تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UAFB

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش uafb

Up Flow Anairobic Fixed Bed

 

یکی از مهم ترین فرآیند های تصفیه بی هوازی رشد معلق ، هضم بی هوازی است . یکی از این رو شها تصفیه بی هوازی فاضلاب بی هوازی به روش uafb می باشد . در این نوع از روش مخزن پیش تصفیه uafb از چند محیط جامد پر می کند که برای تصفیه مواد آلی کربنی در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوع از راکتور فاضلاب ازطریق ستونی به بالا جریان یافته و با محیط که باکتری های بی هوازی روی آن رشد کرده و نگه داشته می شوند ، در تماس قرار می گیرند .

تصفیه بی هوازی فاضلاب UAFB
تصفیه بی هوازی فاضلاب                     UAFB

این راکتورها دارای فرایند هضم چند مرحله ای و با اختلاط کامل در رشد معلق بوده که از نوع فرایند دوگانه بی هوازی تماسی و لجنی لایه ای با جریان رو به بالا می باشد. در این سیستم عمل تجزیه مواد آلی و غیر آلی بدون حضور اکسیژن بوسیله باکتریهای بی هوازی انجام میگیرد و در ان از هیچگونه انرژی خارجی استفاده نمی شود. از دیگر خصوصیات مهم این سیستم تولید لجن اندک است که با توجه به مشکلات مربوط به تصفیه و دفع لجن, امتیاز بسیار مثبتی نسبت به دیگر روشهاست. در این راکتور, آکنده های از جنس پلاستسک یا P.V.Cبرای رشد و تکثیر میکرواروگانیسمها که معمولا بسیار سریع می باشد به وجود می آورند. میزان کاهشBODوCODدر این سیستم ها40الی75درصد میباشد .

مزایای راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده(UAFB )
  • فضای اشغالی کم نسبت به سیستم های بی هوازی قدیمی تر ( سپتیک تانک ، ایمهاف تانک )
  • کاهش 90-80 درصدی BOD و COD
  • تولید لجن کمتر و هضم شده
  • راهبری بسیار ساده
  • بدون نیاز به مواد افزودنی
  • پیش تصفیه فاضلاب صنعتی
  • تولید گاز متان

Save

شاید این مطالب برایتان مفید باشد:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *