هوادهی گسترده Extended Aeration

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده هوادهی گسترده

 

فرآیند هوادهی،گسترده تصفیه فاضلاب  مشابه فرآیند جریان پیستونی متعارف است، با این تفاوت تقویم فرآیند هوادهی ،گسترده   تصفیه فاضلاب ها فاز تنفس آندوژنوز (خود تخریبی) از منحنی باکتریایی بهره برداری می شود تقویم نیازمند بارگذاری آلی کمتر و زمان هوادهی فاضلاب  طولانی تر است.

از آنجاییکه میزان بار حجمی ها این روش از تصفیه فاضلاب  بسیار کم است بنابراین مواد آلی فاضلاب به صورت کاملتری علاقه استفاده میکروارگانیسم ها قرار می گیرد و چون توده های بیولوژیکی زمان نسبتا بالایی ها تمای با اکسیژن هستند لذا لجن مازاد بسیار ناچیز خواهد دفعی بود.

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAs
تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAs

زمان ماند هیدرولیکی ها روش تصفیه فاضلاب  هوادهی گسترده 36-18 ساعت و سن لجن نیز در این روش 30-20 روز می باشد.

ها تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده معمولا تمام لجن فعال حوضچه نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود و وبلاگ اگر راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب به درستی انجام گیرد علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه شده ای با خروجی مناسب، فاضلابی بدون بو و اشکالی را تولید می نماید.

از روش هوادهی گسترده جهت تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک و کم جمعیت استفاده می گردد.

ها روش   تصفیه فاضلاب  با هوادهی گسترده به دلیل بالا بودن زمان هوادهی فاضلاب  ، مرحله ته نشینی اولیه حذف می گردد.

Save

شاید این مطالب برایتان مفید باشد:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *