای گردشی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در عمل راندمان جدا کننده ثقلی بستگی به طراحی دقیق هیدرولیک جدا کننده و زمان ماند پساب دارد.

چربی گیر ثقلی با صفحات لاملا CPI
چربی گیر ثقلی با صفحات لاملا CPI

در چربی گیری به روش CPI جداسازی چربی و روغن به وسیله صفحات داری موج خمیده انجام می شود. جداسازهای صفحه ای بخاطر جداسازی قطرات روغن بزرگتر از 0.600 cm با بیشترین بازدهی طراحی شده اند. در عمل به اثبات رسیده است که جداسازی ذرات 0.6cm  عمدتا باعث بدست امدن خروجی با غلظت روغن آزاد غیر امولسینه زیر 10 mg/lit می شود. مدل جداسازی روغن به روش cpi می تواند دستی و یا توسط اسكیمر روی سطح انجام گردد .

واحدهای CPI از مجموعه‌ای از صفحات موجدار تشکیل می‌شوند که با زاویه ۴۵ تا ۶۰ درجه در داخل مخزن قرار گرفته‌اند.
ملاحظه شده است که اگر صفحات با زاویه ۶۰ درجه قرار بگیرند، ذرات جامد به سهولت از روی صفحات به سمت پایین لیز خورده و در کف مخزن جمع‌آوری می‌شوند.

جنس صفحات بسته به مشخصات فیزیکی و شیمیایی پساب ممکن است فلزی و یا پلاستیکی باشند و معمولاً با توجه به PH پساب از مواد پوشش دهنده مقاوم در برابر خوردگی استفاده می‌شود .

Save

تصفیه فاضلاب به روش USBF

تصفیه فاضلاب به روش USBF

تصفیه فاضلاب به روش USBF

Up flow Sludge Blanket Filtration

 

سیستم تصفیه فاضلاب به روش USBF یک سیستم متعارف لجن فعال می باشد که ترکیبی از یک منطقه آنوکسیک و یک کیک لجن با جریان رو به بالا می باشد .  این سیستم در یک بیوراکتور گرد هم آمده و به طور کلی فضای کمی را اشغال می کند و مراحل پی در پی و مدولار انجام می گیرد .

تصفیه فاضلاب به روش USBF
تصفیه فاضلاب به روش USBF

در تصفیه فاضلاب به روش USBF ، فاضلاب ابتدا به منطقه بی هوازی وارد می گردد و در آن جا با فاضلاب برگشتی از مخزن ته نشینی ترکیب می گردد . پس از اینکه اختلاط صورت پذیرفت جریان فاضلاب به صورت Plug Flow از قسمت پایین مخزن وارد مرحله هوادهی می گردد . . پس از هوادهی، یک جریان از مخلوط مایع فاضلاب وارد قسمت پایین زلال‌سازی می‌گردد. در آنجا بستر لجن، لخته‌های لجن را جذب کرده و آب را از فیلتر لجن عبور می‌دهد. پس از جداسازی، آب تمیز از روی سطح توسط یک لاندر جمع‌آوری شده و از سیستم خارج می‌گردد. جهت تکمیل چرخه داخلی، لجن فعال جمع‌آوری شده در کف زلال‌ساز به قسمت بی‌هوازی در ورودی بیوراکتور بازگشت داده می‌شود.

تصفیه فاضلا به روش USBF  به طور ويژه فضاي كمتري را اشغال نموده و اجزاي متحرك بسيار كمتري دارد . نتيجه امر، يك سيستم كارآمد تصفيه فاضلاب مي‌باشد كه هزينه نگهداري و راهبري بسيار پاييني دارد .

مزایای تصفیه فاضلاب به روش USBF

* کاهش هزینه سرانه تصفیه فاضلاب

* کاهش هزینه‌های راهبری و نگهداری

*لجن مازاد کمتر و تثبیت شده‌ تر

* بی‌بو بودن فرآیند تصفیه فاضلاب به روش USBF

* آبگيري آسانتر از لجن

* انعطاف هیدرولیکی تصفیه فاضلاب به روش USBF

* فرآیند ثبت شده و به اثبات رسیده

 

 

Save

Save

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش بیو راکتور غشایی MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR یکی از مدرنترین روش های تصفیه فاضلاب به شمار می آید که این روش تصفیه فاضلاب  ترکیبی از روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و فیلتراسیون غشایی می باشد . در این نوع از روش تصفیه فیلتراسیون غشایی جایگزین فرایندهای ته نشینی، فیلتر شنی و گندزدایی به کار گرفته شده در روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب شده است .

از روش تصفیه فاضلاب به روش MBR جهت تصفیه فاضلاب های خانگی و صنعتی استفاده می گردد که در حذف آلاینده های آلی و معدنی بسیار موثر می باشد .

تصفیه فاضلاب به روش MBR
تصفیه فاضلاب به روش MBR

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش MBR یک فرآیند لجن فعال رشد معلق می باشد که با یک سیستم غشای ممبرانی ترکیب شده است . در این فرآیند، سیستم ممبرانی نقش واحد ته نشینی (زلال سازی) در جداسازی جامدات معلق در سیستم لجن متعارف را برعهده دارد . در فرآیندMBR معمولا ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهی قرار داشته و صورت مستقیم با فاضلاب ومایع مخلوط (Mixed Liquor) در تماس می باشند. در این فرآیند، مقداری هوا نیز از کف واحد هوادهی به این واحد وارد می شود تا سطح خارجی رشته های ممبرانی را تمیز نموده وجامدات پذیرش نشده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها کنارزده و جابجا نماید. لجن مازاد در این فرآیند نیز معمولا بصورت مستقیم از واحد هوادهی به خارج پمپ می شود.

مزایای سیستم MBR

* اشغال فضای کم

*امکان تغییر آسان فرآیندهای لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبرانی

* کاهش تولید لجن مازاد

*انعطاف پذیری برای فاضلاب­های مختلف

* کيفيت بي نظير پساب خروجي

* قابلیت استفاده مجدد از جریان تصفیه شده خروجی

کاربردهای فرآیند ممبران بیوراکتور یا MBR

* برای ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری.
* تصفیه فاضلاب های با غلظت بالا نظیر فاضلاب صنایع غذایی و داروسازی.
* تصفیه فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها.
* تصفیه فاضلاب های بهداشتی بخصوص در مناطقی که به لحاظ فضای تصفیه خانه محدودیت وجود دارد.
* استفاده مجدد و باز گردش پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب.

انواع غشاءهای مورد استفاده در MBR

الف – مشخصات فنی بیوراکتور غشایی فیبر تو خالی(Hollow Fiber)
– غشاهای تو خالی از جنس PVDF
– قطر فیبرها : قطر خارجی 1.2 م م و قطر داخلی 0.7م م
– – سایز حفره ها در غشا : 0.04تا 0.08 میکرومتر
– محدودهPH: 1-10
– بیشترین دمای کاری:40˚C
– نرخ جریان:25-15 Lit/m2/h
ب- مشخصات فنی مدول غشاء Eco sepro (UF) / Flat Sheet
در صفحه غشاء ECO sepro از مواد PES یا PVDF در لایه خارجی غشاء از فیبر PET به عنوان لایه داخلی استفاده شده است و باعث می شود مقاومت فیزیکی و پایداری شیمیایی بالایی از خود نشان دهد .اندازه یکنواخت منافذ غشاها با اندازه μm 0.04باعث می شو د تا غشاء نفوذپذیری بالایی بدون ایجاد گرفتگی داشته باشد.

 

 

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UAFB

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UAFB

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش uafb

Up Flow Anairobic Fixed Bed

 

یکی از مهم ترین فرآیند های تصفیه بی هوازی رشد معلق ، هضم بی هوازی است . یکی از این رو شها تصفیه بی هوازی فاضلاب بی هوازی به روش uafb می باشد . در این نوع از روش مخزن پیش تصفیه uafb از چند محیط جامد پر می کند که برای تصفیه مواد آلی کربنی در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوع از راکتور فاضلاب ازطریق ستونی به بالا جریان یافته و با محیط که باکتری های بی هوازی روی آن رشد کرده و نگه داشته می شوند ، در تماس قرار می گیرند .

تصفیه بی هوازی فاضلاب UAFB
تصفیه بی هوازی فاضلاب                     UAFB

این راکتورها دارای فرایند هضم چند مرحله ای و با اختلاط کامل در رشد معلق بوده که از نوع فرایند دوگانه بی هوازی تماسی و لجنی لایه ای با جریان رو به بالا می باشد. در این سیستم عمل تجزیه مواد آلی و غیر آلی بدون حضور اکسیژن بوسیله باکتریهای بی هوازی انجام میگیرد و در ان از هیچگونه انرژی خارجی استفاده نمی شود. از دیگر خصوصیات مهم این سیستم تولید لجن اندک است که با توجه به مشکلات مربوط به تصفیه و دفع لجن, امتیاز بسیار مثبتی نسبت به دیگر روشهاست. در این راکتور, آکنده های از جنس پلاستسک یا P.V.Cبرای رشد و تکثیر میکرواروگانیسمها که معمولا بسیار سریع می باشد به وجود می آورند. میزان کاهشBODوCODدر این سیستم ها40الی75درصد میباشد .

مزایای راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده(UAFB )
 • فضای اشغالی کم نسبت به سیستم های بی هوازی قدیمی تر ( سپتیک تانک ، ایمهاف تانک )
 • کاهش 90-80 درصدی BOD و COD
 • تولید لجن کمتر و هضم شده
 • راهبری بسیار ساده
 • بدون نیاز به مواد افزودنی
 • پیش تصفیه فاضلاب صنعتی
 • تولید گاز متان

Save

تولید کننده سپتیک تانک بتنی پیش ساخته

تولید کننده سپتیک تانک بتنی پیش ساخته

 

سپتیک تانک بتنی بصورت پیش ساخته

سپتیک تانک بتنی مخزنی است جهت تصفیه فاضلاب  که توسط حداقل یک دیواره به دو بخش نا مساوی تقسیم شده است. در بخش اول مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف مخزن انباشته می شوند. چربی و روغن های شناور نیز بر روی سطح تجمع می یابند. لجن انباشته شده در کف سپتیک تانک به کمک باکتریهای بی هوازی بخشی از مواد آلاینده را تجزیه کرده و تصفیه فاضلاب انجام می گیرد . ارتباط بین بخش اول و دوم به گونه ای است که امکان عبور مواد ته نشین شده و چربی های شناور شده ( چربی گیری ) از بخش اول به بخش دوم وجود ندارد و بدین صورت پساب زلال شده به بخش دوم منتقل می گردد. در نهایت پساب از طریق یک لوله خروجی از سپتیک تانک خارج می گردد. معمولاً از سپتیک تانک  ها برای تصفیه مقدماتی فاضلاب، متعادل سازی در مقدار و کیفیت فاضلاب و جمع آوری فاضلاب از نقاط مختلف و پمپاژ آن استفاده می شود.

 

سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه تک واحدی تصفیه فاضلاب  است که تصفیه مکانیکی ( ته نشینی ) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک تشکیل شده از استوانه سرپوشیده ای که معمولا با بتن آرمه و و در ابعاد مختلف ساخته می شوند . فاضلاب پس از ورود به سپتیک تانک  و به علت کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد . مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم می شوند .بطوری که این سیستم هر چند سال یکبار نیاز به تخلیه پیدا می کند . سیستم تولیدی از بتن با عیار 350 و یک شبکه مش تولید میگردد.

سپتیک تانک بتنی -تصفیه فاضلاب
سپتیک تانک بتنی

 

مزایای سپتیک تانک بتنی

 • هزینه بسیار کم
 • سرعت بالا دراجرا
 • قابل اجرا در زمینهای دژ و مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالا و یا جذب کمی دارند
 • عدم نیاز به تعمیر و نگهداری واپراتور بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترو مکانیکال

 

 

جدول مشخصات فنی سپتیک تانکهای پیش ساخته بتنی

 

قابلیت کارکرد ارتفاع (سانتیمتر) قطر (سانتی متر) حجم(متر مکعب )        مدل 
نفر واحد مسکونی
10 2 180 160 2 ST.P2
15 3 230 160 3 ST.P3
20 4 280 160 4 ST.P4
25 5 330 160 5 ST.P5
30 6 380 160 6 ST.P6
35 7 430 160 7 ST.P7
40 8 480 160 8 ST.P8
45 9 530 160 9 ST.P9
50 10 580 160 10 ST.P10

 

 

 

Save

Save